Vad händer om du eller ditt företag får en faktura vars belopp inte stämmer överens med det pris som du och entreprenören kommit överens om? Eller om entreprenören fakturerat för material som du inte visste behövdes? Vi går igenom vad en entreprenad är och man kan göra om man är oense om fakturans pris, innehåll eller både och. 

Innehåll

Vad är en entreprenad?

En entreprenad är ett åtagande av en entreprenör att för beställaren utföra ett visst arbete eller leverera något inom en viss tid. Normalt rör det sig om större arbeten och företaget som åtar sig uppdraget är ofta ett företag inom byggbranschen.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Det finns flera olika former av entreprenader. En av dessa är utförandeentreprenad. En utförandeentreprenad innebär att beställaren ansvarar för projekteringen av arbetet och entreprenören för utförandet. En annan vanlig form är totalentreprenad.

En totalentreprenad kännetecknas av att det är entreprenören som ansvarar för såväl projekteringen som utförandet av arbetet.

Båda formerna reglerar således ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenören. Vilken entreprenadform man ska välja beror på hur mycket ansvar man vill och kan ta för arbetet.

Något som är viktigt att komma ihåg är att det är avtalets innehåll som avgör vilken entreprenadform rör sig om. Det spelar således ingen roll om man benämnt avtalet som en “totalentreprenad”, om det framgår av avtalets innehåll att det i själva verket rör sig om en utförandeentreprenad – så kom ihåg att läsa avtalet noggrant!

Vad är en entreprenad och vad händer om man är oense om fakturan?Vilka lagar är tillämpliga?

Man skiljer mellan konsumentent- och kommersiell entreprenad. Som namnet antyder är en konsumententreprenad en tjänst där en näringsidkare åtagit sig att utföra ett arbete åt en privatperson. Konsumententreprenader regleras av Konsumenttjänstlagen.

Konsumenttjänstlagens regler är tvingande till konsumentens förmån. Detta innebär att entreprenören och konsumenten inte får avtala om villkor som är sämre för konsumenten än de som framgår av lagen.

En kommersiell entreprenad är en tjänst där både beställare och entreprenör är näringsidkare. Till skillnad från när en näringsidkare utför ett arbete åt en privatperson finns det ingen lagstiftning som reglerar kommersiella entreprenader. Istället regleras kommersiella entreprenader i huvudsak av standardavtal, vilka utformats av branschorganisationer. Entreprenadrätten bygger således till stor del på standardavtal.

Vad ska man göra om man är oense om fakturan?

Arbetet är klart och en faktura skickas hem till dig eller till ditt företag. Det visar sig emellertid att entreprenören fakturerat ett belopp som inte alls stämmer överens med det pris ni kommit överens om. Kanske har entreprenören även fakturerat för arbeten som inte utförts eller material som du inte visste om behövdes?

Oavsett anledning är det viktigt att du bestrider fakturan om du anser att den inte stämmer. Att bestrida en faktura innebär att du invänder mot den. Detta bör du göra skriftligt och så snart som möjligt. Det är även viktigt att du förklarar varför du anser att fakturan är felaktig.

Vad händer när jag bestridit en faktura?

Anser entreprenören att fakturan inte är felaktig finns det en risk att entreprenören vänder sig till ett inkassobolag för att få in pengarna. Inkassobolaget kan i sin tur vända sig till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten skickar då ett betalningsföreläggande till dig. Bestrider du betalningsföreläggandet är det upp till den som kräver pengarna att avgöra om saken ska prövas i domstol eller inte.

Begär personen att ärendet ska prövas i domstol kommer Kronofogdemyndigheten att lämna över ärendet till domstolen och ärendet kommer då att handläggas som ett tvistemål. Begär inte personen som kräver pengarna att ärendet ska lämnas över till domstol kommer Kronofogdemyndigheten att avsluta ärendet.

Kan jag få ersättning för mina kostnader i samband med entreprenadtvister?

I hemförsäkringar och de allra flesta företagsförsäkringar ingår rättsskydd. Rättsskyddet är en försäkring som ersätter försäkringstagarens kostnader för juridiskt ombud i samband med tvist. En förutsättning för att man ska ha rätt till rättsskydd är att det rör sig om en tvist som prövas i allmän domstol – det vill säga tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. En annan förutsättning för att rättsskydd ska beviljas är att det belopp man tvistar om överstiger ett halvt prisbasbelopp, år 2019 är ett halvt prisbasbelopp 23 250 kronor.

3 saker man bör göra för att undvika tvist om fakturan

  1. Avtala skriftligt. Muntliga avtal är giltiga, men skulle en tvist uppkomma blir det svårt att bevisa vad som är avtalat eftersom att ord kommer att stå mot ord. Se därför till att avtala skriftligt. Har du ingått ett muntligt avtal kan du be om ett skriftligt avtal för att bekräfta det ni kommit överens om.
  2. Skriv ett tydligt och detaljerat avtal. Är avtalsvillkoren oklara är det lätt att de missförstås och det finns då en stor risk att avtalsparterna tolkar avtalsvillkoren på olika sätt. Se därför till att skriva ett så detaljerat och tydligt avtal som möjligt för att undvika onödiga missförstånd.
  3. Läs alltid igenom avtalet noggrant. Förutsatt att du godkänt avtalet är du bunden av det oavsett om du läst det eller inte. Se därför till att läsa igenom avtalet noggrant.

(HQ)

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal