En advokatbyrå med
lång erfarenhet

Rättskydd, så blir  kostnaderna lägre

Stockholms och hela Sveriges advokatbyrå, experter på bostadsrätter,
dolda fel och avtalsbrott.

Advokatbyrå som jobbar med mer än detta och du kan läsa om vad vi gör nedan.Vårt kontor finns i Stockholm och vi har kunder över hela i Göteborg, Malmö och hela Sverige. Men alla är välkomna att höra av sig till oss.

Entreprenadrätt & tvister

Vasa advokatbyrå AB har stor erfarenhet av entreprenadtvister.

 

Fastighetsrätt & tvister

Fastighetsrätt är ett stort rättsområde inom juridiken som innefattar flertalet delområden såsom köp av fastighet, fel i fastighet, hyra och servitut.

Kommersiell hyresrätt

Vi biträder företag i hyresrättsliga tvister

 

Bostadsrätt

Bostadsrätter representerar stora ekonomiska värden och är för många en viktig affär

 

Avtalsrätt, skadestånd & tvister

Såväl privatpersoner som juridiska personer kommer ofta i kontakt med avtalsrätten

Nyproduktion

Vi företräder både säljare och köpare vid försäljning av nyproduktion.

Försäkringsrätt, tvist & skadestånd

Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat

Rättsskydd

Genom en hemförsäkring för privatpersoner eller en företagsförsäkring för företag ingår i de flesta fallen rättsskydd

Rättvisa

Om vasa Advokatbyrå

Verksamma i över 15 år, tryggt!

För de allra flesta människor är behovet av att komma i kontakt med en advokat något som inte uppstår speciellt ofta i livet. Det är en situation som uppstått där känslor, ekonomi eller principer är inblandade.

Då vi på Vasa tar oss an en ny klient och ett nytt uppdrag, är bland det första vi tar reda på vad klientens motiv till kontakten med advokatbyrån är. Utan denna kännedom skulle byrån aldrig uppnå framgång. Det viktigaste för oss är synonymt med vad som är viktigast för klienten.

Detta är vasa advokatByrå

Advokater & jurister

Per-Ulrik Andersson

Advokat, Ägare och VD

[email protected]

Verksam vid Vasa Advokatbyrå och medlem i advokatsamfundet sedan 2002.
Chicago Kent College of Law, Illnois Institute of Technology, Master of International & Comparative Law, LL.M. 1993, Master of Financial Services Law, LL.M. 1991.
Tingsmeriterad 1986-89.

Nathalie Lundqvist

Biträdande jurist
[email protected]

Sandra Wessberg

Biträndande jurist
[email protected]

Aleksandar Gajic

Johannes Akyol

 

 

Anna-Karin Ottosson

Chief business development officer (CBDO) Chefsjurist

[email protected]

Verksam vid Vasa Advokatbyrå sedan 2012. Tingsmeriterad, 2012.
Minor Field Studies, MFS, stipendiat genom SIDA för examensuppsats i Brasilien. Erasmus stipendiat vid Universidade Católica Portuguesa i Lissabon.

Elias Berg von Linde

Biträdande jurist

[email protected]

Cornelii Sandberg

Marknadsföring
[email protected]

 

detta händer

Läsvärda artiklar om juridik

Första samtalet gratis, ring 08-678 43 00

Ring, ett samtal kostar inget