Entreprenadkontrakt ABT 06

Vid totalentreprenader är det vanligt att använda sig av standardkontraktet ABT 06. I denna artikel reder vi ut när det är lämpligt att använda entreprenadkontrakt ABT 06 som standardkontrakt och några av de saker som är viktiga att tänka på vid avtalsskrivning.

Entreprenadkontrakt ABT 06

När är entreprenadkontrakt ABT 06, ett lämpligt standardkontrakt?

ABT 06 är ett standardkontrakt som är utformad för totalentreprenader. Totalentreprenad är en entreprenadform som innebär att projektering och utförande sköts av entreprenören. Entreprenören är således ansvarig för att resultatet får önskad funktion. En totalentreprenad har fördelen att entreprenören får full översyn över projektering och utförande. På det sättet kan entreprenören bevaka alla steg så att bygget får ett önskat resultat.

ABT 06 ska ses i ljuset av AB 04 som är ett standardkontrakt för utförandeentreprenader. En utförandeentreprenad innebär att beställaren är ansvarig för entreprenadens projektering medan entreprenören endast är ansvarig för utförandet. ABT 06 skapades med AB 04 som utgångspunkt, många avtalsvillkor ser därför likadana ut.

Trots det sagda är det vanligt att olika entreprenadformer blandas. ABT 06 är lämplig att använda om man i huvudsak avser skriva ett totalentreprenadkontrakt. Det är dock viktigt att notera när villkor läggs in som frångår avtalets uppbyggnad, så att man väl anpassar det med övriga avtalsvillkor. Det är tillexempel vanligt att det läggs in villkor i avtalet med krav på vissa tekniska lösningar (trots att utgångspunkten i en totalentreprenad är att ha krav på funktion). Ett sådant upplägg kallas för ”styrd totalentreprenad”.

Tydliggörs inte dessa delar kan det uppstå tvister om ansvarsfördelningar. Skulle det uppstå en tvist kan man dessvärre inte luta sig tillbaka på att det är en viss entreprenadform. Det går t.ex inte att argumentera utifrån att man använt ABT 06 som är en totalentreprenad och att det per automatik innebär att entreprenören får välja tekniska lösningar om det uppfyller viss funktion. Istället kommer man behöva tolka det befintliga avtalet. I många fall kräver ett välutvecklat avtal med tydlig ansvarsfördelning både juridisk och teknisk sakkunskap.

Några saker att tänka på vid avtalsskrivning

En viktig del vid avtalsskrivning är att tydligt definiera vilken funktion resultatet ska få. Det kan bli problematiskt i efterhand att bevisa vilken funktion som har avtalats om ifall det inte tydligt har angetts. En otydlig definition kan därför vara både till beställarens -och entreprenörens nackdel. Det är önskvärt att definiera funktionen på ett sätt där den ska uppfylla mätbara resultat (tex mätning av ljud, tillgänglighet etc.).

Detsamma gäller i fråga om att tydliggöra beställarens förfrågningsunderlag så att inga vaga definitioner anges. Där är det också viktigt att skilja på om beställaren har funktionskrav respektive när ställer krav på specifika tekniska lösningar.

Vid alla entreprenadformer är det viktigt att definiera hur och när betalning ska ske. Betalning kan ske utifrån ett avtalat fast pris eller löpande räkning. Fördelen med att välja betalning på löpande räkning är att det kan vara svårt att uppskatta hur tidskrävande ett arbete kommer vara. Vid löpande räkning behöver man inte fastställa tidsåtgången i förväg, även om det är vanligt att göra en uppskattning. Fast pris har nackdelen att det i huvudregel är svårt att få ersättning om arbetet tar längre tid eller kostar mer än vad som har uppskattats. Ett ytterligare alternativ är att ha löpande räkning med ett takpris. Det är ytterst en fördel för beställaren eftersom det garanterar att priset inte drar iväg.

Få juridisk vägledning vid entreprenadkontrakt ABT 06

Större byggen kan bli kostsamma projekt särskilt om det uppstår konflikter. Det kan vara en god idé att anlita en jurist för att se till att få välutformade avtal och lösningar så att ni förebygger konflikter innan de uppstår. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadkontrakt abt 06

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.