Skadestånd – Entreprenad

Skadestånd beviljas på grund av att en person har lidit en skada. En skada kan vara en sakskada, personskada eller en ekonomisk skada. Det är den som har vållat skadan som ska utge ersättningen. I denna artikel går vi igenom hur skadestånd fungerar med fokus på entreprenader.

Skadestånd - Entreprenad

Skadestånd kan utges därför att det har uppstått en skada som enligt skadeståndslagen berättigar till ersättning. Skadestånd kan också utgå på kontraktsrättslig grund. Det har då reglerats i avtal mellan parterna när skadestånd ska utgå. I skadeståndslagen anges att lagen endast gäller om inte annat har föreskrivits i avtal eller föranleds av avtal. Det innebär att det som sägs i avtal som huvudregel ”går före” vad som anges i skadeståndslagen.

Som huvudregel kan skadestånd utgå om en part har orsakat en skada genom att agera vårdslöst eller genom uppsåt. Vanligen måste motparten kunna visa att en part har förfarit vårdslöst därför att den inte har visat den omsorg, aktsamhet, fackmannamässighet eller dyl. som annars ska kunna krävas. Dessutom måste det föreligga adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet kan definieras som ett relevant orsakssamband mellan den handling som har utförts och den skada som har uppstått.

Det går dock att bestämma att strikt skadestånd ska föreligga. Vid strikt ansvar ansvarar parten oavsett om den varit vållande eller inte. Det är vanligt att avtala om strikt ansvar för att betala förseningsvite vid dröjsmål. Entreprenören behöver då inte ha orsakat förseningen på ett oaktsamt sätt.

En fråga som ofta regleras i avtal och som finns i standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09 är vad som händer om fel eller dröjsmål uppstår. Är beställaren en konsument finns det skyddande regler i konsumenttjänstlagen som särskilt reglerar skadestånd i fråga om fel och dröjsmål. Fel ska i första hand åtgärdas. För skadestånd gäller som huvudregel den som orsakat skadan stå kostnaden för skadan. Dock kan ett skadestånd sättas ner, om motparten anses vara medvållande.

En arbetsgivare har skadeståndsansvar för den skada anställda orsakar i tjänst. Detta kallas för principalansvar. Skadestånd kan även förekomma om en tjänsteman på myndighet begår fel. Då kan myndigheten bli ansvarig om tjänstemannen vållat en skada.

Gällande skador som orsakas på fastigheter och som kan anser vara miljöskador, till exempel föroreningar, buller, skakningar eller liknande kan skadestånd också utgå. Det regleras särskilt i 32 kap. Miljöbalken. Den som blir skadeståndsskyldig enligt 32 kap. miljöbalken är den som bedriver eller låter bedriva sådan skadegörande verksamheten som kapitlet avser i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare. Samma skadeståndsskyldighet har andra som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten och som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. För att undvika denna typ av skadestånd är det självklart att följa säkerhetsföreskrifter. Det kan emellertid också vara en god idé att besiktiga innan ni låter utföra en potentiellt miljöfarlig handling. Om man exempelvis ska spränga bort berg eller dyl. är det vanligt att genomföra en besiktning på fastigheterna runt omkring. Då är det lättare att bevisa om en skada redan fanns på fastigheten innan påbörjad sprängning. (gällande just sprängning krävs även tillstånd från polisen).

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom fastighetsrätt -och entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.
 • Om du behöver hjälp att skriva ett avtal.
 • Få en bedömning om din situation kan ge rätt till skadestånd.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Få hjälp att medla.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva skadestånd.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i en tvist.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skadestånd – entreprenad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.