Vi förklarar avtalsbrott

Vi förklarar avtalsbrott

Avtalsrätten är ett av de största rättsområdena inom civilrätten men har trots det väldigt liten särskild reglering. Anledningarna till detta är flera, varav ett av de främsta skälen är att behovet av en egen lag minskat i takt med att speciallagar växt fram. Exempel på dessa är köplagen, 4 kap.…

Read More

Vi förklarar avtalsrätt

Vi förklarar avtalsrätt

Avtalsrätt är ett av de områden som väldigt många rör sig inom dagligen, men inte alltid förstår att de gett sig in på. Avtalsrätten handlar exakt om vad det låter som; det handlar om reglering av avtal mellan två personer. Som personer räknas inte bara enskilda parter, d.v.s. fysiska personer…

Read More

Skadestånd – avtalsklausul

Skadestånd – avtalsklausul

Frågan om när part har rätt till skadestånd avgörs antingen genom den allmänna regleringen i skadeståndslagen, genom specialreglering eller genom avtal. I tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi behandlat skadeståndets koncept och syfte i ljuset av skadeståndslagen samt vad som gäller enligt köplagen. Skadeståndsrätten är ett enormt område vilken…

Read More

Ring, vi hjälper dig