Skadestånds och försäkringsrätt – hur de rättsområdena hör samman

Ofta när någon blir skadeståndsskyldig behöver personen inte betala allt från egen ficka. Ersättningen för den orsakade skadan brukar kunna täckas av olika försäkringar som skadevållaren har tecknat. Hur försäkring och skadestånd hör ihop och varför det är så behandlas i den här artikeln.

, Skadestånds och försäkringsrätt – hur de rättsområdena hör samman

Skadestånds olika funktioner

Det finns två huvudsakliga syften med skadestånd i svensk rätt, nämligen den reparativa funktionen och den preventiva funktionen. Med den reparativa funktionen avses att den som drabbats av skada också ska ersättas för det lidandet som skada kan orsaka. Den preventiva funktionen tar sikte på att avskräcka folk från att begå riskfulla handlingar genom att de hotas betala skadestånd om de handlingarna leder till skada. Även om stor del av kostnaden för ersättningen kan täckas av försäkring anses ändå preventiva funktionen finnas kvar. Det finns också ett annat syfte utöver de två huvudsakliga syften, vilket är den riskfördelande funktionen. Riskfördelande funktionen innebär att ansvaret att täcka ersättning för en skada, fördelas på alla de som har den typen av försäkring hos det försäkringsbolaget. På så sätt ruineras inte den som behöver betala ersättning.

Reparativa funktionen är viktigare än den preventiva funktionen

Lagstiftaren av skadeståndslagen har ansett att syfte med skadeståndslagen främst är att uppnå den reparativa funktionen och riskfördelande funktionen. Viktigaste syftet som man vill uppnå med skadeståndslagen är att skydda den som blir drabbad av en skada. Att syftet med skadeståndslagen inte främst är den preventiva funktionen finner vi stöd i utbredningen av ansvarsförsäkringar. De försäkringarna har blivit så vanliga att 95% av alla hushåll i Sverige har sådan försäkring. Ansvarsförsäkringar täcker den största delen av kostnaderna som man får genom att bli skadeståndsansvarig. Det finns vidare bevis för att skadeståndslagen inte har särskilt stark preventiv funktion. Ett sådant bevis är att majoriteten av alla utdömda skadestånd täcks i stora delar antingen av skattemedel eller genom försäkringar.

Försäkring ökar chans för skadelidande att få ersättning

Alla som döms att betala skadestånd kommer inte själva kunna betala ut skadeståndsersättning till den som drabbats av en skada. Därför anses ansvarsförsäkring för den som orsakar skada även något som gynnar den som drabbas av skada. Utan försäkringen hade många inte kunnat få sin skadeståndsersättning utbetald. De reglerna som vi har i skadeståndslagen skulle anses vara för strikta mot den som orsakar skada, om möjligheten att få skadeersättningen täckt ur en försäkring inte fanns. Även om man kan tycka att den som orsakat skada ska lida och inte bli täckt av en försäkring, håller förmodligen de flesta med om att det är bättre, än att den som drabbas av skada inte får någon ersättning alls för sitt lidande. Om man tänker på det sättet kanske man kan acceptera att skadeståndslagen syftar mer till reparativa funktionen än den preventiva.

Att tänka på

Att försöka göra gällande att du har rätt till skadeståndsersättning kan vara svårt även fast den som skadat dig har en försäkring som täcker skadeståndet. Om du vill driva en tvist om att få skadestånd för en skada, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har länge arbetat med skadeståndsrätt och hjälper gärna dig med din skadeståndstvist. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Strunta inte i att försöka gällande skada mot någon bara för att du tror att denne inte kommer kunna betala skadeståndsersättning, då det finns en stor chans att denne har en ansvarsförsäkring.

* Skaffa även en egen ansvarsförsäkring om du själv i framtiden skulle råka bli skadeståndsskyldig.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få ersättning för den skada du lidit.

* Slipp att själv försöka rikta skadeståndsansvar mot den som orsakat din skada.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt