Besiktningsmans överlåtelsebesiktning av hus

Om du tänker köpa ett hus kan det vara en god idé att anlita en besiktningsman. Fel som inte är uppenbara kan vara svåra att upptäcka om man inte arbetar professionellt med att undersöka fastigheter. En besiktningsman kan uppmärksamma exempelvis om det finns risk för att taket kan börja läcka in vatten på grund av att taket inte är tillräcklig tätt. Nere i källaren i huset för fastigheten kan det ibland förekomma mögel, vilket inte heller alltid är så lätt att upptäcka för en lekman, men desto lättare för en besiktningsman att upptäcka. I den här artikeln ska vi behandla den typen av besiktning som du som köpare bör låta en besiktningsman utföra. Sedan kommer vi också ge lite tips på vad du kan tänka på när du väljer besiktningsman.

Överlåtelsebesiktning av hus

Överlåtelsebesiktning av hus

Eftersom du som köpare av en fastighet har en långtgående plikt att undersöka fastigheten, för att senare kunna göra fel som inte upptäckts, brukar köparen av en fastighet betala för att en besiktningsman undersöker fastigheten. Varför köparen brukar anlita en besiktningsman är för att huvudregeln är att undersökningsplikten, som du som köpare har enligt jordabalken, inte brukar anses som uppfylld om du bara hänvisar till den besiktningen som säljaren låtit utföra. Den besiktningen som du som köpare låter din anlitade besiktningsman utföra i samband med överlåtelsen av fastigheten till dig från säljaren, kallas överlåtelsebesiktning.

Vad som brukar innefattas i en överlåtelsebesiktning är vad som framgår av ett protokoll som är standardiserat. Besiktningsmannen brukar inte utföra besiktningen genom ingrepp i byggnaden. Inte heller brukar besiktningsmannen använda sig av hjälpmedel av teknisk karaktär. En överlåtelsebesiktning är i stället en besiktning där besiktningsmannen genom att använda sina sinnen, genomför en okulärbesiktning. Exempelvis använder besiktningsmannen synen för att gå runt och titta om denne ser något fel. I exempelvis badrum kan besiktningsmannen använda luktsinnet, för att känna om det eventuellt kan finnas mögel. Även hörseln kan användas för att lyssna efter om det droppar någonstans, vilket kan betyda att det är något rör som läcker.

Om det finns utrymmen på fastigheten som inte är möjliga för besiktningsmannen att komma åt, brukar dessa utrymmen inte besiktigas vid en överlåtelsebesiktning. Dock brukar besiktningsmannen normalt sätt anteckna i sitt protokoll att dessa utrymmen inte går att komma åt. Även rökkanaler och elinstallationer är regelmässigt undantagna fån en överlåtelsebesiktning. Det som en besiktningsman däremot brukar behöva göra är att anteckna i sitt protokoll det som besiktningsmannen anser vara riskfaktorer.

Certifierad besiktningsman

När du anlitar en besiktningsman är det bra att du undersöker besiktningsmannen du väljer och vilken kompetens denne har. Besiktningsman är nämligen ingen skyddad titel, vilket innebär att vem som helst får kalla sig själv för besiktningsman. Däremot är det möjligt för en besiktningsman att bli certifierad. Sådan certifiering får besiktningsmannen av SBR Byggingenjörerna, som för ingenjörer är en ideell yrkesorganisation. Denna certifiering gäller i fem år. Därefter behöver certifieringen uppdateras, vilket gör att besiktningsmannen hela tiden behöver vara insatt i vilka branschregler som gäller. Även om en besiktningsman är certifierad finns såklart en risk att du inte får en fullgod besiktning, men risken är såklart mindre än om du anlitar en besiktningsman som inte är certifierad. För att vara på säkra sidan kan du alltid fråga efter besiktningsmannens referenser och kunskaper, för att du ska kunna känna dig ännu tryggare med att besiktningen blir ordentligt utförd.

Att tänka på vid överlåtelsebesiktning av hus:

Om du ändå råkar ut för fel efter att besiktningen är genomförd och du hamnar i en tvist med säljaren av fastigheten, rekommenderar vi att du ar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har många års erfarenheter av tvister och fastighetsrätt. Kontakta gärna oss för hjälp med din tvist.

Läsvärt om besiktningsman

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sa-manga-godkanda-besiktningsman-finns-i-landet

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2017/35613/

Köpa hus: 7 viktiga saker att tänka på – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Köpa gammalt hus – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Häva husköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.