Vi förklarar utförandeentreprenad

I byggsammanhang stöter man ofta på begreppet utförandeentreprenad. Men vad betyder det egentligen? Vad är skillnaden i förhållande till andra entreprenadformer? Hur ser ansvarsfördelningen ut? I denna artikel reder vi ut begreppet utförandeentreprenad.

Vi förklarar utförandeentreprenad

Vad är en utförandeentreprenad?

I stora drag innebär utförandeentreprenad att beställaren av byggarbetet står för projekteringen. Det är alltså ni som förening/företag som beställer entreprenaden som också står för att sköta projekteringen. Detta kan jämföras med en totalentreprenad, som i motsats till utförandeentreprenad innebär att entreprenören ska sköta utförande och projektering.

Ett standardavtal som ofta användas för utförandeentreprenader kallas för AB 04.* Utgångspunkten i AB 04 är att det ska användas för generalentreprenader. Det innebär att beställaren endast ska ha en avtalspart istället för flera olika. Det är dock viktigt att komma ihåg att det råder avtalsfrihet. Det finns inte en särskild lag som reglerar utförandeentreprenader, istället är det upp till parterna att själva avtala om vilka villkor som ska gälla. Om du på egen hand anlitar en annan firma eller om ni lägger till andra saker i avtalet är du ansvarig för det istället.

Vi förklarar utförandeentreprenad

*AB04 är anpassad för att beställaren är en näringsidkare, till exempel kan ni som bostadsrättsförening eller du som är företagare använda AB 04 och anpassa kontraktet för ert ändamål. Om du istället är konsument kan det vara mer passande att använda ABS18 som avtal. Det är istället anpassat utifrån reglerna om småhusentreprenader i konsumenttjänstlagen och riktar sig mot konsumenter.

Ansvarsfördelning vid utförandeentreprenad

Projektering är det förberedelse -och planeringsarbete som krävs för byggnationen. Det kan alltså handla om allt från att identifiera vad som behöver göras, ta reda på all information som krävs, plocka fram ritningar m.m. I en utförandeentreprenad är det därför beställaren (den som beställer tjänsten) som har ansvar för funktionen. Det vill säga ansvarar för att byggarbetet får den funktion som var tänkt.

Utgångspunkten är att arbetet ska utföras i enlighet med det underlag som beställaren lägger fram. Vissa utföranden regleras inte i detalj och då ska entreprenadfirman utföra arbetet fackmannamässigt. Det finns inte en exakt definition av termen fackmannamässigt. För vägledning kan man bland annat kolla på de regler, riktlinjer och rekommendationerna som ges ut av boverket. De allmänna råden som ges ut från boverket kallas för AMA och det står för allmänna monterings- och arbetsbeskrivningar). Om entreprenören frångår AMA, och avvikandet inte berodde på att det stod i avtalet ska entreprenören kunna motivera att den lösningen som de valt istället är likvärdig eller bättre.

Vi förklarar utförandeentreprenad
Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom entreprenadfrågor. Av oss på Vasa Advokatbyrå kan du få hjälp med att upprätta ett avtal, vi kan också hjälpa dig som har hamnat i en tvist i en byggfråga eller om ni har ett annat byggrelaterat problem.

VI kan bland annat hjälpa till med:

Allmän rådgivning om utförandeentreprenad

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla.

Läsvärt

https://byggipedia.se/byggprocessen/entreprenaden-byggprocessen/upphandling/
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-rap_2014-4.pdf

https://byggforetagen.se/foretagsservice/standardavtal/
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.