Ultimata guiden om anläggningsarbeten

Entreprenader brukar oftast vara något som anses komplicerat och svårt att förstå sig på. I den här artikeln ska vi gå igenom en entreprenadform som kallas bygg- och anläggningsarbete. Du som beställare av ett anläggningsarbete kallas för byggherre och i den här artikeln ska vi bland annat gå igenom vilket ansvar du som byggherre har. Vi kommer även att gå igenom vad ett anläggningsarbete är, när det behövs en arbetsmiljöplan och mycket mer.

Vad är ett anläggningsarbete?

Ett anläggningsarbete är ett arbete som behövs för att underhålla, uppföra, ändra eller riva en byggnad eller anläggning. Några exempel på anläggningsarbeten är schaktning som grävning, bergsprängning för husgrunder eller anläggningar, markarbete som grundförstärkning bärlager och ytskikt, renoveringar, nedmonteringar, rivningar, reparationer och dräneringar. Vid sådana här typer av arbeten gäller alltid Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:3). Detta gäller oavsett om det rör ett litet eller ett stort byggprojekt.

Ultimata guiden om anläggningsarbeten

När behövs amp eller arbetsmiljöplan?

En amp är en förkortning på arbetsmiljöplan och är ett dokument som beskriver hur en byggnad eller en anläggning ska kunna byggas säkert med hänsyn till en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöplanen innehåller hur byggarbetsplatsen är organiserad, gemensamma regler, vem som är ansvarig för vad, vilka risker som finns samt hur dessa risker ska kunna förebyggas. Den ska sedan utvecklas under arbetets gång med beskrivningar av byggarbetsplatsens pågående arbeten av Bas-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet). Denna ska finnas tillgänglig för alla och om det inte finns kan Bas-U vara tvungen att betala sanktionsavgift. Värt att komma ihåg är att byggherren alltid har ett parallellt ansvar med Bas-U.

Måste man ha bas-p?

Det är byggherren som utser Bas-P och denne ska vara en juridisk eller fysisk person som bestämmer över personer med utbildning, kompetens och erfarenhet för att kunna hålla igång det aktuella byggprojektets arbetsmiljöarbete. Det finns mer utförlig information om lämplig teoretisk utbildning för en Bas-P i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Eftersom att de flesta byggprojekt kräver viss grad av organisation och planering behöver man ha en Bas-P. Det finns dock vissa undantagsfall, till exempel vid kortare byggarbeten.

Är arbetsgivaren skyldig att se till att du har kännedom om de risker ditt arbetsmoment kan medföra?

Anläggningsbranschen är en olycksdrabbad bransch, och det förekommer alltså generellt väldigt mycket olyckor. Detta beror delvis på att arbetsplatserna är tillfälliga och ibland är arbetena dessutom rörliga, vilket leder till att det uppstår nya förutsättningar och även nya arbetsmiljörisker hela tiden. Det beror även på att det är många olika aktörer som är inblandade i ett byggprojekt, både under planering, projektering samt under byggnadsskedet. Samarbete mellan de olika aktörerna är en viktig förutsättning för att minska olyckor och få en bra arbetsmiljö.

Det är inte enbart arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, utan oftast har även byggherren och olika projektörer ansvar för arbetsmiljön. De involverade behöver alltså samarbeta för att det inte ska uppstå arbetsmiljörisker för andra och det finns regler för anläggningsarbeten som syftar till just det här. Reglerna är i stort sett samma inom hela EU, men kan skilja sig åt något på detaljnivå. Följande aktörer kan ha ett ansvar att ta hänsyn till arbetsmiljön vid anläggningsarbeten:

 • Arbetsgivare
 • Arkitekter, konstruktörer och andra som deltar i planering
 • Byggherren
 • Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)
 • Byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (Bas-U)
 • Ensam- och familjeföretag
 • Tillverkare av färdiga byggnader eller anläggningar

Vilken uppgift har bas U vid ett bygg- och anläggningsarbete?

Bas-U ska vara delaktig i tidsplaneringen, samordningen av arbetena ur arbetsmiljösynpunkt och anpassning av arbetsmiljöplanen till hur arbetena rent faktiskt utförs. Som nämnts ovan ska Bas-U även se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla och följa upp så att arbetsmiljöplanen efterföljs. Bas-U har även ansvar för att se till så att det finns skyddsronder, kontroller av besiktningspliktiga maskiner, gemensamma skyddsanordningar samt att det finns personalutrymmen med omklädningsrum, dusch och toaletter.

I rollen som byggarbetsmiljösamordnare ingår förutom ovan uppgifter, även att samordna åtgärder för kontroller av att entreprenörerna/arbetsgivarna på byggarbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna på det aktuella arbetet och följer aktuell arbetsmiljöplan.

Att tänka på

I samband med byggarbeten är det viktigt att veta vad som gäller för att du på bästa sätt ska kunna tillgodose dina rättigheter och skyldigheter. I den här artikeln har vi gått igenom vad ett anläggningsarbete är, vem som har ansvar och mycket mer. Har du konkreta frågor om ditt ärende rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som är specialiserade på entreprenad- och fastighetsrätt.

Läsvärt

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/ansvar-vid-byggnads–och-anlaggningsarbete/byggarbetsmiljosamordnare/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om anläggningsarbeten

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.