Adekvat kausalitet – Allt du behöver veta

I svensk rätt är det ofta inte helt enkelt att få skadestånd. För den möjligheten krävs det i regel adekvat kausalitet mellan skadan och handlingen som orsakat skadan. I den här artikeln kommer vi förklara översiktligt vad adekvat kausalitet innebär.

Adekvat kausalitet – vi förklarar

Begreppen kausalitet och adekvans

Den som orsakat en skada brukar kallas för skadevållare, och den som blivit utsatt för en skada brukar kallas för skadelidande. För att kravet på kausalitet ska vara uppfyllt, brukar det krävas att det finns ett samband mellan skadevållarens handling och den skada som skadelidande drabbats av.

Men för att kunna bli skadeståndsskyldig, behöver sambandet som huvudregel också ha en viss styrka. Det kallas att sambandet mellan handlingen och skadan ska vara adekvat. Man brukar säga att skadan ska ligga i farans riktning. Som huvudregel ska det finnas viss möjlighet för skadevållaren att kunna förutse att handlingen kan leda till den skadan som senare inträffar.

Hur en handling skulle kunna bedömas i förhållande till skadan

Tänk att du exempelvis springer till bussen och chauffören inväntar dig. Bussen kommer därför att åka försent från busshållplatsen. Efter att bussen har färdats en bit så går en älg ut på vägen. Busschauffören hinner inte stanna utan kör på älgen. Det orsakar sakskada på bussen och en personskada på en passagerare, som stod upp i bussen och ramlar och slår sig. Om du hade gått på bussen i tid hade bussen kört förbi platsen där älgen gick ut i vägen, innan älgen kommit fram till vägen. På ett sätt finns därför ett samband mellan att du kommit försent till bussen, och att bussen och passageraren skadade sig. Det finns därför kausalitet mellan din handling och skadorna. Men det vore inte rimligt att du skulle bli skadeståndsskyldig i det läget, då det inte finns ett tillräckligt starkt samband mellan din handling och de uppkomna skadorna. Därför skulle det förmodligen brista i adekvansen. Om du däremot red på älgen och styrde den ut i vägen, där du vet att det bland annat kör bussar, skulle sannolikheten öka för att det skulle anses som tillräckligt starkt samband för att sambandet skulle anses som adekvat. Det finns alltså i båda fallen ett samband mellan handlingarna, men bara i det andra scenariot finns en möjlighet att förutse skadorna som kan inträffa.

Exempel från verkligheten

I ett riktigt fall från Högsta domstolen finns viss likhet med det fiktiva fallet ovan. I målet NJA 1983 s. 232 hade några ridhästar lyckats att ta sig ur sin hage och därefter rört sig upp på en bilväg. Resultatet av det blev en trafikolycka. Domstolen gjorde dock bedömningen att ägaren av hästarna inte hade ett sådant staket som var av tillräcklig dålig kvalitét. Därför ansågs inte hästägaren vara skadeståndsskyldig för skadorna som följde av trafikolyckan.

Att tänka på:

Exemplet i artikeln är endast för att illustrera hur det kan se ut. Det är möjligt att domstolen skulle göra en annan bedömning avseende om det anses finnas adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om det föreligger adekvat kausalitet eller ej behöver utredas i varje enskilt fall.

Om du vill göra gällande skadestånd mot någon kan det vara en bra idé att ta kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har gedigen erfarenhet av tvister inom skadeståndsrätt. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt

Kausalitetspraktikan | SvJT

Mål: T 230-15 – Högsta domstolen

Advokat skadestånd – Olika skadekategorierna som kan ge skadeståndsersättning – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd vid avtalsbrott – husköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Personskada: Ersättningar och att tänka på vid skadestånd – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om adekvat kausalitet – allt du behöver veta

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.