Vad innebär totalentreprenad?

Termen totalentreprenad

Totalentreprenad är en term på en entreprenadform som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Vid totalentreprenader har således entreprenören ett uppdragsförhållande med beställaren där entreprenören ansvarar för att arbetet ska få en viss funktion. Detta kan jämföras med en utförandeentreprenad som innebär att beställaren ansvarar för arbetets projektering. Beställaren lägger således fram ritningar och annat förberedelsematerial med krav på specifika tekniska lösningar. Entreprenören ansvarar inte för att arbetet får den tilltänkta funktionen i en utförandeentreprenad. Entreprenörens uppgift är att utföra arbetet i enlighet med kontraktshandlingarna, ritningar och annat förberedelsematerial. Arbetet ska dock som huvudregel utföras fackmannamässigt.

Vad innebär totalentreprenad?

Vad är en totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenören) ansvarar för både projekteringen och utförandet av ett byggprojekt. I denna modell tar totalentreprenören fullt ansvar för att leverera arbetet enligt överenskomna funktioner och specifikationer som avtalats med beställaren. Detta skiljer sig från utförandeentreprenad, där beställaren levererar ritningar och tekniska specifikationer, medan entreprenören endast ansvarar för själva utförandet.

Vad menas med totalentreprenad?

Med totalentreprenad menas att en entreprenör har helhetsansvaret för både design och konstruktion av projektet. Entreprenören engageras inte bara för att bygga enligt beställarens ritningar, utan också för att utveckla designlösningar, vilket innebär ett större ansvar för projektets slutliga funktion och prestanda. Detta omfattar allt från initiala utkast till slutlig konstruktion, vilket kräver en omfattande kunskap och erfarenhet från entreprenörens sida.

Vilka för- och nackdelar har totalentreprenad för byggherren?

Fördelar:

 • Effektivitet: Genom att ha en enda punkt för ansvarighet förenklas kommunikationen och beslutsprocessen, vilket kan leda till snabbare projektgenomförande.
 • Kostnadskontroll: Eftersom allt från design till utförande hanteras av samma entreprenör, kan det vara lättare att hålla projektet inom budget.

Nackdelar:

 • Mindre kontroll: Byggherren kan uppleva minskad kontroll över projektets detaljer eftersom entreprenören styr mycket av designprocessen.
 • Beroende av entreprenörens expertis: Projektets framgång är starkt beroende av entreprenörens kompetens och pålitlighet.

Vad ingår inte i totalentreprenad?

I en totalentreprenad ingår inte beställarens specifika tekniska lösningar som inte har avtalats som en del av entreprenörens åtagande. Om beställaren önskar implementera specifika tekniska lösningar eller ändringar som går utanför det ursprungliga avtalets ramar, kan detta kräva tilläggsavtal eller ändringar i det befintliga kontraktet. Dessutom, trots att entreprenören har ansvar för design och utförande, ingår inte nödvändigtvis underhåll eller drift av det färdigställda projektet i en standard totalentreprenad, såvida detta inte specificeras i avtalet.

Entreprenadformens beteckning – inte av stor betydelse

Det är inte så svart och vitt som det låter med de olika entreprenadformerna. Utgångspunkten är alltid vad som anges i avtalen. Det är inte ovanligt att i avtalen göra regleringar som gör att entreprenaden inte blir en renodlad totalentreprenad eller en renodlad utförandeentreprenad. Avtalet kan till exempel vara utformat så att det i stort är en totalentreprenad men att beställaren ställer krav på vissa tekniska lösningar i avtalet. Det kallas för en styrd totalentreprenad. Eller så kan det vara en utförandeentreprenad men med vissa krav på att arbetet ska få viss funktion.

Eftersom det inte finns en lagstiftning för entreprenader i kommersiella sammanhang dvs då beställaren är en juridisk person (te.x. ett aktiebolag eller förening) är det avgörande vad avtalet anger. Det finns inte en lag att falla tillbaka på.

I ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2009 s. 388) hade parterna använt sig av AB 72, en äldre version av standardkontrakt för utförandeentreprenader. Trots användningen av standardkontrakt ansåg HD att entreprenören var ansvarig för arbetets funktion. Omständigheter som beaktades var bl.a. att entreprenören åtagit sig projektering samt att entreprenören i kontraktet hade angivits ha ansvar för fel och brister som har samband med projektets funktion. I rättsfallet gjorde HD således en tolkning av det befintliga avtalet, motiven, standardkontraktet och de individuella kontraktsvillkoren. Rättsfallet illustrerar att det inte är tillräckligt att välja ett avtal av viss sort (t.ex. standardavtal för utförandeentreprenader). Ett avtal går att modifiera, och därför kommer en bedömning ske utifrån avtalet och de framförhandlade villkoren som har använts i det enskilda fallet.

Om det uppstår en tvist i en totalentreprenad

Om det skulle uppstå oenigheter som inte går att lösa genom vanlig kommunikation finns det bestämmelser i standardkontrakten som reglerar tvistelösning. Beroende på vilket belopp parterna tvistar om kan tvisten avgöras i domstol eller skiljedom. Då kan det vara lämpligt att få juridisk rådgivning.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med både tvistelösning och avtalsskrivning.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om totalentreprenad

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär totalentreprenad?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.