Bestrida faktura: tillbakavisa en felaktig faktura

Idag beställer privatpersoner allt mer på faktura, och mellan företag är det ofta standard att använda faktura som betalningsmetod. Men vad kan du göra om du anser att fakturan inte stämmer? Först bör du kontakta företaget och försöka lösa problemet, men i andra hand kan du välja att bestrida fakturan för att informera om att du inte tänker betala den.

Det är viktigt att känna till hur du kan bestrida en faktura för att inte bli lurad eller begå ett misstag, och veta vad du ska göra om företaget fortsätter att hävda att du måste betala. I denna artikel ska vi därför gå igenom de olika anledningar som finns till att bestrida en faktura, hur du går till väga, och vad som händer när en fakturatvist går vidare till tingsrätten.

Bestrida fakturan

Vad betyder bestrida?

Att bestrida en faktura innebär att du informerar företaget om att du inte tänker betala fakturan, och samtidigt anger en anledning till varför du inte vill betala. Detta gör du genom att skicka antingen ett vanligt brev eller ett mail till företaget, där du även behöver inkludera ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. För att företaget ska veta vilken faktura det gäller måste du också inkludera ditt fakturanummer eller kundnummer samt vilket datum fakturan utfärdades. Bestridandet gäller så fort företaget har mottagit ditt meddelande, och du behöver alltså inte ha fått något svar eller godkännande.

Vad gör man om en kund bestrider en faktura?

Om en kund bestrider en faktura kan det vara frustrerande och svårt att hantera. Här är några steg du kan ta för att hantera situationen på ett professionellt och effektivt sätt.

För det första är det viktigt att du kontaktar kunden och försöker lösa problemet på ett vänligt sätt. Ibland kan det finnas en enkel missförstånd eller ett litet problem som kan lösas genom att diskutera det. Var tålmodig och lyssna på kundens synpunkter.

För det andra bör du kontrollera om fakturan är korrekt. Se till att fakturan stämmer överens med avtalet eller beställningen och att alla uppgifter är korrekta. Om det finns några felaktigheter på fakturan, korrigera dem så snabbt som möjligt och skicka en ny faktura till kunden.

För det tredje, om kunden fortfarande inte betalar fakturan efter att ni har försökt att lösa problemet, kan det vara lämpligt att söka juridisk rådgivning eller ta hjälp av en inkassobyrå. En professionell inkassobyrå kan hjälpa till att driva in skulden på ett effektivt sätt.

I allmänhet är det bäst att hantera en fakturabestridning på ett professionellt och vänligt sätt. Genom att hålla en öppen kommunikation och arbeta tillsammans med kunden kan du förhoppningsvis lösa problemet på ett effektivt sätt och bevara din relation med kunden.

Anledningar till att tillbakavisa en felaktig faktura

Den allra vanligaste anledningen till att bestrida en faktura är att beloppet är fel, men detta kan ha flera olika orsaker. Ibland kan det handla om slarv från företagets sida, eller också om en medveten ändring som syftar till att få dig att betala mer än du ska eller för något du inte har beställt. Nedan beskriver vi de vanligaste anledningarna till att du kan behöva tillbakavisa en felaktig faktura. Vi rekommenderar att du har dem i åtanke när du mottar fakturor för att snabbt kunna kontrollera så att de stämmer innan du genomför din betalning.

Fakturan har ett felaktigt belopp

Att en faktura skickas ut med ett felaktigt belopp är lätt hänt, särskilt om du köpt något av ett mindre företag som hanterar sin bokföring manuellt. Se därför till att alltid kontrollera att beloppet på fakturan stämmer innan du betalar den. Handlar det om slarv från företagets sida är det oftast inga problem att rätta till misstaget och få en uppdaterad faktura med rätt belopp. Är det däremot så att det handlar om en medveten ändring av beloppet i hopp om att du inte ska upptäcka det kan du behöva bestrida fakturan.

Du har inte fått det du beställde

Ibland händer det att beställda produkter försvinner på vägen, medan företaget du beställde dem från kanske är ovetandes om att du inte har mottagit dem. Då kan de skicka ut en faktura på hela värdet, som du förstås inte vill betala eftersom du inte har sett röken av produkterna. Det kan också vara så att du har beställt en tjänst som inte levererats som avtalat. Instruktionerna kanske inte har följts, eller så har bara en del av uppdraget slutförts. Om företaget du har anlitat då skickar dig en faktura på hela beloppet kan du också behöva tillbakavisa den felaktiga fakturan.

Fakturan inkluderar produkter eller tjänster du inte har beställt

En del fakturor kan vara otydliga, och kanske inkludera produkter eller tjänster du vet om att du inte har beställt. Därför är det alltid viktigt att kika igenom fakturan så att den stämmer med det du faktiskt mottagit. Det förekommer tyvärr att oärliga företag lägger till extra produkter som de aldrig skickar, och hoppas att kunderna inte kommer att upptäcka något. Stämmer inte fakturan bör du bestrida den, eftersom det annars kan bli svårt för dig att bevisa vilka produkter du faktiskt har fått och ska betala för.

