Vasa Advokatbyrå, advokater & experter på bl.a. fastighetsrätt.

Våra klienter återfinns i hela Sverige – vi har möten på plats, via telefon och digitala möten. Välkommen!

Advokater som jobbar med fastighetsrätt, entreprenadjuridik och avtalsrätt

Advokatbyråns expertis

Vi är en advokatbyrå med uppdrag inom främst fastighetsrätt, entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, internationell privaträtt och försäkringsrätt. Som advokater hjälper vi också till vid tvister, både mellan företag och privatpersoner.

Vår advokatbyrå är specialiserad inom entreprenadrätt, försäkringstvister, dolda fel och fastighetsrätt i Stockholm. Vi åtar oss kunder över hela landet. Vi har många års erfarenhet av att hantera komplexa juridiska ärenden inom dessa områden och vi strävar alltid efter att ge våra klienter det bästa möjliga resultatet. Vi är stolta över att vara en pålitlig partner för våra kunder och att hjälpa dem navigera genom den komplicerade och ständigt föränderliga juridiska miljön som omger entreprenörsverksamhet och fastighetsinvesteringar.

 
 

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt handlar om rättsreglerna som reglerar rätten till fast egendom, det vill säga mark och byggnader. Området innefattar bland annat frågor om fastigheternas ägande, användning, överlåtelse, nyttjanderätt och förvaltning. Fastighetsrätt är en komplex och omfattande rättsvetenskap som berör många olika områden och kan vara av stor betydelse för både privatpersoner och företag.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är en gren inom avtalsrätt som reglerar avtal mellan parter som rör bygg- och anläggningsarbeten. Området innefattar bland annat frågor om entreprenadavtal, utförande, besiktning, garantier och tvister. Entreprenadrätt är en viktig del av byggbranschen och är av stor betydelse för både entreprenörer och beställare. Då entreprenadavtal oftast är komplexa och innehåller många olika villkor och bestämmelser är det viktigt att ha god kunskap om entreprenadrätt vid ingående av avtal och hantering av tvister.

Avtalsrätt

Avtalsrätt handlar om avtal och hur de regleras enligt lag. När två eller flera parter kommer överens om något, kan de skriva ett avtal för att klargöra vad som förväntas av varandra. Avtalet måste vara tydligt och alla parter måste vara överens om dess innehåll. Om någon bryter mot avtalet kan det leda till skadestånd eller andra rättsliga åtgärder. Det är därför viktigt att läsa igenom avtalet noggrant innan man skriver under det och att inte överenskomma om något som man inte kan uppfylla.

Om våra advokater och vår advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå AB är en advokatbyrå med specialistkompetens inom fastighetsbranschen, entreprenad- och försäkringsbranschen. Advokatbyråns klienter visar på vår breda expertis och vi har stora som små fastighetsbolag, entreprenad- och andra företag samt privatpersoner. Vi ger alltid våra klienter grundläggande och branschspecifik rådgivning oavsett inriktning. 

Advokatbyrå som jobbar med bl.a. fastighetsrätt, entreprenadrätt

Nöjda kunder hos Advokatbyrån

Vi fick hjälp av Elias med anledning av en tvist med vår bostadsrättsförening. Elias var oerhört professionell i sin roll och hjälpte oss hela vägen till en lyckad förlikning. Han var alltid tillgänglig och såg alltid till att vi fick svar på våra frågor. Elias var även realistisk men även otroligt ödmjuk. Oerhört uppskattat! Jag kan varmt rekommendera Elias!

Zuzu

Mycket hjälpsam. Fick bra svar på våra frågor. Vi är nöjda att vi lyckades i vår förlikning med en entreprenör som gjorde ett dåligt jobb.

Michela Ostervall

Bara bra erfarenheter av företaget. Trevlig personal och bra hjälp. Rekommenderas.

Christoffer Lindevall

Ditt första samtal med vår advokatbyrå är kostnadsfritt

Boka en tid redan idag!

Vanliga frågor om advokater och advokatbyråer

Att navigera i juridikens värld kan vara en utmaning, särskilt när det gäller att hitta en advokat som passar just dina behov. Vi kommer att gå igenom några av de vanligaste frågorna som kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för advokatbyråer och hur de fungerar. Vi kommer även att ta upp frågor om kostnader och etiska överväganden.

Slutsats

Att hitta den bästa advokatbyrån för dina behov kan vara en utmanande process, men genom att fokusera på specialisering, leta efter rekommendationer och konsultera flera advokatbyråer kan du hitta en advokat som passar dina behov. Det är viktigt att vara medveten om kostnader och eventuella etiska begränsningar som advokater måste följa. Kom ihåg att det finns resurser tillgängliga för dem som inte har råd med en advokat, såsom rättshjälp och juridisk hjälp genom fackföreningar och försäkringar. 

När vi har gett våra svar på dessa vanliga frågor har vi svarat i generella termer. För att få reda mer om just ditt ärende ber vi dig kontakta oss.

Om juridiska tjänster och konsultationer hos Vasa Advokatbyrå

Inledning

När det gäller att navigera i den komplexa världen av juridiska tjänster kan det vara en utmaning att hitta rätt advokatbyrå för dina specifika behov. I denna omfattande guide kommer vi att täcka allt du behöver veta om juridiska tjänster och konsultationer hos advokatbyråer, inklusive de viktigaste aspekterna att tänka på vid valet av en advokatbyrå och hur man kan maximera värdet av juridiska tjänster.

Vilka tjänster erbjuds av advokatbyråer?

Advokatbyråer kan erbjuda en mängd olika juridiska tjänster, inklusive:

Företagsjuridik

Företagsjuridik innefattar allt från att hjälpa till att starta och strukturera ett företag till att hantera sammanslagningar och förvärv samt företagsrekonstruktioner.

Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik täcker både kommersiella och bostadsfastigheter och kan inkludera frågor som rör köp och försäljning, hyreskontrakt, planering och utveckling samt tvistlösning.

Immaterialrätt

Immaterialrätt skyddar immateriella tillgångar, såsom patent, varumärken, upphovsrätt och design. Detta omfattar rådgivning om skydd, licensiering och hantering av immateriella rättigheter samt tvistlösning.

Skatterätt

Skatterätt innebär att hjälpa klienter med att navigera i skattelagstiftning och optimera deras skatteplanering, samt att ge råd om internationell beskattning och skattetvister.

Maximera värdet av juridiska tjänster

Förbered dig noggrant

För att få ut mesta möjliga av dina juridiska tjänster bör du förbereda dig noggrant inför möten och samtal med din advokat. Samla in alla relevanta dokument och information som kan vara användbara för ditt ärende.

Ställ tydliga och relevanta frågor

När du kommunicerar med din advokat är det viktigt att ställa tydliga och relevanta frågor.

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.