Vad innebär garantibesiktning enligt AB 04 och ABT 06? – Garantibesiktning enligt AB 04 förklarat

Att förstå garantibesiktning är viktigt för alla som jobbar med byggprojekt. Garantibesiktning är en del av AB 04 och ABT 06, som är centrala standardavtal i byggbranchen. I detta inlägg går vi igenom vad en garantibesiktning innebär och hur den skyddar både beställare och entreprenörer.

Läs vidare för att få klarhet i garantins betydelse för ditt byggprojekt.

Garantibesiktning enligt AB 04 och ABT 06

Garantibesiktning enligt AB 04 och ABT 06 är en viktig del av kvalitetssäkringen inom entreprenader. Det reglerar vilken garanti som gäller för entreprenadsarbeten och entreprenörens ansvar enligt avtalen.

Vad innebär garantibesiktning?

Garantibesiktning är en kontroll som utförs för att säkerställa att allt arbete i en entreprenad följer de krav och standarder som avtalats mellan beställaren och byggentreprenören.

Den är en del av kvalitetssäkringen i byggbranschen och hjälper till att identifiera eventuella fel eller brister som behöver åtgärdas under garantitiden.

Denna typ av besiktning sker ofta några år efter det att projektet har slutförts, vilket ger tid för dolda fel att visa sig. Det ligger i både beställarens och entreprenörens intresse att allt är korrekt gjort eftersom eventuella fel som upptäcks kan rättas till inom ramen för entreprenadavtalet.

Besiktningen bidrar till att hålla hög standard i byggprojekt och skyddar både kundens investering och entreprenörens rykte.

Vilken garanti gäller enligt AB 04 och ABT 06?

När det gäller garantier enligt AB 04 och ABT 06, så finns det specifika bestämmelser angående vilka garantier som entreprenören ska stå för. Enligt AB 04 och ABT 06 omfattar garantin mot dolda fel normalt en period om tio år från entreprenadens avslutande.

Det innebär att entreprenören har ansvaret för att eventuella dolda fel som upptäcks under denna tid åtgärdas.

AB 04 och ABT 06 innehåller också bestämmelser om garanti för entreprenadens fullgörande. Garantitiden för fullgörande av entreprenaden kan vara upp till fem år efter det att entreprenaden avslutats.

Vad säger AB 04 och ABT 06 om entreprenörens garantiansvar?

AB 04 och ABT 06 fastställer entreprenörens garantiansvar under kontraktet. Entreprenören ansvarar för att rätta till eventuella brister som upptäcks under garantitiden. Garantiansvaret innebär att entreprenören måste åtgärda fel och brister utan extra kostnad för beställaren, givet att de upptäcks under garantitiden.

När och hur ofta bör en garantibesiktning genomföras?

En garantibesiktning bör genomföras enligt avtalet för att säkerställa att eventuella brister åtgärdas inom garantiperioden. Det är vanligt att garantibesiktningen utförs ett år efter slutförandeentreprenaden men kan också ske tidigare om överenskommelse görs.

Garantibesiktningen kan genomföras oftare om det föreligger särskilda behov eller om entreprenaden har komplexa eller känsliga konstruktioner som kräver noggrann uppföljning.

Garantibesiktning enligt AB 04 förklarat

En garantibesiktning enligt AB 04 utförs för att kontrollera entreprenörens arbete och säkerställa att eventuella fel eller brister åtgärdas innan garantitiden löper ut. Läs vidare för att få en fördjupad förståelse om garantibesiktning enligt AB 04 och ABT 06.

Hur utförs en garantibesiktning?

