Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Vanliga entreprenadformer i Sverige?

Inom entreprenadrätten kan man säga att det finns en uppdelning mellan entreprenadformer och upphandlingsformer. Entreprenadformerna som är vanligast i Sverige torde vara utförandeentreprenad och totalentreprenad. De i Sverige kanske vanligaste upphandlingsformerna är delad entreprenad och generalentreprenad. I den här artikeln kommer vi dock fokusera på de nämnda entreprenadformerna. Efter att…

Read More

Jämkning av skadestånd

Jämkning av skadestånd

Inom skadeståndsrätten finns det oftast minst en skadevållare och minst en skadelidande. Den som är skadevållare är alltså den som har orsakat en skada, medan skadelidande är den som har drabbats av en skada. Sedan kan skadan vara en personskada, som då oftast är en skada på skadelidandes kropp, men…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal