Gällande totalentreprenader för hus görs olika uppdelningar. Först mellan två olika upphandlingsformer. Sedan görs också en uppdelning mellan två typer av entreprenader beroende på vem som har hand om projektering, dvs. vem som har ansvaret för planeringen av entreprenaden, och dessa är totalentreprenad och utförandeentreprenad. Den här artikeln kommer behandla totalentreprenad, vad som gäller kring entreprenadavtal, hur totalentreprenad utförs och även vad som gäller kring besiktning av sådan entreprenad.

Totalentreprenad hus - Vad bör man tänka på vid avtal, utförande, besiktning

Avtalet

Vid totalentreprenad för hus brukar standardavtalet ABT 06 användas, som också har rubriken ” Allmänna bestämmelser för totalentreprenader”. Standardavtalet innehåller avtalsvillkor gällande byggnadsarbeten, anläggningsarbeten och installationsarbeten. Avtal om totalentreprenad ingås med endast en avtalspart. Det är viktigt att avtal om totalentreprenad innehåller alla punkter som man vill ska ingå i priset för entreprenaden. För att när entreprenadavtalet väl skrivs under, kommer bara det som står angivet i avtalet vara inkluderat i priset. Arbeten som tillkommer utöver det som står i avtalet kommer behöva betalas extra för utöver det som är det avtalade priset. På samma sätt gäller för arbeten som ska ingå enligt avtalet men som inte utförs, kan det tillåtas göras avdrag för.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Utförande

Entreprenören tar ett stort ansvar vid en totalentreprenad då denne tar hand om såväl planeringen som utförandet av entreprenaden. Det beställaren har att ansvara för är att bestämma krav för de funktioner som ska uppnås i och med entreprenaden. När beställaren angett kraven för funktionerna ligger ansvaret på entreprenören att välja konstruktioner som gör att funktionerna uppfylls. Skulle beställaren komma med idéer på tekniska lösningar är det entreprenörens uppgift att utforma entreprenaden så att kraven tillfredsställs i övrigt.

Totalentreprenad hus - Vad bör man tänka på vid avtal, utförande, besiktning

Besiktning och kontrollansvarige

När ett projekt drivs som kräver bygglov eller bygganmälan så behövs det en kontrollansvarig. Titeln för en sådan var tidigare kvalitetsansvarig, innan det år 2011 kom en ny plan – och bygglag. När den lagen började gälla blev kraven hårdare på kontrollansvarig än vad som krävdes av en kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har ett ansvar för att entreprenadprojektet sker i enlighet med gällande lag. För att säkerställa att kontrollplanen följs, är det den kontrollansvarige som gör besiktningar på bygget. Skulle den kontrollansvarige upptäcka att kontrollplanen inte följs, ska denne rapportera det till byggherren.

Att tänka på

Entreprenader kanske är en av de mest krångliga rättsområden som finns inom juridiken. Som företagare är det inte lätt att hålla koll på allt som gäller. Vidare är det också krångligt att själv driva en uppkommen tvist. Vi rekommenderar att du som företagare tar kontakt med en jurist vid ingående av entreprenadavtal, under entreprenaden och även om det uppkommer en tvist. Vasa Advokatbyrå har under många år arbetat med entreprenadrätt och hjälper dig mer än gärna. Tveka inte att kontakta oss!

Totalentreprenad hus - Vad bör man tänka på vid avtal, utförande, besiktning

Anlita oss för:

Allmän rådgivningen

* Ingå inte ett entreprenadavtal innan du tagit hjälp av en jurist.

* Se till att du tar reda på vad du ansvarar för inom ramen för entreprenadprojektet.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån standardavtal och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att nå framgång med din tvist.

* Slipp att själv sätta dig in i vad som gäller juridiskt kring entreprenadrätt och tvistelösning.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal