Viktigt att veta om entreprenadförsäkring

Som entreprenör står du inför oförutsedda risker under utförandet av entreprenaden. Det finns alltid en risk för att något händer som kan orsaka en skada på eller utanför entreprenaden. Vid en inträffad skada kan det skadeståndskrav som riktas mot dig och ditt företag uppgå till mycket höga summor och det kan därför vara klokt att teckna en entreprenadförsäkring i form av en företagsförsäkring som täcker sådana oförutsedda fysiska skador och förluster av egendom. Kanske har du hittat till denna artikel just för att du funderar på att teckna en entreprenadförsäkring men först vill förstå vad en sådan försäkring faktiskt kommer att innebära för dig ur en juridisk synpunkt. Då har du hittat helt rätt! I denna artikel kommer vi att förklara vad en entreprenadförsäkring är och även göra en genomgång av det vi bedömer som särskilt viktigt att veta om denna speciella typ av försäkring.

entreprenadförsäkring

Kort om entreprenadförsäkring

I Sverige finns ingen lag som reglerar skyldigheter och det ansvar parterna har i entreprenader inom bygg-, anläggnings- och installationssektorn. För att lösa ansvarsfrågan har byggsektorns aktörer enats om en frivillig reglering, Allmänna Bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser är så kallade standardavtal och de mest kända standardavtalen är Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Vid entreprenader är avtalen ofta underkastade något av de standardavtal, framför allt AB 04, som fungerar på ett sätt som liknar lag för byggnads- och anläggningsindustrin. AB 04 reglerar utförandeentreprenader, dvs. att beställaren själv svarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. Den centrala skadeståndsregeln i AB 04 går ut på att, om inte annat är föreskrivet, part ansvarar för skada som den åsamkar den andra parten genom vårdslöshet. Vad är då vårdslöshet? Kort sagt kan man säga att vårdslöshet innebär att man handlar på ett sätt som en normalt aktsam person inte skulle handla på

De allmänna bestämmelserna AB 04 är viktiga eftersom avtalsförhållandet mellan professionella parter i byggprocessen i mångt och mycket inte regleras av de svenska lagarna. Utgångspunkten är alltså att det råder avtalsfrihet för parterna. Det som gäller för alla standardkontrakt, oavsett om det är ett AB, ABT eller ABK, är att bestämmelserna bara kan bli avtalsinnehåll om det framgår av själva entreprenadavtalet att parterna vill använda sig av standardavtalet. Om du som entreprenör och beställaren kommer överens om att ni vill använda er av standardavtalet AB 04 kan ni även avtala om att du som entreprenör ska omfattas av försäkringsplikten i AB 04. Enligt ordalydelsen i 5:22 AB 04 har parterna i en sådan situation avtalat om att entreprenören ska förpliktigas att teckna både en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring. Avtalad försäkringsplikt innebär i praktiken ett kostnadsansvar. Det vill säga, skulle entreprenören åsidosätta plikten att teckna försäkring får denne själv träda in som försäkrare och bära skadekostnaden.

Om det är så att du och beställaren inte avtalat om någon försäkringsplikt kan du självklart ändå teckna en entreprenadförsäkring för att skydda dig mot höga skadeståndskrav. Entreprenadförsäkringen kan t.ex. omfatta egendomsförsäkring som täcker lös egendom du har inom företaget, en ansvarsförsäkring som gäller s.k. allmänt ansvar och en avbrottsförsäkring som ersätter den uteblivna vinsten och de fasta kostnader som du måste betala om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet.

Varför entreprenadförsäkring?

En tecknad entreprenadförsäkring täcker skador som du eller ditt företag i egenskap av entreprenör enligt entreprenadavtalet är skyldig att ersätta. Till sin grundkaraktär är entreprenadavtalet ett avtal om att utföra ett arbetsbeting. Entreprenören åtar sig att utföra ett visst arbete på uppdrag av beställaren. Själva entreprenadförsäkringen kan utformas individuellt av ett försäkringsbolag och omfattningen kan därför se lite annorlunda ut från en entreprenadförsäkring till en annan.

Blivit krävd på skadestånd av beställaren av entreprenaden – vad gör jag?

Om det uppstått en skada, t.ex. att en vattenskada av misstag orsakats eller något gått sönder på arbetsområdet för entreprenaden, såsom ett fönster är det inte osannolikt att beställaren av entreprenaden riktar ett skadeståndskrav mot dig som entreprenör. I en sådan situation är det viktigt att du anmäler till ditt försäkringsbolag att du blivit krävd på skadestånd. I försäkringssammanhang är det främst person- och sakskador som du kan bli ansvarig för och därmed skadeståndsskyldig. Efter skadeanmälan om skadeståndskravet kommer försäkringsbolaget göra en bedömning av om du kan få ersättning av bolaget. I nämnda skadeanmälan begär du alltså ersättning för den eller de skador som du som entreprenör orsakat. Om du anser att företagsförsäkringen (dvs. entreprenadförsäkringen) inte lever upp till avtalsvillkoren kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig i kontakten och dialogen med försäkringsbolaget. Vi kan även bistå dig i skadeärendet och om du kanske redan hamnat i konflikt med försäkringsbolaget kan vi även finnas vid din sida genom en eventuell process i domstol. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

NJA 2012 s. 597 “Kontraktstolkning samt konkurrerande skadeorsaker” I lagen.nu

Tvist med försäkringsbolag: 5 tips mot försäkringsbolaget

Försäkringstvist – advokat mot försäkringsbolaget

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om viktigt att veta om entreprenadförsäkring

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.