Testamente & arv (kostnadsfri)

Testamente

Testamenten regleras i ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt ställs relativt höga krav på bevittnande, innehåll, begränsningsregler m.m. För att underlätta något kan du här ta del av en gratis mall från Vasa Advokatbyrå. Kolla gärna även våra artiklar gällande arv, bodelning, skifte och mycket mer. Det är bara att klicka på fliken ”läsvärt”

Då arvsrätten i många fall är väldigt komplex kan vi inte uttala oss om just din situation innan vi utrett frågan. Därmed friskriver sig Vasa Advokatbyrå från allt ansvar gällande avtalsmallens konsekvenser, ogiltighet, klander och annat.

Testamente

Jag, Namn Namnson, 19500101–0101, förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.

 

 

 

 

 

 

Underskrift Ort och datum

Namn Namnson 1 januari 2020, Laholm

Namnförtydligande

Namn Namnson

Undertecknade nedan som särskilt utsedda testamentsvittnen intygar härmed att Namn Namnson denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja i våran samtida närvaro förklarat för oss att ovanstående förordnande är dennes yttersta vilja och testamente och egenhändigt undertecknat testamentet.

Underskrift (vittnen)

Per Olof Nilsson och David Davidsson

 

Namnförtydligande (vittnen)

Per Olof Nilsson och David Davidsson

 

1 januari 2020, Laholm (ort och datum för bevittnandet)

Du kan också ladda ner den som pdf, klicka här

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.