Testamente

Testamenten regleras i ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt ställs relativt höga krav på bevittnande, innehåll, begränsningsregler m.m. För att underlätta något kan du här ta del av en gratis mall från Vasa Advokatbyrå. Kolla gärna även våra artiklar gällande arv, bodelning, skifte och mycket mer. Det är bara att klicka på fliken ”läsvärt”

Då arvsrätten i många fall är väldigt komplex kan vi inte uttala oss om just din situation innan vi utrett frågan. Därmed friskriver sig Vasa Advokatbyrå från allt ansvar gällande avtalsmallens konsekvenser, ogiltighet, klander och annat.

Testamente

Jag, Namn Namnson, 19500101–0101, förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.

 

 

 

 

 

 

Underskrift Ort och datum

Namn Namnson 1 januari 2020, Laholm

Namnförtydligande

Namn Namnson

Undertecknade nedan som särskilt utsedda testamentsvittnen intygar härmed att Namn Namnson denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja i våran samtida närvaro förklarat för oss att ovanstående förordnande är dennes yttersta vilja och testamente och egenhändigt undertecknat testamentet.

Underskrift (vittnen)

Per Olof Nilsson och David Davidsson

 

Namnförtydligande (vittnen)

Per Olof Nilsson och David Davidsson

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

 

1 januari 2020, Laholm (ort och datum för bevittnandet)

Du kan också ladda ner den som pdf, klicka här

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal