Vad innebär totalentreprenad?

Vad innebär totalentreprenad?

Termen totalentreprenad Totalentreprenad är en term på en entreprenadform som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Vid totalentreprenader har således entreprenören ett uppdragsförhållande med beställaren där entreprenören ansvarar för att arbetet ska få en viss funktion. Detta kan jämföras med en utförandeentreprenad som innebär att beställaren ansvarar för…

Read More

Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på?

Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på?

När det inte längre går att lösa problemet genom samtal och en stämning blir oundviklig finns det några viktiga punkter att tänka på. Vid en domstolsprocess är det lätt att rättegångskostnaderna skenar. Beroende på hur kostnadsrisken och hur mycket parterna är beredda att riskera kan rättegångskostnaderna vara avgörande om ärendet…

Read More

Utsiktsservitut

Utsiktsservitut

Servitut är s.k. rättsliga tillbehör till fastigheter, som följer med fastigheten när den byter ägare. Sådana är tänkta att gälla mellan två fastigheter under mycket lång tid. Till skillnad mot t.ex. nyttjanderätter som hyra, arrende eller jakträtt är inte servitut egentligen knutet till personerna, utan istället till själva fastigheterna. Vanliga…

Read More

Ring, vi hjälper dig