Entreprenadtvist AB 04 – skiljeförfarande

För det fall att du som beställare av en entreprenad skulle hamna i en tvist med den entreprenör som du har anlitat, har du säkert en önskan om att tvisten ska slutföras så fort som möjligt, så att du kan ägna din tid åt roligare saker. Dessvärre är det inte ovanligt att det tar ett eller flera år att slutföra en tvist i allmän domstol. Men det kan finnas en lösning som gör att du och din entreprenör kan få tvisten ur världen snabbare. Lösningen kanske du har gissat av rubriken. Det går alltså som huvudregel snabbare att lösa en entreprenadtvist genom ett skiljeförfarande än genom en process i allmän domstol. I den här artikeln ska vi gå igenom lite närmare hur ett skiljeförfarande går till, för det fall att parterna använts sig av standardavtalet AB 04.

Entreprenadtvist

Entreprenadtvist i allmän domstol

Även om fokus för den här artikeln är skiljeförfarande ska vi bara kort redogöra för tvist i allmän domstol. Med allmän domstol menar vi här tingsrätt, men det kan även vara överinstanserna hovrätt eller Högsta domstolen. Det som kan vara fördelen med att driva en entreprenadtvist i allmän domstol, i stället för att tvista i ett skiljeförfarande, är att det vanligtvis är billigare än skiljeförfarande. År 2015 var kostnaden 2 800 kronor för att ansöka om stämning. Kostnaderna som ska utgå till domstolen är därmed slutförda. Däremot återstår det för parterna att bekosta sina jurister som företräder dem, kostnaden för vittnen med mera. Huvudregeln är också att den som förlorar i tingsrätten även behöver stå motpartens kostnader.

Fördelar med skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande kan för många beställare av entreprenad, vara mer fördelaktigt än entreprenadtvist i allmän domstol. Ofta är det på så sätt att skiljemännen som du och entreprenören väljer att utse, är väl insatta i de bestämmelser som ofta reglerar entreprenader. Dessutom kan skiljemännen även ha praktisk och teknisk erfarenhet, som även ökar deras förståelse för problematiken som ni parter står inför. Det kan också upplevas tryggt för företagets renommé att skiljedomar, till skillnad från domar från allmänna domstolar, faktiskt inte är offentliga. Något som kan vara både positivt och negativt beroende på utgången i ett skiljeförfarande, är att det inte brukar vara möjligt att överklaga en skiljedom. Enda sättet att ifrågasätta domen brukar vara att den klandras på rättsliga grunder, alltså att parten hävdar att det skett ett rättegångsfel vid förfarandet.

Nackdelar med ett skiljeförfarande

Skiljemännen som ni utser har i regel hög timkostnad varför det i sig kan göra att skiljeförfarandet blir kostsamt. Därutöver är ansvaret för skiljemännens kostnader, något som du och din motpart vanligtvis bär solidariskt ansvar för. Det innebär att du ska vara med och betala för skiljemännens kostnader oavsett om du vinner målet eller ej. Dessutom kan det vara så att eftersom ansvaret är solidariskt, kan det bli så att om din motpart inte kan täcka sin del av kostnaderna, kan skiljemännen begära in hela beloppet från dig. Har din motpart det dåligt ekonomiskt kan du i slutändan ha förlorat pengar, även om du vann själva förfarandet.

Att tänka på vid entreprenadtvist:

Som du märker finns det absolut fördelar med skiljeförfarande, men det är inte det bästa alternativet i alla situationer. Det kan därför vara klokt att fundera över hur du vill att du och din motpart vill avtala att ni ska lösa en eventuell tvist i framtiden, om det ska ske i allmän domstol eller genom ett skiljeförfarande. Har du som beställare av en entreprenad redan hamnat i en tvist med din entreprenör, bör du låta en jurist hjälpa dig med din entreprenadtvist. Vasa Advokatbyrå AB har under många år hjälpt klienter med att driva tvister i entreprenadrätt. Du är välkommen att kontakta oss om du önskar hjälp med din tvist.

Läsvärt

En modernisering av lagen om skiljeförfarande Proposition 2017/18:257 – Riksdagen

Roll och uppgift – Högsta domstolen

Tvisteförfarande – AB 04 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik: Detta är entreprenadrätt i praktiken – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Så här löser du din tvist med företag: B2B eller B2C – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadtvist ab 04 – skiljeförfarande

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.