Hitta det du söker

Sökresultat

Vi förklarar rivningslov

I ett område som är detaljplanelagd krävs det som huvudregel ett så kallat rivningslov. Detta gäller även i områden där kommunen har infört en utökad

Klander av arvskifte

En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet kan göra en begäran hos tingsrätten om att ändra arvskiftet. Detta görs genom att väcka talan mot de

Överklagande Högsta domstolen

Är du inte nöjd med hur domen blev i hovrätten kan du överklaga till den högsta instansen. Alla överklaganden tas inte upp till prövning utan

Tvistlösning: Guide i framgångsrik tvisthantering

Upptäck fördelarna med alternativa tvistlösningsmetoder och hur de kan hjälpa dig att lösa konflikter på ett effektivt och rättvist sätt. Lär dig om medling, skiljeförfarande och skiljedom och hur du kan förbereda dig för att uppnå bästa möjliga resultat.

Fel i bostadsrätt efter köp

Vad menas med fel i bostadsrätt? Det finns flera typer av fel som kan upptäckas efter att man köpt en bostadsrätt. Här är två huvudkategorier:

Hittade du inte det du sökte?

Sök igen

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.