Allmänt om sakrätt

Allmänt om sakrätt

I den här artikeln ska vi redogöra för det spännande rättsområdet som kallas för sakrätt, vilket är en del av det större rättsområdet förmögenhetsrätt. Kortfattat handlar sakrätten om vem av två eller fler personer som ska anses vara rätt ägare av en egendom. Exempelvis kan en fastighetsägare ha sålt sin…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal