Ultimata guiden om konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när en konsument köper en tjänst av en näringsidkare, det kan vara till exempel då du får din diskmaskin reparerad eller när du magasinerar dina möbler vid flytten. Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att en näringsidkare inte får ge dig som konsument sämre villkor än de som erbjuds i lagen. Den här artikeln kommer att fungera som den ultimata guiden för dig vad gäller konsumenttjänstlagens grundläggande förutsättningar och kommer ge dig all matnyttig information.

Ultimata guiden om konsumenttjänstlagen

Vilka tjänster omfattas av konsumenttjänstlagen?

Som nämnts ovan så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL) när du köper en tjänst av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen gäller dock inte för alla slags tjänster. Enligt 1 § KtjL ska tjänsten avse något av följande:

 • arbete på lösa saker, till exempel reparation av diskmaskin eller mobiltelefon.
 • arbete på fast egendom, till exempel städning eller målning av husfasad.
 • förvaring av lösa saker, till exempel magasinering av möbler.
Det innebär således att det finns situationer då lagen inte är tillämplig. Vilka situationer det kan vara kommer vi att ta upp längre ner i artikeln.

När använder man konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen används i situationer där du som konsument har köpt en tjänst av en näringsidkare och främst kanske då du är missnöjd med tjänsten på något sätt. Detta beror på att lagen reglerar vad som gäller ifall du som konsument upplever tjänsten vara bristfällig alternativt att det uppstår dröjsmål och vilka rättsföljder som aktualiseras i en eventuell tvist med näringsidkaren.

När räknas en tjänst som felaktig?

För att veta när du kan göra gällande dina rättigheter enligt KtjL behöver du förstås också känna till när en tjänst räknas som felaktig. Det kan vara till exempel då:

 • resultatet inte är fackmässigt utfört,
 • tjänsten inte utförts enligt gällande säkerhetsföreskrifter,
 • resultatet inte stämmer överens med vad som avtalats,
 • tjänsten inte stämmer överens med vad som utlovats i reklam,
 • tjänsten har utförts i strid med förbud i produktsäkerhetslagen,
 • att säljaren har låtit bli att upplysa konsumenten om vissa särskilda förhållanden som han eller hon insåg var viktiga för konsumenten, eller
 • om näringsidkaren låtit bli att utföra tilläggsarbete för att undvika allvarlig skada.
De vanligaste situationer du som konsument kan stöta på är då tjänsten inte är fackmässigt utfört eller då tjänsten inte stämmer överens med vad som avtalats. Att en tjänst inte är fackmässigt utfört innebär med andra ord att tjänsten avviker från branschstandard

Utgångspunkten för bedömningen av om tjänsten är felaktig görs med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KtjL). Det innebär att tjänsten måste ha avslutats för att du ska kunna påtala något fel. Om resultatet skulle försämras efter det att tjänsten är slutförd, det vill säga att ett fel uppträder först senare, så kan tjänsten ändå anses vara felaktig. Bedömningen görs då istället utifrån om näringsidkaren har begått åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet eller enligt KtjL.

Låt säga att tjänsten är felaktig, till exempel att du har upptäckt att köksluckorna i ditt nyrenoverade kök inte sitter som de ska, har du som konsument rätt att göra gällande vissa påföljder. Du kan hålla inne betalningen (19 § KtjL), begära avhjälpande (20 § KtjL), få prisavdrag eller häva avtalet (21 § KtjL). Det finns även möjlighet att kräva skadestånd (31 § KtjL) För att du ska kunna göra gällande dessa påföljder måste du reklamera inom skälig tid (17 § KtjL) Skälig tid anses alltid vara 2 månader efter att du märkt felet (18 § KtjL).

När gäller inte konsumenttjänstlagen

Lika viktigt som det är att veta när konsumenttjänstlagen gäller, är det att veta i vilka situationer den inte gör det. I följande situationer har du som konsument inte skydd enligt KtjL:

 • behandling av personer eller djur, till exempel om du är hos en frisör eller veterinär.
 • försäljning av saker, då gäller istället konsumentköplagen.
 • tillverkning av saker.
 • fristående konsultuppdrag, till exempel då en arkitekt utför arbete åt dig.
 • transportuppdrag, till exempel om du anlitat en flyttfirma.
 • då näringsidkare köper tjänster av andra näringsidkare, till exempel om du anlitar ett företag för renovering inne på kontoret.

Vad är det för skillnad på konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen?

Konsumentköplagen reglerar köp av lösa saker och ger dig som konsument ett skydd ifall du till exempel köper en ny dator. Konsumenttjänstlagen reglerar istället köp av tjänster. I övrigt gäller ungefär samma principer, till exempel så kan du som konsument göra gällande olika påföljder om du anser att varan eller tjänsten är felaktig oberoende av om det är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen som tillämpas.

Att tänka på

Det är mycket att ha i minnet vad gäller konsumenttjänstlagen, i ovan artikel har vi försökt att ta upp det som vi anser att du som konsument kan ha mest nytta av i det vardagliga livet. Om du har fler funderingar vad gäller dina rättigheter eller har hamnat i en tvist med en näringsidkare så är du välkommen att höra av dig till oss på Vasa Advokatbyrå som är specialister på juridisk rådgivning och tvistelösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2008/262

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.