Vi förklarar totalentreprenad

Vi förklarar totalentreprenad

En fråga som fler och fler har börjat ställa är vad skillnaden är mellan en totalentreprenad och en utförandeentreprenad är? En fråga som ofta följer kort efter är vad ansvarsskillnaderna är för entreprenören, särskilt vad gäller totalentreprenader. Denna artikel kommer kort förklara vad en totalentreprenad är samt hur dessa sker…

Read More

Entreprenadavtal – att tänka på

Entreprenadavtal – att tänka på

Inom entreprenadrätten skiljer man på konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. En konsumententreprenad är en entreprenad där en entreprenör åtagit sig att utföra ett arbete åt en konsument. I dessa fall blir konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpliga. Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att det inte är tillåtet att avtala…

Read More

Ring, vi hjälper dig