I olika stadier i livet kan du behöva juridisk hjälp. När du ska gifta dig kan det vara bra att anlita en jurist eller en advokat som kan hjälpa dig att upprätta ett äktenskapsförord. Har du köpt en vara som det är fel på och vägrar företaget rätta till felet kan du behöva juridisk hjälp för att vinna striden mot företaget. Oavsett vilket område inom juridiken det rör sig om är det viktigt att du får hjälp av en juridisk kunnig person som är insatt i det område som just du behöver hjälp med. Men vad ska man egentligen anlita, en jurist eller en advokat? 

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Ska du anlita en jurist? - 5 saker att tänka på 1. Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat?

Till skillnad från advokat är jurist ingen skyddad titel. Detta innebär att vem som helst i praktiken kan kalla sig för jurist, men vem som helst kan inte kalla sig för advokat. Det finns alltså inget krav på utbildning för att få kalla sig för jurist och starta en juridisk byrå. Även om vem som helst i praktiken kan kalla sig för jurist kan du normalt förutsätta att en
en jurist är en person som avlagt en juristexamen vid universitet.

För att få kalla sig advokat krävs att man avlagt en juristexamen, har minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete samt blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet. Det är alltså först när man blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet som man har rätt att kalla sig för advokat.  Som advokat är man skyldig att följa vissa advokatetiska regler, så kallad god advokatsed, som antagits av Advokatsamfundets styrelse. Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Även jurister som arbetar på en advokatbyrå är skyldiga att följa de advokatetiska reglerna. En jurist som inte arbetar på en advokatbyrå har dock ingen skyldighet att följa de advokatetiska reglerna och lyder i praktiken under samma lagar och regler som allmänheten.

En annan skillnad mellan jurister och advokater är deras tystnadsplikt. Enligt de advokatetiska reglerna får en advokat inte avslöja vad som kommit till advokatens kännedom inom ramen för advokatverksamheten eller som advokaten i samband med detta fått kännedom om. Bryter man mot de advokatetiska reglerna riskerar man att bli utesluten ur advokatsamfundet. Advokater har dock även en lagstadgad tystnadsplikt. Det är alltså brottsligt att som advokat bryta mot tystnadsplikten.

Som nämnt är även jurister som arbetar på en advokatbyrå skyldiga att följa de advokatetiska reglerna, vilket innebär att även de har tystnadsplikt. En jurist som inte arbetar på en advokatbyrå är dock inte skyldig att följa de advokatetiska reglerna. Dock har en jurist vanligtvis skrivit på en sekretessförbindelse där hen förbundit sig att inte berätta om något som hen får kännedom om i sin yrkesutövning.

2. Vad kan en jurist arbeta med?

Som jurist kan man arbeta både inom den offentliga och den privata sektorn. På många advokatbyråer arbetar både jurister och advokater och det är inte ovanligt att jurister och advokater har samma eller liknande arbetsuppgifter. En jurist kan även arbeta på olika myndigheter såsom Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten.

I Sverige råder inget advokatmonopol vilket innebär att den som uppträder som ombud i domstol inte behöver vara advokat. Har du till exempel hamnat i tvist med ett företag har du möjlighet att välja om du vill företrädas av en advokat eller en jurist. I regel är det dock endast advokater som får förordnas till offentliga försvarare.

3. Vad kostar det att anlita en jurist?

Det går inte att ange vad det kostar att anlita en jurist. Normalt är det dock billigare att anlita en jurist än en advokat. Vad det kostar att anlita en jurist beror bland annat på vad för typ av uppdrag det rör sig om, uppdragets omfattning och komplexitet. Vill du anlita en jurist kan du alltid fråga hur mycket det kommer att kosta, det är dock inte säkert att juristen kommer att kunna ge dig en exakt prisuppgift.

4. Kan jag få hjälp med kostnaderna?

Har du en hemförsäkring kan du ha rätt till ersättning för dina kostnader med anledning av rättstvist genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskydd ingår även i de allra flesta företagsförsäkringar.

Har du ingen hemförsäkring eller täcker rättsskyddet inte dina kostnader kan du ha rätt till rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Rättshjälp innebär att staten ersätter vissa av dina kostnader. Rättshjälpen omfattar i första hand personer med lägre inkomst och är begränsad till vissa situationer.

5. När ska jag anlita en jurist?

Skälen till varför man väljer att anlita en jurist kan vara olika. Kontakta en jurist om du behöver juridisk rådgivning. Det kan gälla allt från arbetsrättsliga problem till avtalsrättsliga. Se dock till att du kontaktar en jurist som är specialiserad på det område behöver hjälp med. En jurist (eller en advokat) kan hjälpa dig och ge dig råd om hur du bör gå vidare med ditt ärende. En jurist eller en advokat kan även hjälpa dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt