Vad är en samverkansentreprenad?

Inom entreprenadrätten så finns det en del samverkansformer och en av dessa är samverkansentreprenad. I den här artikeln kommer ni få lära er vad en samverkansentreprenad är, men även allmänt om samverkansformer. Utöver samverkansentreprenad kommer vi också nämna några andra samverkansformer.

Vad är en partnering?

Partnering inom entreprenad är en samverkansform där beställare och entreprenörer arbetar nära tillsammans genom hela projektets livscykel, från planering till utförande, med målet att främja öppen kommunikation och gemensamma lösningar. Denna metod bygger på principer om ömsesidigt förtroende, öppenhet och gemensamma mål, vilket skiljer sig från traditionella entreprenadformer där parterna ofta arbetar mer isolerat från varandra.

Vad är syftet med partnering?

Syftet med partnering är att skapa en mer harmonisk och effektiv arbetsmiljö mellan alla involverade parter i ett byggprojekt. Genom att etablera en kultur av samarbete och ömsesidigt förtroende syftar partnering till att minimera konflikter och förbättra projektets effektivitet. Detta uppnås genom tidig integration av nyckelaktörer, gemensamma riskanalyser, och ständig kommunikation, vilket bidrar till bättre kvalitet, snabbare genomförande och ofta lägre kostnader.

Vad finns det för risker med partnering? (vid entreprenad)

Trots de många fördelarna med partnering finns det också risker. Eftersom så mycket av metodens framgång vilar på personliga relationer och förtroende, kan brist på engagemang från någon part skada projektets framgång. Därtill kan orealistiska förväntningar eller otillräcklig klarhet i ansvarsfördelningen leda till konflikter. Partnering kräver också en initial investering i tid och resurser för att bygga relationer och strukturera processen, vilket kan vara en nackdel för mindre projekt eller organisationer med begränsade resurser.

Vilka entreprenadformer finns det?

Inom bygg- och anläggningsindustrin finns flera olika entreprenadformer som kan anpassas efter projektets specifika behov:

  • Totalentreprenad: Entreprenören ansvarar för både design och konstruktion.
  • Utförandeentreprenad: Beställaren tillhandahåller design och entreprenören utför arbetet.
  • Funktionsentreprenad: Entreprenören ansvarar för funktionen av ett färdigt objekt, inte bara för att bygga det.
  • Generalentreprenad: En huvudentreprenör anlitas för att koordinera alla underentreprenader.
  • Managemententreprenad: Entreprenören har en mer rådgivande och ledande roll, och arbetar nära beställaren genom hela projektet.

Dessa entreprenadformer ger olika nivåer av ansvar och kontroll till beställaren och entreprenören, och valet av entreprenadform kan påverka projektets genomförande och resultat avsevärt.

Syftet med samverkansformer

Sedan 20 år tillbaka har det blivit allt vanligare med olika samverkansformer, vilka kan sägas har till syfte att göra arbetsklimatet för beställare och entreprenör bättre. Exempel på samverkansformer utöver samverkansentreprenad är partnering, fördjupad samverkan och förtroendeentreprenad. Dessa kan man säga utgör olika typer av strukturerade samarbeten inom ramen för entreprenadprojekt. Dock är det svårt att kunna definiera de olika samverkansformerna. Inte heller går det att placera in dessa i de olika upphandlingsformerna och entreprenadformerna, utan samverkansformerna får man separera från dem. Vad som kan sägas vara utmärkande för samverkansformerna är att de utgör system för att möjliggöra goda relationer mellan parterna och ska också verka för att kunna bygga förtroende parterna sinsemellan.

samverkansentreprenad

Viktigt med lojalitet och förtroende

Samverkansformerna kan vid ett korrekt tillämpande vara mycket fördelaktiga. Men förutsättningen för att samverkansformerna ska fungera på ett fullgott sätt är att parterna kan visa förtroende och lojalitet mot varandra, vilket vi tidigare i artikeln nämnt också är ett huvudsakligt syfte med samverkandeformerna.

Upprättande av måldokument

Parterna brukar ofta i inledningsskedet upprätta ett så kallat måldokument, vilket brukar ha ett innehåll som består av målen som parterna har. Viktigt att känna till att detta måldokument sällan är juridiskt bindande, men brukar uppfattas som moraliskt bindande. Därför brukar parterna regelmässigt ändå handla i enlighet med vad som står angivet i måldokumentet.

Workshop för strategier och organisation

I inledningsskedet av samverkan mellan parterna brukar de även hålla en workshop, på vilken de brukar besluta sig för deras strategier och organisation. Ett vanligt syfte är att ingå ett samarbete som ska vara långsiktigt och kanske även kommer gälla för framtida projekt. Det brukar vara fördelaktigt om parterna har ingått samarbete med varandra tidigare och de lyckats vid det samarbetet.

Särskilt om samverkansentreprenad

En samverkansentreprenad utgörs av olika aktiviteter och verktyg, som ska verka för att parterna ska kunna samverka för entreprenadprojektet på ett strukturerat sätt. Även om det kan finnas fördelar med en samverkansentreprenad, kan det finnas entreprenadprojekt som det inte lämpas sig särskilt väl för. För att en samverkansentreprenad ska vara gynnsam, är det nästan en förutsättning att projektet antingen är av komplicerad art, eller alternativt att projektet innefattar faktorer som är osäkra.

Om du själv är part i en samverkansentreprenad, kan det vara intressant för dig att veta hur du behöver gå till väga för att kunna uppnå ett framgångsrikt samverkansprojekt. En viktig sak är att du ser till att ha en tillit och ett öppet förhållningssätt gentemot din avtalspart och sedan hoppas att din avtalspart har detsamma gentemot dig. Annars kan det bli svårt att lyckas bra med er samverkansentreprenad.

Att tänka på vid samverkansentreprenad:

Är det så att samverkan för entreprenadprojektet inte går bra för dig som entreprenör eller för dig som beställare av entreprenaden, kanske du hamnar i en tvist och din avtalspart går över till att bli din motpart. För att öka dina chanser att vinna framgång med din tvist bör du starkt överväga att anlita en jurist som driver din tvist åt dig. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att driva tvister inom entreprenadrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt om samverkansentreprenad

Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum | SvJT

Tre tips till dig som vill bygga hus | SVT Nyheter

Entreprenadrätt advokat – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Detta är entreprenadrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Upphandlingsform – delad entreprenad och generalentreprenad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är en samverkansentreprenad?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.