Vad ingår i totalentreprenad?

Har du funderingar om hur entreprenadrätt fungerar och undrar vad som ingår i en totalentreprenad. I denna artikel går vi igen om vad de olika entreprenadformerna innebär.

Totalentreprenad

På frågan vad som ingår i en totalentreprenad är svaret att det anges i avtalet. Utgångspunkten är därför alltid vad ni har avtalat om. Termen totalentreprenad hänför sig till funktionsansvaret. Det som vanligen avses är att entreprenören står för projektering och utförande av arbetet. Det innebär att entreprenören är ansvarig för arbetets funktion (resultat). Standardkontraktet för totalentreprenader heter ABT 06.

När beställaren har utfört projekteringen kallas det vanligen för utförandeentreprenad. Vid en utförandeentreprenad har beställaren således ett funktionsansvar. Entreprenören är endast skyldig att utföra entreprenaden i enlighet med de ritningar m.m. som läggs fram av beställaren.

Det går inte att förlita sig på att entreprenören alltid är ansvarig för funktionen enbart för att ni använt er av standardkontraktet ABT 06. En totalentreprenad kan ibland ha inslag av en utförandeentreprenad. Exempelvis kan beställaren ha lagt fram vissa tekniska lösningar. Beställaren ansvarar i huvudregel själv för de handlingar som beställaren lägger fram, således kan beställaren få funktionsansvar för den tekniska lösning som läggs fram.

Desamma gäller ut det motsatta hållet. Det går inte att förlita sig på att entreprenören inte har ett funktionsansvar enbart för att parterna använder AB 04. I NJA 2009 s. 388 hade parterna använt sig en äldre version av standardkontrakt för utförandeentreprenader. Trots användningen av standardkontrakt ansåg HD att entreprenören var ansvarig för arbetets funktion. Omständigheter som beaktades var bl.a. att entreprenören åtagit sig projektering samt att entreprenören i kontraktet hade angivits ha ansvar för fel och brister som har samband med projektets funktion. I rättsfallet gjorde HD således en tolkning av det befintliga avtalet, motiven, standardkontraktet och de individuella kontraktsvillkoren.

Slutsatsen blir således att ad som bestäms i avtalet i det enskilda fallet kan gå före valet av standardkontrakt beroende på omständigheterna.

Termen generalentreprenad

Termen generalentreprenad hänför sig till upphandlingssätten för entreprenaden. En generalentreprenad innebär att beställaren har avtal med en entreprenör, som kallas för generalentreprenören. Om det skulle behövas underentreprenörer är det generalentreprenören som anlitar dem. Generalentreprenören blir också ansvarig i förhållande till beställaren för underentreprenörernas utförande.

Ett annat upphandlingssätt är vad som kallas för delad entreprenad. Det innebär att beställaren köper upp olika entreprenörer för olika uppgifter. Beställaren får således ett ansvar att samordna de olika entreprenörerna. Det går dock att avtala om att viss entreprenör ska ha samordningsansvar istället.

Det finns också något som kallas för samordnad generalentreprenad. Då köper beställaren upp tjänster av underentreprenörer men skriver sedan ett avtal med generalentreprenören där denne ”tar över” rättigheterna och skyldigheterna som följer av avtalen som beställaren har slutit med underentreprenörerna.

Vasa assisterar i frågor om entreprenadjuridik

Om det skulle uppstå oklarheter i hur ett avtal ska tolkas eller om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.