Ultimata guiden om ABT 06

Kommersiella entreprenader är oftast svåra och komplicerade och man vill göra allt för att undvika eventuella tvister redan från början. Det saknas direkta lagregleringar på området och utgångspunkten är därför oftast avtalsfrihet. Vid byggnads-, anläggnings och installationsarbeten som utförs på totalentreprenader är det därför viktigt att använda sig av standardkontraktet ABT 06. I den här artikeln kommer vi att ge dig övergripande information om standardavtalet ABT 06, hur den fungerar och några viktiga punkter som är bra att känna till när du skriver avtal med en entreprenör.

Vad menas med ABT 06?

ABT 06, eller som det också står för allmänna bestämmelser för totalentreprenader, är ett standardavtal som är avsedd att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbetet som utförs på totalentreprenader. Vad är då en totalentreprenad? En totalentreprenad är kortfattat då en entreprenör är ansvarig både för själva projekteringen och för dess genomförande. Entreprenören ansvarar alltså både för utförande och för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven. Om du är beställare beskriver du vilken funktion och vilket resultat som du önskar ska uppnås med ert arbete ihop. Entreprenören får därefter ansvara för att bygga så att dina önskemål uppfylls.

Viktigt att komma ihåg är att avtalsinnehållet i ABT 06 inte blir gällande mellan er om det inte tydligt framgår av ert enskilda entreprenadkontrakt. Om ni därför vill använda er av standardavtalet så är det nödvändigt att ni åberopar det.

Ultimata guiden om ABT 06

När används ABT 06?

ABT 06 är entreprenadbranschens viktigaste och primära föreskrifter och innehåller som sagt allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 ska användas om du i huvudsak avser att skriva ett totalentreprenadkontrakt. När andra villkor som eventuellt avviker från avtalets uppbyggnad, läggs in i avtalet är det därför också viktigt att se till att de överensstämmer med övriga avtalsvillkor. Ett exempel på ett sådant villkor är då det läggs in villkor med krav på vissa tekniska lösningar, trots att den faktiska utgångspunkten i en totalentreprenad är att ha krav på funktion. Detta kallas med andra termer, styrd totalentreprenad. En anledning till varför det är viktigt att faktiskt använda sig av standardkontraktet och noga vaka över att andra avtalsvillkor läggs in är att det som anges i avtalet inte annars kan ses som en totalentreprenad. I en eventuell tvist kan man då inte luta sig tillbaka på att det är entreprenören som har ansvar och det kan istället bli att du får stå för vissa problem som kan uppstå.

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABT 06?

ABT 06 bör ses i ljuset av ABT 04 som istället är ett standardavtal för utförandeentreprenader. Som nämndes inledningsvis så innebär en totalentreprenad at entreprenören ansvarar för hela projektet, inklusive projekteringen. En utförandeentreprenad skiljer sig från en totalentreprenad på så vis att det istället är beställaren som är ansvarig för entreprenadens projektering och entreprenören bara ansvarig för dess utförande. Entreprenören i en utförandeentreprenad svarar därför bara för att bygga exakt så som du som beställare har angett i ert avtal. Det innebär sammanfattningsvis att du som beställare har lite mer kontroll över projektet som sådan i en utförandeentreprenad medans du i en totalentreprenad har ett större skydd eftersom att det är entreprenören som svarar för både hela projektet. ABT 06 skapades med AB 04 som utgångspunkt och flera av villkoren i standardavtalen påminner därför om varandra till utförandet. Det är därför också ganska vanligt att man blandar ihop entreprenadformerna.

Ultimata guiden om ABT 06

Hur lång är garantitiden för totalentreprenad enligt ABT 06?

För en entreprenad som utförs enligt ABT 06 finns en garantitid på 5 år för entreprenaden. Entreprenaden avslutas oftast med en så kallad slutbesiktning som utförs av en besiktningsman. Fel som upptäcks ska åtgärdas av entreprenören utan dröjsmål och senast inom 2 månader om inte lämplig årstid bör avvaktas. Först när slutbestiktningen är godkänd påbörjas den här 5 åriga garantitiden. När garantitiden börjar löpa mot sitt slut ska en garantibesiktning utföras, och det är du som beställare som ansvara för att den blir utförd i rätt tid.

ABT 06 vite

Vid utförandet av en entreprenad är det relativt vanligt förekommande med förseningar. För att säkerställa att du får rätt till ersättning vid en eventuell försening är det viktigt att du avtalar om så kallat förseningsvite. ABT 06 tillsammans med övriga standardavtal reglerar bara beställarens rätt till förseningsvite ifall då ni som parter faktiskt avtalat om det (5 kap. 3 § ABT 06). Om ni har missat att avtala om sådant förseningsvite är du som beställare hänvisad till standardavtalets generella skadeparagraf ( 5 kap. 11 §) om du vill ha ersättning för den skada som uppkommit på grund av förseningen i fråga. Den anger att en part är skyldig att ersätta motparten för sådan skada som inte ska ersättas enligt föregående bestämmelser i kapitlet. Entreprenören måste dock ha varit vårdslös eller att skadan beror på fel som entreprenören ansvarar för. Det kan vara komplicerat att bevisa att entreprenören varit vårdslös och det är därför av vikt att du ser till att avtala om förseningsvite uttryckligen för att få rätt till vite vid en eventuell försening.

Att tänka på

Om det skulle komma uppkomma en tvist mellan dig och entreprenören är det viktigt att först och främst se till ert avtal. Om ni använder er av standardavtalet ABT 06 finns det villkor som reglerar hur en uppkommen tvist ska lösas. Det kan dock vara bra att se över tvistelösningsvillkoren i standardavtalet innan ni skriver på eftersom just den regleringen kanske inte passar just ert projekt.

Behöver du hjälp med utformandet av avtal eller vid en uppkommen tvist rekommenderar vi dig därför att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå som har jurister som är specialiserade på området. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2006/645

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om abt 06

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.