Vad är en samverkansentreprenad?

Vad är en samverkansentreprenad?

Inom entreprenadrätten så finns det en del samverkansformer och en av dessa är samverkansentreprenad. I den här artikeln kommer ni få lära er vad en samverkansentreprenad är, men även allmänt om samverkansformer. Utöver samverkansentreprenad kommer vi också nämna några andra samverkansformer. Syftet med samverkansformer Sedan 20 år tillbaka har det…

Read More

Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Inom entreprenadrätten kan man säga att det finns en uppdelning mellan entreprenadformer och upphandlingsformer. Entreprenadformerna som är vanligast i Sverige torde vara utförandeentreprenad och totalentreprenad. De i Sverige kanske vanligaste upphandlingsformerna är delad entreprenad och generalentreprenad. I den här artikeln kommer vi dock fokusera på de nämnda entreprenadformerna. Efter att…

Read More

Jurist vid bygg och entreprenad

Jurist vid bygg och entreprenad

Du som är beställare av en entreprenad kommer som huvudregel att teckna avtal med, eller redan har tecknat avtal med minst en entreprenör. Förhoppningsvis kommer ni vara överens under hela entreprenadtiden och entreprenören kommer agera enligt vad denna har lovat i och med ert avtal. Dessvärre kommer det för vissa…

Read More

AB 04 – Översiktlig genomgång

AB 04 – Översiktlig genomgång

Ett av de vanligaste standardavtalen på entreprenadrättens område är AB 04. AB är en förkortning för Allmänna bestämmelser och 04 anger året för när standardavtalet kom till. Standardavtalet AB 04 är relativt omfattande regelverk, men vi ska i den här artikeln försöka lyfta fram några av de viktigaste punkterna som…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal