Viktigt att veta om tomträttsavgäld

Om du är en blivande eller redan befintlig tomträttshavare är det viktigt att du håller koll på vad tomträttsavgäld innebär. Att vara innehavare av en tomträtt innebär att du har en rätt att nyttja ett markområde utan att äga det. Oavsett om du tidigare har stött på termen tomträttsavgäld eller inte är vår förhoppning att du kommer att få med dig nyttig information av att läsa denna artikel. I artikeln kommer vi att gå igenom vad en tomträttsavgäld är och bland annat om tomträttsavgäld är avdragsgill.

Vad är en tomträttsavgäld?

Tomträtt är alltså en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid enligt 13 kapitlet jordabalken medan tomträttsavgäld är en avgift (kan beskrivas som en typ av hyra) som du som tomträttshavare varje år betalar till kommunen för att du nyttjar marken (tomträtten). Om du äger ett småhus kan du emellertid i egenskap av tomträttshavare köpa loss tomten från kommunen och därmed slippa avgiften. Du kanske har funderat över om kommunen kan säga upp tomträtten. Kommunen kan säga upp en tomträtt om marken behövs för samhällsviktiga ändamål och endast vid utgången av vissa perioder. Som tomträttshavare har du ett så kallat tomträttsavtal. Avtalet om tomträtten gäller i normalfallet i 60 år, men själva tomträttsavgälden bestäms ofta för 10 år i taget. Kommunen och tomträttsinnehavaren ska teckna ett tilläggsavtal för den kommande avgäldsperioden ett år innan den aktuella avgäldsperioden går ut. Då ska det bestämmas vilken tomträttsavgäld som tomträttshavaren ska betala för nästkommande avgäldsperiod. Kom ihåg också att tomträttsavgälden är avdragsgill i din deklaration på samma sätt som dina räntekostnader.

tomträttsavgäld

Hur mycket betalar man i tomträttsavgäld?

Avgälden bestäms första gången fritt mellan parterna vid ingåendet av tomträttsavtalet. Avgälden ändras sedan vart tionde eller var tjugonde år beroende på hur ditt tomträttsavtal ser ut. Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken och vissa avdrag. Värdet på många tomter har stigit kraftigt under de senaste åren vilket i sin tur har medfört att avgälden skiljt sig från en period till en annan. Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket och motsvarar ungefär 75 procent av tomtmarkens bedömda marknadsvärde. För vatten och avlopp och även för trädgårdsanläggning görs ett avdrag eftersom det är investeringar som du som husägare själv står för. Något som är viktigt att ha i åtanke är att avgälden kan ändras antingen genom att tomträttshavaren och kommunen träffar en frivillig överenskommelse eller genom en domstolsprövning. Den som önskar att få till en ändring av avgälden måste stämma den andre parten i domstol om det alltså är så att en frivillig överenskommelse inte kan komma till stånd. Om du som tomträttshavare vill ändra avgälden måste du ge in en ansökan om stämning till domstolen senast ett år före utgången av den avgäldsperiod som är gällande. Det är oftast emellertid kommunen som skickar in en stämningsansökan till domstolen om att domstolen ska fastställa den ändrade avgälden. Tomträttshavaren kan då bestrida den av kommunen begärda nivån.

Att tänka på

Om det är så att du hamnar i en domstolstvist om omprövning av tomträttsavgäld kan det vara skönt att få hjälp av en kunnig jurist eftersom processen ofta kan bli komplicerad. Vi på Vasa Advokatbyrå kan företräda dig som tomträttshavare i frågor som rör tomträtt. Vi kan bland annat företräda dig vid förhandling med kommunen eller vid omreglering av tomträttsavgäld. Vi har gedigen erfarenhet på området och hjälper dig gärna vidare i ditt ärende! Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

Stämningsansökan: Så här gör du – Din #1 guide – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatens roll i ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

(Vi reserverar oss för felskrivningar, länkar och övriga andra fel. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om viktigt att veta om tomträttsavgäld

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.