Tvist med skatteverket

Tvist med skatteverket

Har skatteverket meddelat ett beslut som du är missnöjd med så kan du överklaga beslutet eller begära att det omprövas. I den här artikeln förklarar vi hur ditt företag ska gå tillväga om man är missnöjd med skatteverkets beslut. Vad gör skatteverket? Skatteverket är en myndighet vars främsta uppgift är…

Read More

Betala skatt i Thailand – företag

Betala skatt i Thailand – företag

Thailand är sedan länge ett populärt alternativ för många utlandssvenskar. Det blir också allt vanligare med svenskar som driver företag från Thailand. Det innebär många gånger att företaget är skyldigt att betala thailändsk bolagsskatt. I vilket land ska företaget betala skatt? Huruvida ett företag ska betala skatt i Thailand eller…

Read More