Entreprenadkontrakt – ABT

Några vanliga begrepp

Vad betyder ABT? Vem är byggherre? I denna artikel går vi igenom några av de vanliga begreppen som kan vara bra att känna till för dig som beställer eller är med och utför en entreprenad.

Vad betyder AB och ABT i entreprenadsammanhang?

AB är en förkortning för allmänna bestämmelser och en benämning som används i många standardavtal för byggsektorn. Avtalen ges ut av Byggandets kontaktkommitté, BKK.

ABT står för allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 är det gällande avtalet för totalentreprenader och ABT 94 är avtalets föregångare. Avtalet är likt AB 04 som är standardkontraktet för utförandeentreprenader. ABT 06 är i stort det samma som AB 04 men modifierat i de villkor som behövs för att anpassa formen totalentreprenad.

Vem är byggherre?

Det är den som har beställt arbetet som räknas som byggherre. Byggherren har som huvudregel ett arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöansvaret kan dock fördelas till entreprenören i ett avtal.

Vad är skillnaden på en generalentreprenad och en totalentreprenad?

Det kan vara svårt att hålla isär begreppen för entreprenadformerna. Om det är en delad entreprenad innebär det att byggherren upphandlar olika entreprenörer som de sedan ska samordna. Byggherren har ett samordningsansvar. Motsatsen till delad entreprenad är generalentreprenad. En generalentreprenad innebär att beställaren anlitar en entreprenör(generalentreprenören) som i sin tur anlitar underentreprenörer. Vid en generalentreprenör är det således generalentreprenören som har samordningsansvaret.

Begreppen utförandeentreprenad och totalentreprenad hänför sig till vem som har ansvar för projekteringen. I en utförandeentreprenad har beställaren ansvar för projektering och vid en totalentreprenad har entreprenören ansvar för projekteringen.

De olika begreppsformerna är förvirrande. I praktiken är det vanligt förekommande att en entreprenad inte är renodlad. Det kan tillexempel förekomma krav på tekniska lösningar i en totalentreprenad, trots att det som huvudregel ska vara entreprenörens ansvar.

Vad betyder ÄTA-arbeten?

ÄTA står för ändring, tillägg och avgående arbeten. Det är således arbeten som behöver läggas till eller ändras etc. under arbetets gång. Enligt bla AB 04 anges att entreprenören både har rätt till och en skyldighet att utföra ändrings -och tilläggsarbeten som föreskrivs av beställaren. Arbeten ska dock ha ett nära samband till arbetet, så att det tillsammans utgör en teknisk helhet och det ska vara arbeten som inte beställaren kan vänta med tills entreprenaden är färdig.

Om du funderar på att skriva ett entreprenadkontrakt

Det är viktigt att ha ett väl utformat entreprenadkontrakt. Det kan bli kostsamt och komplicerade tvister om inget avtal finns eller om det är otydligt hur avtalen ska tolkas. För juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt eller avtalsskrivning är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett avtal som är anpassat efter era önskemål. 
 • Få hjälp med tolkning av avtal och allmän rådgivning.

Tvistelösning

 • Om ni hamnar i en tvist kan vi hjälpa er med en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvika tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.