Culpa vid personskada och sakskada

I 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen finner du en bestämmelse som reglerar skadeståndsansvar för den som orsakar personskada eller sakskada. Bestämmelsen brukar också benämnas den allmänna culparegeln. Personskada är i stort sett skada på någons kropp men kan även vara en psykisk skada. Sakskada är i stället skada på någons egendom. Culpa är i korthet att någon varit vårdslös, alltså oaktsam, när denne orsakade någon skada. Om du råkat ut för en skada och vill begära skadestånd från den som orsakade din skada, kommer du ha nytta av att läsa den här artikeln.

Vårdslöshet

Som nämnt regleras det om ansvar för orsakad personskada eller sakskada i den allmänna culparegeln i 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen. Den som orsakar skada brukar kallas för skadevållaren och den som blir drabbad av en skada brukar kallas för skadelidande. Minimikravet för att skadevållaren ska kunna bli skadeståndsskyldig är om personen varit vårdslös, men givetvis kan det bli aktuellt med skadeståndsansvar om skadevållaren orsakat skadan medvetet. För att anses som vårdslös behöver skadevållaren ha agerat på ett sätt som skiljer sig från hur en förnuftig person skulle ha gjort i samma situation. Exempelvis skulle inte en förnuftig person dansa runt på gatan med ett samurajsvärd. Så skulle personen som dansar runt med svärdet råka skada någon som går på samma gata eller råka ha sönder glaset på en busskur, är de skadorna inte orsakade medvetet, men det är vårdslöst att dansa med samurajsvärd bland folk. Därför skulle det kunna bli fråga om skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet.

Personskada och principalansvar

Med personskada avses såväl skada på någons kropp som när skadevållare orsakar psykisk skada för skadelidande. Skadan på kroppen behöver i regel utgöra ett defekttillstånd, vilket kan vara exempelvis bruten arm eller hjärnskakning. Med psykisk skada anses exempelvis då någon drabbats av traumatisk neuros eller chockverkan.

Normalt sett har vi i Sverige inte någon skyldighet att hjälpa någon från att bli skadad, men det finns undantag från det. Exempelvis behöver en förälder oftast agera för att sitt barn inte ska göra sig illa eller någon som är anställd som badvakt i regel behöver rädda någon från att drunkna. Ett ansvar att behöva agera för att någon inte ska skada sig, kallas inom skadeståndsrätten för principalansvar. De som har sådant principalansvar, kan bli ansvarig för skada som uppstått på grund av deras underlåtenhet att agera.

sakskada

Sakskada

Med sakskada menas att någon skadevållare orsakar ett defekttillstånd på någon annans egendom, vilket exempelvis kan vara reva i en tröja eller krossat fönster. Något som man inte kan tro är att är sakskada är skada på djur. Ja du läste rätt, djur anses som saker inom juridiken. Om någon förgiftar din fyrbente familjevän kategoriseras det som en sakskada. Den som förgiftar din kund eller katt kommer alltså inte bli skadeståndsskyldig på grund av personskada, utan det blir i så fall fråga om att göra gällande skadeståndsansvar för sakskada.

Att tänka på vid personskada:

Har du blivit drabbad av en personskada eller sakskada kan du alltså ha rätt att få ersättning i form av ett skadestånd för det. Det kan vara en god idé att kontakta en jurist som är kunnig på skadeståndsrätt. Vasa Advokatbyrå AB har under många år arbetat med skadeståndsrättsliga frågor. Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med din skadeståndstvist.

Läsvärt om sakskada

Epidemi och ersättning | SvJT

Hetast från HD: 69 försvunna kor och en likvidators skadestånd – Dagens Juridik

Skadestånd – beräkning av personskada – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd –ansvar för barn – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd – köplagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.