Entreprenadkontrakt – AB 04

Vidd utförandeentreprenader är det vanligt att använda sig av Entreprenadkontrakt AB 04. I denna artikel går vi igenom några av avtalets huvuddrag och vad man kan tänka på vid avtalsskrivning.

Välj rätt entreprenadkontrakt

AB 04 är ett standardkontrakt som är menad för utförandeentreprenader. Det innebär att beställaren ska svara för projektering och entreprenören för arbetets utförande. Om du avser att ha en totalentreprenad där entreprenören utför både projektering och utförande är ABT 06 ett bättre lämpat standardkontrakt. För konsulttjänster finns ABK 09.

Om beställaren är konsument, dvs beställer arbetet som privatperson och inte inom ett företag eller dyl. finns det standardkontrakt som är utformade efter konsumenttjänstlagen, tillexempel ABS 18.

Om utförandeentreprenader enligt AB 04

Arbetets omfattning bör vara noga preciserat i kontraktshandlingarna. Det är nämligen kontraktshandlingarna som visar vilken omfattning på arbetet som beställaren kan kräva av entreprenören. Det finns också en prioriteringslista i avtalet som förklarar vilken prioritet som handlingarna har i de fall att de är motstridiga. Kontraktet har högst prioritet.

Entreprenaden ska utföras så att de stämmer överens med de handlingar som har lagts fram av beställaren. Om instruktionerna är oklara, ska entreprenören utföra arbetet fackmannamässigt.

Gällande ÄTA-arbeten har entreprenören en skyldighet och en rättighet att utföra det. För att den skyldigheten/rättigheten ska inträda krävs dock att ÄTA-arbetet har ett så nära samband men entreprenaden att det inte kan vänta tills efter att entreprenaden har slutförts.

Arbetet ska vara slutfört inom den tid som anges i kontraktet. Dagen för slutförande kan dock senareläggas eller tidigareläggas om det föranleds av ÄTA-arbeten. När arbetet är avslutat sker vanligen en slutbesiktning. Om besiktningen godkänns träder garanti-tiden in. Garantitiden för fel på grund av arbetsprestation är 5 år medan garantitiden för material och varor är 2 år. Det finns dock en ansvarstid om 10 år. Om något skadats eller förstört under entreprenadtiden blir entreprenören som huvudregel ansvarig för det. Efter slutbesiktning blir istället entreprenören ansvarig för fel som uppstår under garantitiden.

Det är också vanligt att ha en garantibesiktning. En garantibesiktning genomförs vanligen i slutet av garantiperioden för att se om det finns fel som garantin ska täcka. Det går dock inte att åberopa fel som upptäcktes vid slutbesiktningen.

Vasa assisterar i frågor om entreprenadkontrakt och AB 04

Om det skulle uppstå oklarheter i hur AB 04 ska tolkas eller om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.