Stambyte – 10 saker att tänka på

Stambyte – 10 saker att tänka på

Att utföra ett stambyte i en fastighet innebär en renoverings/entreprenadåtgärd där man byter de rör för vatten och avlopp som är kopplade till varje lägenhet/enhet i byggnad. Vatten och avlopp är en av de mest grundläggande funktionerna, särskilt i bostäder, i vilket underhåll av dessa rör är otroligt viktigt. Trots…

Read More

Entreprenad – brist och avhjälpande

Entreprenad – brist och avhjälpande

Entreprenadbranschen är en av Sveriges större marknader med en årlig omsättning överstigande 200 miljarder kr där varje individuellt bygge, utan problem, uppgår till mångmiljonbelopp. Av detta följer att entreprenadmarknaden är väldigt viktig att reglera då även ett väldigt litet fel kan innebära enorm skada. I många fall kan bristen avhjälpas…

Read More