Ultimata guiden om Högsta domstolen

Högsta domstolen är den högsta rättsinstansen i Sverige och är den instans som skapar prejudikat som verkar ledande för tolkning av olika lagar och bestämmelser. I den här artikeln ska vi gå igenom vilka fall som hamnar i högsta domstolen, vad skillnaden är mellan tingsrätt, hovrätt och högsta domstol samt vad som händer om man överklagar en dom. Fortsätt läs om du är intresserad av att få reda på mer om Högsta domstolen.

Vilka fall hamnar i högsta domstolen?

Den viktigaste uppgiften som HD har är att skapa vägledande avgöranden, så kallade prejudikat. Det krävs i regel prövningstillstånd för att HD ska ta upp målet. HD beslutar även i fråga om domvilla och resning.

Högsta domstolen får omkring 6 000 överklaganden per år och endast 100 av dem får prövningstillstånd. Det första som måste göras är således att ta överklaga hovrättens dom eller beslut. Det brukar i regel framgå av domen eller beslutet om det går att överklaga och bifogat finns då vad överklagandet ska innehålla. Som huvudregel ger HD bara prövningstillstånd om domstolen anser att beslutet eller domen kan ge vägledning för hur domstolarna ska döma i liknande fall. Det är därför nödvändigt att ange varför du anser att avgöranden kan vara av värde för rättstillämpningen i mer än ditt fall.

Överklagan ska skickas till den hovrätt som avgjorde ärendet för att domstolen på så vis ska kunna ta ställning till om överklagandet angavs inom tidsfristen. Därefter kommer hovrätten att skicka det vidare till högsta domstolen som gör en granskning för att se om det behövs komplettering. Krävs det ingen komplettering kommer överklagandet att lämnas över till en beredningsjurist eller en justitiesekreterare som blir ansvarig för den fortsatta handläggningen.

Ultimata guiden om Högsta domstolen

Högsta domstolen brukar normalt ta några månader på sig innan de fattat beslut om prövningstillstånd. Får du besked om att domstolen inte meddelar prövningstillstånd innebär det att domstolen inte tar upp ditt överklagande till prövning, vilket alltså medför att det är hovrättens avgörande som gäller. Meddelar domstolen prövningstillstånd har de alltså valt att ta upp ditt överklagande och handläggningen av målet fortsätter.

Vad gör den högsta domstolen?

Utöver att meddela prövningstillstånd och skapa prejudikat, beslutar HD även i fråga om resning och domvilla. En ansökan om resning är en begäran om att en dom eller ett beslut som fått laga kraft ska prövas på nytt. Utgångspunkten är att en dom eller ett beslut som fått laga kraft inte kan överklagas, vilket innebär att för resning krävs något alldeles särskilt.

För att ta något exempel kan det vara om nya omständigheter som är betydelsefulla har upptäckts först efter det att målet avgjorts. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs i regel att utgången av målet skulle ha blivit en annan om de omständigheter som nu tillkommit varit känt för domstolen när målet avgjordes. Det krävs också en giltig ursäkt till varför omständigheterna framkom först senare. Det är bara ett fåtal av den ansökningar om resning som rent faktiskt beviljas av HD.

En klagan om domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet. Vad innebär då ett grovt rättegångsfel? Det är ett väldigt allvarligt fel från en domstols sida vid tillämpning av de regler som gäller för domstolens handläggning av en process. För att ta ett exempel kan det vara när en part inte fått del av material i målet som varit betydelsefullt för prövningen. Även avseende domvilla är det endast ett fåtal a de klagomål över domvilla som får bifall.

Vad är skillnad mellan tingsrätt, hovrätt och högsta domstol?

Det finns domstolar på tre olika nivåer: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tingsrätten är den första instansen. Ett beslut eller en dom från tingsrätten kan överklagas till hovrätten. En dom eller ett beslut från hovrätten kan slutligen överklagas till Högsta domstolen. Som vi nämnt ovan så är det bara ett fåtal av överklaganden som Högsta domstolen rent faktiskt tar upp för prövning.

Att tänka på

I den här artikeln har vi gått igenom vad Högsta domstolen har för funktion, vilka ärenden som prövas samt vilka skillnader det finns mellan tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Vi kommer nedan att länka till några andra artiklar om du vill läsa mer om till exempel hur processen i domstol går till. Har du några funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå som hjälper dig med ditt ärende.

Läsvärt

https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/allmanna-domstolar/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om högsta domstolen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.