Entreprenadrätt – ersättning löpande räkning

När du är beställare av en entreprenad, är det bra att det framgår av avtalet mellan dig och din anlitade entreprenör hur betalningen ska ske. De två vanliga ersättningsformerna som du kan välja mellan är fast pris eller löpande räkning. Fast pris är förenklat en förbestämd klumpsumma som du betalar entreprenören för samtliga arbeten som entreprenören utför. Den andra ersättningsformen benämns löpande räkning, vilket är den ersättningsform som vi kommer redogöra för i den här artikeln.

Traditionella löpanderäkningsavtalet

Löpande räkning kan man säga är en ersättningsform som är motsatsen till fast pris. Om du och entreprenören avtalar om att arbetet ska ske på löpande räkning, kommer du som beställare att betala allt eftersom. Historiskt har ersättningsformen benämnts som ”bok och räkning”. För det fall att löpanderäkningsavtalet skulle vara av traditionell karaktär brukar det finnas inslag av ett halvfast pris. Detta eftersom din entreprenörs räntor, risk och vinst tas upp som en fastslagen procentsats av andra kostnader.

Rena löpanderäkningsformen

Vid tillämpande av ren löpanderäkningsform får entreprenören betalt för självkostnaderna som denne har. Vidare kommer du som beställare även behöva betala ett procentuellt entreprenörarvode till din anlitade entreprenör. Det entreprenörarvodet är tanken att det ska täcka bland annat räntekostnader och vinst, vilket regleras om i standardavtalet AB 04. Bestämmelsen finner du i 6 kapitlet 10 § punkt 2 AB 04.

Byggherrar brukar ställa sig kritiska till rena löpanderäkningsformen. Orsaken till det är att ju dyrare bygget blir, desto mer pengar tjänar entreprenören. Detta eftersom vinsten blir en procent av självkostnaderna som entreprenören får bära. Så det kan finnas en risk att entreprenören medvetet försöker göra bygget så dyrt som möjligt för egen vinnings skull.

löpande räkning

Löpande räkning med takpris

Om du som beställare inte vill riskera att slutpriset blir allt för högt, finns det även en möjlighet för dig att avtala med entreprenören om att löpande räkningen ska kombineras med ett takpris. Entreprenören kommer fortfarande arbeta på löpande räkning, men debiteringen av entreprenadens utförande får som huvudregel inte överstiga det takpris som ni avtalar om. Det kan dock vara svårt för dig att få till ett sådant avtal, då det sällan är ett särskilt förmånligt avtal för entreprenören. Chansen är liten att entreprenören kan tjäna på en sådan överenskommelse men risken är stor att entreprenören förlorar på det.

Att tänka på:

När du ingår ett avtal med entreprenören är det bra att du har kollat vad du har för budget. Räkna också med att kostnaderna kan bli högre, om du exempelvis behöver beställa så kallade ÄTA-arbeten, vilket förenklat kan sägas vara tilläggsarbeten.

Även om det är tydligt i avtalet vad som gäller avseende betalningen av entreprenaden, kan det i alla fall bli så att du och entreprenören har olika uppfattningar om hur mycket som du ska betala. Skulle du hamna i en tvist med entreprenören, bör du starkt överväga att anlita ett juridiskt ombud som är insatt i entreprenadrätt. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att driva tvister inom entreprenadrätt. Du är välkommen att kontakta oss för att få hjälp med att driva din tvist.

Läsvärt

Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06 | SvJT

“Så ska en entreprenörs rätt till utebliven vinst beräknas vid beställarens obefogade hävning” – Dagens Juridik

ÄTA-arbeten – vi förklarar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Viktigt att tänka på vid ingående av en entreprenad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenad – kontrakt och tolkning – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för felskrivningar, länkar och övriga andra fel. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadrätt – ersättning löpande räkning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.