Generalentreprenader, entreprenadjuridik och samordnad entreprenad

Har du funderingar kring vad en generalentreprenad innebär? Vad är en generalentreprenad och är det någon skillnad på generalentreprenad och samordnad entreprenad? Är det samma sak som en totalentreprenad? I denna artikel reder vi ut begreppet generalentreprenad och andra närliggande saker som kan vara bra att känna till.

Det är byggherren (beställaren) som väljer på vilket sett han/hon vill upphandla en entreprenad. För detta finns olika upphandlingsformer.

En generalentreprenad är en utav de upphandlingssätt som kan användas för entreprenader. Med termen generalentreprenad åsyftas vanligen att en beställare köper en hel entreprenad av en entreprenör. Den entreprenören kallas för generalentreprenören. Vid ett sådant förfarande har beställaren inte ett avtalsförhållande med underentreprenörerna. Det finns ett partsförhållande mellan beställaren och generalentreprenören. Och ett annat mellan generalentreprenören och underentreprenörerna Generalentreprenören samordnad underentreprenörerna. Beställaren anlitar dock inga underentreprenörer på egen hand.

En samordnad generalentreprenad är annorlunda. Det innebär att beställaren som vi här kallar för byggherre, sluter avtal med en underentreprenör. Avtalet transporteras sedan till generalentreprenören. Generalentreprenören inträder sedan i byggherrens ställe och övertar byggherrens framförhandlade rättigheter och skyldigheter. Ett sådant upplägg kan orsaka vissa problem. Till exempel kanske byggherren inte framförhandlat vissa villkor som generalentreprenören anser viktigt.

En annan upphandlingsform är så kallad delad entreprenad. Det innebär att byggherren anlitar flera separata entreprenörer. Det kan till exempel vara en entreprenör som är ansvarig för byggnationen och en annan som är ansvarig för att installera vatten och avlopp. Entreprenörerna blir i förhållande till varandra så kallade sidoentreprenörer och har inga avtal med varandra. Byggherren måste därför samordna entreprenörernas arbete. Samordningsansvaret kan också förläggas på en utav entreprenörerna.

Begreppen totalentreprenad och utförandeentreprenad hänför sig till vem som sköter projekteringen. Att en entreprenad är en utförandeentreprenad innebär att beställaren sköter projekteringen och entreprenören svarar för arbetets utförande. En totalentreprenad innebär att entreprenören svarar för både projektering och utförande. Entreprenören blir i ett sådant fall ansvarig för arbetets funktion. Generalentreprenader är som huvudregel utförandeentreprenad.

Vasa assisterar i frågor om entreprenadjuridik

Om det skulle uppstå oklarheter i hur ett avtal ska tolkas eller om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.