Vid ingående av avtal mellan en som utför en tjänst och den som beställer en tjänst, kan reglering av betalning ske på lite olika sätt. Ett sätt är att det innan arbetet börjar utföras avtalas om ett slutpris på förhand, ett så kallat fast pris. Det finns också möjlighet att avtala om att arbetet för tjänsten ska ske på löpande räkning. Dessa olika möjligheter finns även vid avtal om entreprenad enligt standardavtalet AB 04. I den här artikeln ska vi kort förklara begreppet löpande räkning, men med fokus på när det avtalas om löpande räkning enligt AB 04.

Betalning sker på löpande räkning – AB 04

Löpande räkning enligt AB 04

När det avtalas om löpande räkning så regleras kostnaden för utförandet av tjänsten utifrån hur lång tid det tar att utföra tjänsten. Kostnaden för tjänsten beror därtill även på hur mycket material som entreprenören använder under arbetets gång. Med anledning av detta bär entreprenören ett ansvar för att arbetet inte blir alltför kostsamt för beställaren av entreprenaden. Det skiljer sig från avtal om fast pris, eftersom då hamnar i stället risken för att arbetet blir för dyrt på entreprenören. Huvudregeln enligt AB 04 är att kostnaden för utförandet av entreprenad ska bestämmas enligt ett fast pris. Skulle parterna bestämma om att arbetet ska ske på löpande räkning, kommer vissa bestämmelser i AB 04 att upphävas, och andra bestämmelser kommer att korrigeras. Upphävandet och regleringen av vissa bestämmelser sker enligt andra särskilda bestämmelser.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Att tänka på

Om du är beställare av en entreprenad och du är oense med huvudentreprenören gällande slutpriset för entreprenaden, bör du ta kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har länge hanterat ärenden som gäller entreprenadrätt. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig.

Läsvärt

Fakturor granskades inte: ”Vi litar på byggföretaget” | SVT Nyheter

Okänd nota för Slussen förvånar expert: ”Oj!” | SvD

Betalningsplan entreprenad – 5 enkla tips – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenad: Tider – AB 04 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenadkontrakt – AB 04 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal