För dig som är beställare av en entreprenad kan det vara bra att känna till vilka extraarbeten som en entreprenör kan utföra enligt standardavtalet AB 04. Dessa extraarbeten kallas för ÄTA-arbeten och de är också temat för den här artikeln.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
ÄTA-arbeten

Allmän beskrivning

Entreprenören kan vara såväl skyldig som berättigad att genomföra ÄTA-arbeten. Begreppet tilläggsarbete som beskriver dessa arbeten och som framgår av 2 kapitlet 3 § AB 04, ska anses ha en snäv definition. Det anses betydelsefullt att begreppet inte är för brett, speciellt när det kommer till fastställande av rättigheter och skyldigheter. För om ett arbete bedöms rymmas inom den snäva definitionen, kan du som beställare av entreprenaden bli skyldig att betala entreprenören ersättning för kostnader och för vinst som uteblivit för entreprenören, för det fall att entreprenören inte tillåts att utföra tilläggsarbetet. Då det är ett stort ansvar för dig som beställare, är det kanske bra att inte alla arbeten som i folkmun kallas tilläggsarbeten, ryms inom den juridiska definitionen.

Föreskrivna och föranledda ÄTA-arbeten

I AB 04 regleras föreskrivna ÄTA-arbeten om i 2 kapitlet 3 § AB 04. För dessa arbeten brukar huvudregeln vara att beställningen av dessa behöver ske skriftligen, vilket regleras i 2 kapitlet 6 § AB 04. För att kravet på skriftlighet ska uppnås, är det tillräckligt att du som beställaren ger din anlitade entreprenör en handling, vilket exempelvis kan vara en ritning. I handlingen behöver det också framgå ÄTA-arbeten för att vara giltigt enligt 2 kapitlet 6 § AB 04.

Vad beträffar föranledda ÄTA-arbeten är det arbeten som brukar krävas att de utförs enligt vad som stadgas om i 1 kapitlet 6–8 §§ AB 04. Exempelvis kan det röra felaktig uppgift eller att fackmässighet inte varit tillräckligt för att notera det farliga ämnet absest, vilket är ett ämne som kan vara cancerframkallande. Nämna arbeten brukar falla under ÄTA-arbeten.

Entreprenören behöver ibland informera dig som beställare om föranledda ÄTA-arbeten, och efter det ska du ta ställning till om entreprenören ska utföra dessa arbeten eller ej. Entreprenörens skyldighet att informera dig på en gång, avgörs av vad dessa arbeten kostar för dig. Under ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2021 är 23 800 kronor, kan entreprenören börja utförandet av arbetet innan du informeras. Däremot har entreprenören en skyldighet att informera dig utan dröjsmål. Skulle arbetet kosta mer för dig än ett halvt prisbasbelopp, är det normalt sett inte tillåtet för entreprenören att börja utföra arbetet, innan du informerats och bekräftat att entreprenören får utföra arbetet.

Avsaknad av skriftlig beställning

Enligt 2 kapitlet 7 § AB 04 framgår att en entreprenör inte brukar ha rätt att kräva betalning, om denne utför ÄTA-arbeten utan att skriftligen ha fått beställning eller anmälan om sådana arbeten. Det kan dock finnas undantag om det skulle anses som oskäligt att entreprenören vägras ersättning. Exempel på när det kan anses oskäligt är om det skett en anmälan från entreprenörens sida, men att du som beställare underlåter att lämna besked. En för lång väntan med att ge besked kan resultera i ytterligare kostnader för entreprenören, och då är det rimligt att denne ska kunna utföra arbetena trots avsaknad av besked från dig. Så om du är i den situationen så var noggrann med att ge besked så fort som möjligt.

Att tänka på:

Har du som beställare hamnat i en tvist med en entreprenör gällande ÄTA-arbeten, kan vi informera om att sådana tvister lämpas bäst att drivas med hjälp av någon som är juridiskt kunnig. Om du vill maximera dina chanser att vinna framgång med tvisten, bör du starkt överväga att anlita en jurist. Vasa Advokatbyrå AB finns här för dig om du behöver juridisk hjälp med din tvist. Vi har arbetat länge med tvister som rör entreprenadrätt, så tveka inte att kontakta oss.

Läsvärt

Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06 | SvJT

Advokatsamfundet – Vad är en advokat?

Betalningsplan entreprenad – Inte få betalt! – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Betalningsplan entreprenad – fast pris eller löpande räkning? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenadkontrakt – AB 04 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt