Dispositionsprincipen – Vi förklarar principen

Dispositionsprincipen – Vi förklarar principen

Tvistemål kan delas in i indispositiva tvistemål och dispositiva tvistemål. Dispositionsprincipen som behandlas i den här artikeln, blir som huvudregel endast aktuell i dispositiva tvistemål. Vad principen innebär kommer vi förklara närmare i den här artikeln. Allmänt om principen Reglerna som blir gällande i ett dispositivt tvistemål påverkas av dispositionsprincipen.…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt