Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Inom entreprenadrätten kan man säga att det finns en uppdelning mellan entreprenadformer och upphandlingsformer. Entreprenadformerna som är vanligast i Sverige torde vara utförandeentreprenad och totalentreprenad. De i Sverige kanske vanligaste upphandlingsformerna är delad entreprenad och generalentreprenad. I den här artikeln kommer vi dock fokusera på de nämnda entreprenadformerna. Efter att ha tagit del av den här artikeln hoppas vi att du som beställare av en entreprenad, kommer att ha en ökad insyn i vilken entreprenadform som bäst lämpar sig för ditt bygge. I slutet kommer vi även ge dig information om hur du går till väga för det fall att du råkar i tvist med någon entreprenör eller underentreprenör. Innan vi redogör för de två entreprenadformerna, tänkte vi definiera olika begrepp, som är viktiga att känna till då du tänker ingå eller redan har ingått ett avtal enligt standardavtalet AB 04.

Begrepp att känna till om entreprenadformer

Entreprenör – den som mot betalning tar på sig uppdraget att utföra byggnationen på entreprenad. En entreprenör kan vara såväl en fysisk person som en juridisk person. Med juridisk person avses bland annat några olika bolagsformer, däribland aktiebolag.

Byggherre – ofta är byggherren densamma som beställaren av entreprenaden. Den som är byggherre brukar antingen utföra eller låter utföra entreprenad. En byggherre kan även välja att inte anlita en entreprenör och i stället genomföra byggnationen på entreprenaden själv.

ÄTA-arbete – Ä står för ändringsarbete, T står för tilläggsarbete, vilka är de två vanligaste typerna av ÄTA-arbeten. Sedan står A för avgående arbete, men är inte lika vanligt förekommande.

AB 04 – Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings – och installationsentreprenader av år 2004.

Vanliga entreprenadformer

Utförandeentreprenad

Vid en utförandeentreprenad brukar det ske en uppdelning av ansvaret mellan dig som beställare och den entreprenör som du anlitar för entreprenaden. Själva projekteringen brukar ligga hos dig som beställare medan entreprenören ofta har att ansvara för utförandet av entreprenaden. Med ansvar för projekteringen, menas att du typiskt sett behöver säkerställa att entreprenaden får den funktionen som den är tänkt att få. Samtidigt är det inte särskilt ovanligt att beställaren och entreprenören, ändå avtalar om att entreprenören har att svara för en del av projekteringen.

Totalentreprenad

Vid en totalentreprenad brukar det inte ske en uppdelning mellan beställaren och entreprenören, utan då är det i stället så att entreprenören har att ansvara för såväl projekteringen som för utförandet av entreprenaden. Vid totalentreprenad kan utformningen se olika ut mellan olika entreprenadprojekt. Ett sätt som entreprenaden kan utformas på är att du som beställare redan i inledningsskedet av byggnationen, lägger över på entreprenören att sköta om projekteringen. Annat sätt är att du innan anlitandet av en entreprenör, låter några konsulter konstruera en del av projekteringen. Därefter låter du entreprenören utforma resten av projekteringen.

Att tänka på för dig som ännu inte påbörjat ett entreprenadprojekt:

När du ska välja entreprenadform kan det vara bra att du frågar dig själv hur mycket ansvar du vill ha och hur mycket du vill lägga över på en entreprenör eller konsulter. Visserligen har du en ökad kontroll vid en utförandeentreprenad till skillnad från om du väljer en totalentreprenad. Samtidigt kan det vara skönt att slippa ett stort ansvar för entreprenaden.

Att tänka på för dig som hamnat i en tvist med en entreprenör eller underentreprenör:

Vid en uppkommen tvist gör du bäst i att kontakta en jurist som kan företräda dig i din tvist. Du bör också välja någon som har erfarenhet av entreprenadtvister, då många jurister inte är insatta i AB 04 och andra standardavtal på entreprenadrättens område. Vasa Advokatbyrå AB har hjälpt många klienter med entreprenadtvister. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig också med din tvist.

Läsvärt om entreprenadformer

Underentreprenören var skyldig att betala – Sveriges Domstolar

Entreprenadrätt: Om en entreprenör inte avhjälper fel — har då beställaren rätt till ersättning motsvarande uppskattad kostnad för felavhjälpandet? | SvJT

Entreprenadjuridik AB 04 – ombuden – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenadtvist enligt AB 04 – skiljeförfarande – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Betalning sker på löpande räkning – AB 04 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vanliga entreprenadformer i sverige?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.