Vad är en samverkansentreprenad?

Vad är en samverkansentreprenad?

Inom entreprenadrätten så finns det en del samverkansformer och en av dessa är samverkansentreprenad. I den här artikeln kommer ni få lära er vad en samverkansentreprenad är, men även allmänt om samverkansformer. Utöver samverkansentreprenad kommer vi också nämna några andra samverkansformer. Syftet med samverkansformer Sedan 20 år tillbaka har det…

Read More

Hur mycket i skadestånd?

Hur mycket i skadestånd?

Inom skadeståndsrätten kan man dela upp skador i olika skadetyper. Dessa är främst personskada, sakskada, skada genom kränkning och förmögenhetsskada. Omständigheterna som behöver beaktas för att ta reda på hur mycket skadestånd du kommer kunna få, varierar en aning mellan de olika skadetyperna. I den här artikeln kommer vi fokusera…

Read More

Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Inom entreprenadrätten kan man säga att det finns en uppdelning mellan entreprenadformer och upphandlingsformer. Entreprenadformerna som är vanligast i Sverige torde vara utförandeentreprenad och totalentreprenad. De i Sverige kanske vanligaste upphandlingsformerna är delad entreprenad och generalentreprenad. I den här artikeln kommer vi dock fokusera på de nämnda entreprenadformerna. Efter att…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal