Vem är byggherre?

Det finns många termer som är bra att känna till vid en entreprenad. En vanlig term är byggherre. Trots att termen innehåller ordet ”bygg” så är det inte en byggarbetare som ordet syftar till. Ordet byggherre hänför sig till ägaren av bygget och är den person som låter utföra entreprenaden.

I 4§ Plan -och bygglagen anges att den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherre är således ofta den som beställer hela arbetet. Byggherren har flera lagstadgade skyldigheter som är bra att känna till.

Ibland sägs lite slarvigt att byggherren är beställare. Det stämmer, men beställare är inte alltid byggherrar. En byggherre beställer en tjänst av en entreprenör. Byggherren är således en beställare men beställare kan finnas i flera led. Exempelvis kan entreprenören i sin tur beställa en tjänst av en underentreprenör. Entreprenören blir då beställare i förhållande till underentreprenören.

Det finns flera lagkrav som byggen måste uppfylla. Det handlar bland annat om att bygga i enlighet med bygglov, miljöregler och säkerhetsregler. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret mot samhället för att det sker. Det är exempelvis byggherren som kan få sanktioner om ett byggarbete inte följer bygglovet m.m. En annan sak är att byggherren i sin tur kan lägga över en del ansvar på entreprenören genom avtal, och att entreprenören kan bli skadeståndsskyldig mot byggherren om entreprenören inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet.

Som byggherre är du ansvarig för hantverkarnas arbetsmiljö. Det handlar om att garantera byggarbetarnas säkerhet och se till så att de har en bra miljö i övrigt. Det är särskilt viktigt att tänka på vid delad entreprenad. Är entreprenaden en generalentreprenad och du som beställer är en konsument, övertar entreprenören som huvudregel arbetsmiljöansvaret. I annat fall går det att avtala om att en entreprenör ska ha samordningsansvar.

Gällande vissa byggen i näringsverksamhet har byggherren en skyldighet att anmäla bygget till skatteverket. I sådant fall ska byggherren tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på arbetsplatsen. Ansvarig myndighet är skatteverket och de kan du kontakta om du har frågor gällande om ni måste ha personalliggare.

Vasa Advokatbyrå

Om du skulle behöva hjälp i frågor om byggherrens ansvar eller andra frågor som gäller entreprenader är du välkommen att kontakta oss. Vi har flera erfarna entreprenadjurister kan hjälpa till med just er situation.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om den situation som uppstått kan ge rätt till skadestånd.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla med byggbolaget.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.