Ultimata guiden om byggprocessen

Är du i tankarna om att påbörja en byggnation av kanske ett hus eller ett attefallshus har du kommit till helt rätt artikel. Vi ska förklara de olika stegen i byggprocessen, hur lång tid processen tar, vad byggherren har för ansvar och mycket mer.

Vilka delar består byggprocessen av?

Byggprocessen består av flera olika delar och i den här artikeln kommer vi att fokusera på hur det ser ut ur byggherrens perspektiv.

Den första delen, den så kallade förstudien,består i att byggherren frågar sig om vad som ska byggas, var det ska byggas samt hur de eventuella behoven ser ut för att projektet ska kunna genomföras. I detta skedet ska man översiktligt beskriva ramarna kring ekonomi, funktion, tekniska egenskaper, miljöhänsyn och lega förutsättningar. Även mål och visioner för projektet ska formuleras i det första stadiet.

Vilka delar består byggprocessen av?

Nästa del kallas programskedet, och innebär att man i programhandlingar preciserar målet för och kraven på byggnadsverket och på tomten eller området, utifrån de krav som samhället har på projektet samt byggherrens egna krav. I detta skedet ska även byggherren bestämma vilken typ av entreprenad som ska användas för projektet, det vill säga om det ska vara en totalentreprenad eller utförandeentreprenad.

Den tredje delen är den så kallade projekteringen där man tar fram arbetet med utformning, utredning och gestaltning. Byggherren väljer vilket alternativ denne vill gå vidare med och då görs även en systemprojektering, där olika handlingar samordnas så att de uppfyller både byggherrens samt plan- och bygglagens (PBL) krav. Det är oftast under projekteringen som bygglovsansökan görs. När kommunen väl har godkänt bygglovet och lämnat startbesked kan bygget påbörjas. Det ska då följa de ritningar och anvisningar som getts i bygglovet och projekteringen.

När bygget är färdigt ska det följas upp och hållas ett slutsamråd med kommunen, och kommunen ska då ge ett slutbesked så att byggnaden kan börja användas. Det är först när kommunen har gett slutbeskedet som bygget är avslutat och förvaltningen av den nya byggnaden tar vid.

Vad är projekteringsprocessen?

Projekteringsprocessen är den tredje delen i byggprocessen som vi kort har redogjort för ovan. Den består till stor del av att ta fram skisser, programhandlingar, systemhandlingar och detaljprojektering. Under projekteringen sammanställer man även den information som man inhämtat från sakkunniga som varit involverade i tidigare steg. Projekteringen är en viktig del i byggets helhet eftersom att den oftast kan vara avgörande för huruvida bygget håller sig inom den beräknade budgeten. Som nämnts tidigare så är syftet med projekteringen att sammanställa all fakta och information man inhämtat under tidigare stadier för att bilda underlag för projekteringen och undvika eventuella misstag.

Vad är byggherrens ansvar?

I samband med rivning, byggande och markarbeten är den så kallade byggherren som har ansvaret för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter efterföljs. Enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) är byggherren den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det finns inget krav på att byggherren ska vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en kommun, en region eller en statlig myndighet. Byggherrens ansvar består till stor del av att se till att åtgärderna vid byggprocessen genomförs enligt de krav som gäller enligt PBL och plan- och byggförordningen (PBF). Det innebär sammanfattningsvis att byggherren ansvarar för att eventuellt lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Några exempel på vad byggherren ansvarar för är följande:

  • att åtgärden inte påbörjas förrän eventuellt lov har beviljats eller en anmälan har gjorts,
  • att åtgärden inte påbörjas förrän ett startbesked har meddelats av byggnadsnämnden,
  • att åtgärden uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftning,
  • att åtgärden inte tas i bruk förrän det finns ett meddelats slutbedsked.

Att tänka på

I den här artikeln har vi sammanfattningsvis gått igenom de olika stegen som finns i byggprocessen och vem det är som har ansvar för att gällande plan- och bygglagstiftning efterföljs. Har du fler funderingar om din konkreta situation eller har hamnat i en konflikt med någon ansvarig part för ett byggnadsprojekt rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister på fastighets- och entreprenadrätt samt tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.vasaadvokat.se/vem-ar-byggherre/

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/upphandling/entreprenadformer/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om byggprocessen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.