Du har inte fått eventuella rabatter du har rätt till

Många företag erbjuder rabatter och andra avdrag till återkommande kunder eller under särskilda kampanjer. Om du får en faktura där rabatten inte har dragits av bör du genast kontakta företaget för att rätta till misstaget, men om företaget vägrar kan du välja att i stället bestrida fakturan. Då är det bra om du kan visa din orderbekräftelse som bevis på att du faktiskt var berättigad till rabatten när du gjorde din beställning.

Vad gör man när man är oense om fakturan?

De flesta företag är ärliga, och om en faktura inte stämmer handlar det oftast om ett misstag som snabbt och lätt kan rättas till genom att kontakta företaget. Men tyvärr händer det ibland att ett företag står fast vid sitt krav trots att fakturan är felaktig. Oavsett anledning till att du inte vill betala fakturan så kan du bestrida den på samma sätt, genom att helt enkelt skicka ett mail eller brev med information om fakturan och anledningen till att du inte vill betala. Motparten kan välja att ta hjälp av ett inkassobolag eller Kronofogden för att försöka driva in skulden, men då kan du bestrida kravet igen utan att riskera någon betalningsanmärkning. Om företaget sedan väljer att ta ärendet vidare till tingsrätten rekommenderar vi att du tar kontakt med oss så ska vi hjälpa dig med rådgivning och tips om hur du kan vinna målet.

Kontakta företaget och försök lösa problemet

De flesta företag tänker på sitt rykte och föredrar att ändra felaktig faktura direkt i stället för att hamna i en tvist med kunden. Därför är det alltid bäst att kontakta företaget först för att försöka reda ut problemet. Det enklaste är oftast att ringa för att få hjälp omedelbart, så att du inte riskerar att förfallodatumet för fakturan närmar sig utan att du fått svar från företaget. Oftast handlar en felaktig faktura om slarv eller missförstånd som enkelt kan rättas till, men ibland kan ord stå mot ord, och då kan du behöva tillbakavisa den felaktiga fakturan.

Bestrid fakturan

Om företaget inte är tillmötesgående när du kontaktar dem och försöker få den felaktiga fakturan ändrad är det dags att bestrida fakturan. Då skickar du ett brev eller mail med dina kontaktuppgifter och uppgifter om fakturan, och anger anledningen till att du vill bestrida den. Det går också att bestrida endast en del av fakturan, och då behöver du betala för de delar som är korrekta, till exempel de varor som du faktiskt har mottagit.

Inkludera gärna en kopia av fakturan om du vill bestrida, så att det inte är någon tvekan om vilken faktura det gäller. Tänk också på att spara en kopia på ditt meddelande för att vid behov kunna bevisa bestridandet. Om du skickat ett brev kan du be om ett postkvitto, och det kan också vara bra att skicka brevet rekommenderat så att du garanterat kan se att det kommit fram till mottagaren.

För att bestrida fakturan också ska gälla behöver du inte få något svar eller godkännande från företaget. Om de fortfarande anser att du bör betala fakturan kan de däremot driva ärendet vidare. Det kan hända att du får en påminnelse på fakturan efter att du har bestridit den, men då behöver du inte bestrida påminnelsen.

Om ärendet går till inkasso eller Kronofogden

Ifall företaget vars faktura du bestridit står fast vid sitt krav att du måste betala kan ärendet gå vidare till inkasso eller Kronofogden. Då måste du än en gång skicka ett likadant meddelande där du informerar om varför du bestrider fakturan, men denna gången till inkassoföretaget eller Kronofogden. Varken Kronofogden eller något inkassobolag har rätt att avgöra om företagets krav på dig är korrekt eller ej, utan det är företaget som måste bevisa att du ska betala. Om du bestrider inkasso- eller kronofogdekravet inom 10 dagar från att du mottagit det kommer du inte att få några betalningsanmärkningar. I stället kommer Kronofogden att ta kontakt med företaget som skickat dig fakturan så att de får avgöra om ärendet ska skrivas av eller gå vidare till domstol.

Om motparten tar ärendet till tingsrätten

Anser företaget fortfarande att du ska betala fakturan kan de ta ärendet vidare till tingsrätten för att lösa tvisten. Då behöver företaget bevisa att du måste betala skulden, och om de kan lägga fram bevis för att fakturan stämmer är det upp till dig att bevisa varför du inte ska betala. Om summan företaget anser att du ska betala understiger ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr) får du i de flesta fall betala dina egna rättegångskostnader oavsett hur tingsrätten dömer. I annat fall kan du som förlorar tvisten även behöva betala motpartens rättegångskostnader.

Om du hamnar i en tvist om en faktura i tingsrätten rekommenderar vi att du tar kontakt med oss så kan vi ge dig råd och tips om hur du ska gå tillväga. Du kan också ha rätt till rättsskydd via din hemförsäkring, vilket innebär att 80 % av rättegångskostnaderna upp till 250 000 kronor betalas av ditt försäkringsbolag. Tack vare detta har du också möjlighet att anlita juridisk hjälp under rättegången för att väsentligt öka dina chanser att vinna tvisten.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om bestrida faktura: tillbakavisa en felaktig faktura

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.