Byggtvist, 7 saker att tänka på när du bygger

Byggtvist, 7 saker att tänka på när du bygger

Att bygga nytt kan antingen vara en av de bästa aspekterna med att ha en villa, och till och med vara hela syftet med bostadsformen. Att bygga nytt kan även resultera i ett kaos bättre lämpat för en tornado än en villa. Här kommer en lista med 7 punkter för att underlätta de juridiska aspekterna av nybygge.

 1. Ha alla tillstånd klara. Den som vid något tidigare tillfälle utfört en nybyggnation på villan är bekant med den monstruösa regleringen vi kallar plan- och bygglagen (2010:900). Den som inte utfört en nybyggnation bör dock i vart fall ha en förståelse före regelverket.Plan- och bygglagen är väldigt viktig framför allt sett utifrån ett samhällsperspektiv. Reglering styr hur och vart både stat, kommun och individ får bygga vilket därigenom skyddar en effektiv infrastruktur. Regleringen skyddar dock även enskilda byggnader genom t.ex. kulturminnesregleringen där vissa byggnaders karaktärer anses skyddsvärde.Ett annat exempel är att plan- och bygglagen även syftar till att värna om ortens karaktär i vilket många åtgärder på fastigheter kräver bygglov.När du ska bygga nytt krävs det som huvudregel bygglov även om det från huvudregeln finns ett stort antal undantag. Vissa av undantagen är lagstadgade medan vissa undantag är upp till varje kommun att avgöra. Det enklaste sättet att avgöra om just ditt projekt behöver bygglov är att kontakta din lokala byggnämnd. Tänk på att göra detta i god tid innan du planerade åtgärderna då handläggningstiden kan vara mycket lång.
 2. Kolla vem du har att göra med. Din upplevelse av hur det är att gå igenom en nybyggnation kommer i stort sett helt avgöras beroende på vem du anlitar. Självklart vill man som konsument komma undan med det mest förmånliga priset eller rättare sagt på billigaste sätt. Tänk dock på att den lägsta offerten inte nödvändigtvis innebär det lägsta priset. Tyvärr finns det en del oseriösa aktörer som inte rent krasst faktiskt fuskar med sina tjänster. Detta kan innebära allt från undermåligt material till att man helt ignorerar säkerhetsaspekter. Om man anlitar en oseriös entreprenör riskerar man således inte enbart att hamna i en tvist avseende ekonomisk kompensation, man kan i vissa fall riskera sin egen hälsa.
 3. Ge tydliga instruktioner. Även om du som villaägare har en tydlig ambition av hur nybyggnationen ser ut så innebär det inte nödvändigtvis att entreprenören har samma bild av ambitionen. Du bör således vara så tydlig som möjligt när du beställer tjänsten och helst reglera vad ni kommer överens om skriftligt. Förekomsten av skriftliga instruktioner som är tydliga hjälper er mycket vid en ev. tvist, de hjälper dig även då entreprenören har bättre koll på vad du som konsument har beställt.
 4. Håll dig kontaktbar. Att du som beställare bör hålla dig kontaktbar är relativt logiskt då väldigt få entreprenader löper på helt felfritt. Att du bör hålla dig kontaktbar har dock även en juridisk aspekt.Du som konsument är skyddad genom konsumenttjänstlagen (1985:716). Av regleringen följer ett skydd som i är väldigt förmånligt för konsumenten i innebär, i stora drag, att (i) entreprenören ska samråda och avråda dig från onödiga åtgärder, (ii) verka för att tjänsten utförs så bra som möjligt, (iii) priset får endast avvika från estimation med 15% och (iv) regleringen stadgar en fellista som påminner om konsumentköplagen.Det är av skäl ii som du bör hålla dig kontaktbar. Regleringen innebär att entreprenören är skyldig att utföra visst arbete utöver tjänsten om situationen kräver det. Huvudregeln för detta är att entreprenören då ska underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Om entreprenören utför detta arbete får entreprenören även fakturera för detta utöver det avtalade priset. Om konsumenten dock inte kan kontaktas får dock entreprenören utföra tjänsten i följande tre fall;
  – a. Om tilläggsarbetets extra kostnader är försumliga i jämförelse med det totala priset. Om entreprenaden ska kostnad 100 000 bör således tilläggsarbete om 2000 kronor anses försumligt.
  b. Om entreprenören har särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört.
  – c. Om det ligger fara i dröjsmål med tilläggsarbetet. Med detta menas t.ex. att en nybyggnation riskerar att rasa om inte grunden stöttas upp, trots att det inte ingick i tjänsten.Entreprenören har således ibland lagstöd att utföra tilläggsarbeten om denna inte kan få tag på konsumenten, och i många fall är konsumenten glad att arbetet företogs. Dock måste inte så alltid vara fallet. Håll dig således kontaktbar så att du inte utsätts för oönskade överraskningar när fakturan kommer.
 5. Avtala om priset. Det kan i många fall hända att en entreprenör inte kan eller vill ge ett fast pris eller ens en prisestimation utan föredrar att arbeta per timme eller månad. Att ha ett sådant upplägg är minst sagt fyllt med riskmoment då det i teorin inte finns någon gräns för hur hög fakturan ska bli. Om man inte har avtalat om priset gäller en princip om att priset ska vara skäligt. Problemet med denna bedömning är att den varierar från fall till fall då man måste göra en prövning av det konkreta fallet. Priset kan således bli väldigt mycket högre än väntat men ändå anses vara skäligt.
 6. Tiden för arbetet. Det är minst lika viktigt att avtala om hur lång tid som arbetet ska ta som att avtala om priset eller objektet för tjänsten.Även om man inte avtalar om exakt hur lång tid för tjänstens utförande som entreprenören har på sig så finns en bortre gräns. Denna gräns är dock svår att fastställa och baseras i många fall på subjektiva bedömningar och teknikaliteter vilket i sig kan föras en process om. Det är därför bättre att avtala om tiden även om den sker ungefärligt då man i vart fall har en grund att utgå ifrån om man ska utreda dröjsmål.
 7. Inspektera arbetet. Efter att entreprenören bör du alltid inspektera arbetet. Om det rör sig om en större nybyggnation som ett helt hus eller del av hus bör du kanske till och med beställa en besiktning av en tredje part. Att inspektera arbetet handlar inte enbart om att upptäcka brister, vilket dock är en stor del, utan även om man som konsument är nöjd med tjänsten sett till avtalet. Som konsument har man en relativt lång reklamationstid där en reklamation som skett inom två månader från dess att felet upptäckts alltid ska anses vara i tid. Denna tid är dock relativt lätt att försitta i vilket du bör inspektera nybyggnationen snarast oavsett vad.

Dessa 7 tips vid nybyggnation är inte uttömmande i vilket det självklart tillkommer fler aspekter att tänka på. Vidare kan det hända att en tvist uppkommer även om man som konsument vidtagit alla rimliga åtgärder för att förebygga problem. Du bör kanske i så fall anlita ett ombud.

Vi på Vasa Advokatbyrå specialiserar oss inom en rad civilrättsliga områden där entreprenadrätt och fastighetsrätt utgör två väsentliga delar av vår verksamhet. Vasa Advokatbyrå har under en lång tid förvärvat särskild kompetens i denna typ av tvister där vi företrätt båda sidorna. Vasa Advokatbyrå har även en djup förståelse för den svåra situation man kan hamna i som konsument när någonting går riktigt snett i vilket vi alltid arbetar med klientens intresse i fokus. Vasa Advokatbyrå arbetar alltid aktivt för att hitta den bästa lösningen för just dig.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om byggtvist, 7 saker att tänka på när du bygger

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.