Garantibesiktningen utförs genom att en behörig besiktningsman noggrant granskar entreprenaden. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet har utförts enligt avtal och gällande riktlänjer. Genom en systematisk genomgång identifieras eventuella brister, som dokumenteras i en besiktningsrapport. Efter genomgången görs bedömningen om arbetet uppfyller de specificerade kraven och om det finns garantiansvar för entreprenören. Besiktningsmannen går också igenom eventuella tidigare kända fel och brister samt kontrollerar att dessa är åtgärdade enligt avtalet. Vid behov görs även kontroll av installationsentreprenader för att säkerställa korrekt installation och funktion för bygg- och anläggningsarbeten.

Vilka parter är involverade i en garantibesiktning?

Vid garantibesiktningen är det vanligt att beställaren, entreprenören och eventuellt en besiktningsman är involverade. Beställaren har rätt att kräva garantibesiktning enligt AB 04 för att säkerställa att arbetet är utfört enligt avtal.

Entreprenören är närvarande för att kunna visa upp arbetet och åtgärda eventuella brister som upptäcks under besiktningen. Besiktningsmannen kan också närvara för att objektivt bedöma arbetets kvalitet och om det uppfyller avtalens krav.

Under garantibesiktningen behöver beställaren och entreprenören samarbeta för att säkerställa att alla eventuella brister dokumenteras och förstås korrekt. Genom denna process kan båda parter se till att arbetet uppfyller de överenskomna kraven och att eventuella fel åtgärdas enligt gällande avtal och lagar.

Vad bör beställaren och entreprenören vara medvetna om under en garantibesiktning?

Vid garantibesiktningen bör beställaren och entreprenören vara medvetna om att de har rätt att få eventuella fel som upptäcks under garantiperioden åtgärdade av entreprenören.

Beställaren och entreprenören bör också vara medvetna om att garantibesiktningen kan påverka eventuella ytterligare garantianspråk samt att det är viktigt att dokumentera eventuella brister eller fel som upptäcks under besiktningen för framtida referens.

Under garantibesiktningen kan även parterna diskutera eventuella kompletterande åtgärder eller förändringar som behöver göras för att säkerställa att entreprenaden uppfyller de avtalade kraven.

Vilka konsekvenser kan en garantibesiktning få för entreprenaden?

Vid garantibesiktningen granskas entreprenadens färdigställda arbete noggrant för att identifiera eventuella brister eller fel. Genom en noggrann undersökning kan brister som behöver åtgärdas upptäckas, vilket kan leda till att entreprenören måste utföra nödvändiga reparationer eller kompletteringar.

Detta kan resultera i förseningar av projektet samt ökade kostnader för entreprenören, vilket i sin tur kan påverka kundrelationen och ryktet för entreprenörens företag.

En grundlig garantibesiktning kan både stödja entreprenörens anspråk på full betalning och säkerställa beställarens rätt till en högkvalitativ slutprodukt. Genom att upptäcka och kräva korrigering av brister kan garantibesiktningen bidra till ökad kvalitetssäkring och ökat förtroende mellan parterna.

Vanliga Frågor

1. Vad är en garantibesiktning enligt AB 04?

Garantibesiktningen enligt AB 04 är en kontroll som utförs för att säkerställa att byggentreprenader uppfyller de krav som ställts i entreprenadsavtalet även efter byggprojektet är klart.

2. När behöver jag göra en garantibesiktning för min byggentreprenad?

En garantibesiktning görs vanligtvis inom två år efter det att byggprojektet har avslutats, för att täcka eventuella fel enligt lagkrav och villkoren i AB 04- och ABT 06-avtalen.

3. Vad kontrollerar man under en garantibesiktning?

Under en garantibesiktning granskas entreprenaden noggrant för att se till att allt är korrekt byggt och funktionerna uppfyller de utförandeentreprenadernas kvalitetsnormer.

4. Vem ska utföra garantibesiktningen?

Garantibesiktningen bör göras av en oberoende besiktningsman som har rätt kompetens att bedöma byggbesiktningen och entreprenadbesiktningen enligt standarderna i AB 04 och ABT 06.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär garantibesiktning enligt ab 04 och abt 06? – garantibesiktning enligt ab 04 förklarat

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.