Ultimata guiden om advokat och entreprenadrätt

Det kan vara bra att ha koll på vilka olika entreprenadformer det finns, men det är inte alltid helt enkelt. I den här artikel ska vi därför ge dig tips om entreprenader och entreprenadjuridik. Vi kommer bland annat att gå igenom vad som menas med entreprenadrätt, vad skillnaden mellan standardavtalen AB 04 och ABT 06 är och mycket mer.

Vad är entreprenadrätt?

En entreprenad initieras genom att en entreprenör lovar att utföra ett projekt eller en leverans inom en förutbestämd tid. Ett första skede i entreprenaden är att utföra en så kallad projektering. Utan den kan inte entreprenaden påbörjas. Denna projekteringsprocess innebär att man förbereder och utreder det planerade projektet, det kan till exempel vara att man tar fram olika ritningar eller beskrivningar av hur arbetet ska och bör utföras.

advokat och entreprenadrätt
Det finns många olika former av entreprenader, till exempel totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Totalentreprenad innebär att entreprenören själv tar hand om projekteringen och utförandet och utförandeentreprenad innebär att beställaren har utformat projekteringen och entreprenören enbart ansvarar för arbetet.

Entreprenadrätten reglerar frågor som rör entreprenader och de olika upphandlingar som sker i samband med en entreprenad. Lagen gäller för beställare, entreprenörer och underentreprenörer och reglerar förhållandet mellan aktörerna. Det används oftast olika standardavtal som gör processen enklare. Standardavtalen kan ibland behöva kompletteras för att det ska passa in mer på ert specifika förhållande. Vi kommer nedan att gå igenom de två vanligaste standardavtalen, AB 04 och ABT 06.

Vad är skillnaden mellan AB04 och ABT06?

Som nämnts ovan så används oftast standardavtal inom entreprenadjuridiken för att förenkla processen. Den största skillnaden mellan AB 04 och ABT 06 är att den första används vid utförandeentreprenader och den andra används vid totalentreprenader.

AB 04 är allmänna bestämmelser som är framtagna för att reglera förhållanden i bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader. Standardavtalet används vid upphandling av utförandeentreprenader. Det innebär kortfattat att beställaren ansvarar för projekteringen av arbetet och entreprenören ansvarar för utförandet. Om du är beställare ansvarar du alltså bland annat för att ta fram ritningar och beskrivningar. Den som ansvarar för projekteringen ansvarar även för att entreprenaden uppfyller den avtalade funktionen.

totalentreprenader
ABT 06 riktar sig framförallt till totalentreprenader. En totalentreprenad innebär, precis som namnet initierar, att entreprenören ansvarar för både projektering och utförandet. Det innebär att du som beställare inte behöver upprätta några handlingar såsom ritningar och beskrivningar. Entreprenören ansvarar alltså även för att entreprenaden uppfyller den avtalade funktionen.

Att tänka på

Innan du bestämmer dig för vilken entreprenadform du ska använda dig av är det viktigt att känna till både för- och nackdelar med de olika formerna. Totalentreprenad innebär som nämnts ovan, att entreprenören har större utrymme för att fatta egna beslut gällande diverse olika tekniska lösningar. Med detta följer också ett större ansvar för entreprenören. Behöver du råd angående vilken entreprenadform som passar bäst för dig samt med upprättande av ett personligt avtal, rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som är specialiserade på entreprenadrätt. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2019/12/bevisbordans-placering-nar-det-finns-ett-skriftligt-fordringsbevis/

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.