Kontraktsbrott – vi förklarar

Om någon som enligt ett kontrakt inte håller vad personen har lovat innebär det ett kontraktsbrott. Det kan handla om en produkt som inte fungerar, att en vara är försenad, eller att en renovering inte är utförd som överenskommet. In den här artikeln förklarar vi kortfattat grunderna för hur man avgör juridiskt om något innebär ett kontraktsbrott samt vilka åtgärder som den som drabbas kan vidtas juridiskt. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av kontraktsrätt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontraktsbrott – vi förklarar

När vet jag att ett kontraktsbrott har skett?

Ett avtal eller kontrakt är en överenskommelse. Kontraktsbrott innebär att någon inte uppfyllt vad den har lovat enligt överenskommelsen. Att avgöra om kontraktsbrott har skett är i grunden en avtalstolkningsfråga.

Ofta är det inte särskilt svårt att konstatera kontraktsbrott. Om det t.ex. uttryckligen står i det skriftliga kontraktet att säljaren ska leverera fem kilo äpplen till en viss plats en viss tid är avvikelser när det kommer till mängden äpplen, leverans till en annan plats och tid kontraktsbrott.

Men det är generellt svårare att avgöra något som varken uttryckligen står i kontraktet eller som parterna muntligen har berört. I vårt exempel kan det t.ex. handla om äpplenas färg, var de är odlade, om bekämpningsmedel har använts, hur länge de ska hålla sig färska, om de ska vara inslagna eller inte, osv. Att avgöra om något är så pass självklart att det inte ens behöver sägas uttryckligen för att vara en del av kontratsinnehållet är ofta starkt beroende av branschpraxis, sedvänja och vad parterna brukar göra. Det handlar om en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Som huvudregel får parterna avtala om vad som helst och hur som helst. Men om det finns tvingande regler i lag om avtalets ingående och avtalsinnehållet gäller dem, oavsett om parterna är helt överens.

Kontraktsbrott – vi förklarar

Några tips när det kommer till avtalstolkning

Det finns inga hårda regler i lag om hur avtalstolkning ska göras. Men det finns enkla tumregler:

 1. Läs om frågan är reglerad i det skriftliga kontraktet. Försök tolka ordalydelsen utifrån vad det betyder i allmänhet samt vilken mening de har fått under t.ex. avtalsförhandlingarna eller i just den bransch där parterna är verksamma i. Även parternas mänskliga handlande kan vara av betydelse för frågan om hur de har förstått ordalydelsen. Om tvingande regler finns i lag gäller de istället för vad som står i kontraktet.
 2. Om frågan inte är uttryckligen reglerad i det skriftliga kontraktet kan du undersöka om parterna muntligen har kommit överens om hur frågan ska regleras under t.ex. kontraktsförhandlingarna. Om tvingande regler finns i lag gäller de istället för vad som står i kontraktet
 3. Om frågan varken har berörts skriftligen eller muntligen av parterna kan ledning i första hand sökas i lagtext som inte är tvingande, och i andrahand branschpraxis och sedvänja. Ibland kan dock de senare vara så pass vedertagna och starka att de får större betydelse än lag som inte är tvingande.

Vad kan jag göra vid kontraktsbrott?

Om du upptäcker att din kontraktspart brutit mot kontraktet kan du vidta följande juridiska åtgärder (påföljder)

 • Begära fullgörelse
 • Begära skadestånd
 • Begära prisavdrag
 • Säga upp kontraktet
 • Ogiltigförklara kontraktet

Beroende på typen av kontrakt kan vissa att åtgärderna kombineras med varandra samt med andra åtgärder som t.ex. att återfå sin egendom.

Glöm dock aldrig att meddela din kontraktspart som du anser har brutit mot kontraktet om detta innan eller i samband med att du begär någon av påföljderna (reklamation). Det går utmärkt att reklamera utan att ange vad man vill att motparten ska göra som ett resultat, och kan vara en god idé att först reklamera och vid ett senare tillfälle ange vilka exakta påföljder man vill ha.

Något om skadestånd vid kontraktsbrott

Skadestånd för kontraktsbrott förutsätter som huvudregel inte att den som brutit mot kontraktet har handlat vårdslöst eller uppsåtligt. Eftersom personen enligt kontraktet har lovat något spelar det som huvudregel ingen roll hur eller varför personen inte har kunnat uppfylla det den lovat.

Om parterna däremot har avtalat om vissa situationer då skadestånd inte ska utgå gäller det naturligtvis, om inte tvingande lag hindrar sådant. För kommersiella avtal är det mycket vanligt med s.k. force majeure-klausuler som innebär att skadestånd inte utgår när kontraktsbrott beror på mycket speciella situationer som parterna typiskt sett inte kan förutse eller styra över, t.ex. naturkatastrofer, krig, generalstrejker.

När det kommer till hur mycket ersättning som ska utgå gäller den generella principen att skadeståndet ska försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation om ett kontraktsbrott inte hade skett.

Generellt kan bara skador av ekonomisk karaktär ersättas.

Kontraktsbrott – vi förklarar

Tvist vid kontraktsbrott

Om din motpart som har brutit mot kontraktet, trots reklamation, vägrar att göra rätt för sig genom t.ex. omleverans, åtgärda felet inom rimlig tid, eller återbetalning samt vägrar betala för skadorna som denne orsakat bör du överväga att föra en rättslig process för att få vad du har rätt till enligt kontraktet.

Det är generellt en god idé att reklamera så fort som möjligt och i ditt meddelande om reklamation ange att du återkommer senare mer exakt vilka rättsliga påföljder du vill göra gällande. Själva reklamationen går bra att göra själv, men när det kommer till formuleringen av skälen och vilka påföljder du vill göra gällande bör du konsultera en jurist med erfarenhet av processer. Skälen och påföljderna går som huvudregel inte att ändra när väl processen har påbörjats.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om kontraktsbrott

 • Vi hjälper dig upprätta och tolka kontrakt
 • Vi hjälper dig ta tillvara dina rättigheter vid kontraktsbrott

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig förhandla med motparten vid kontraktsbrott

Läsvärt

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1915218-om-avtal-och-andra-rattshandlingar_sfs-1915-218

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avtalslagen

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/juridisk-radgivning/avtalslagen/

http://www3.kau.se/kurstorg/files/a/C10B962C1d9df1E078syFE2A734E/Avtalslagen.pdf

http://www.hyresavtal.nu/kontraktsbrott-hyresgast/

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om kontraktsbrott – vi förklarar

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.