Det finns olika typer av standardavtal för entreprenader. Vilket avtal du bör välja beror på vad du är för part och vilken entreprenadform du avser att låta utföra. I denna artikel går vi igenom några av sakerna som du bör tänka på när du skriver entreprenadavtal.

entreprenadavtal

Vilket standardkontrakt är lämpligt?

De standardkontrakt som finns för entreprenader hänför sig till vilken entreprenadtyp du avser att utföra. Vanliga standardavtal när den ena avtalsparten är konsument är ABS 18 och Hantverkarformuläret. Avtalen är framförhandlade av olika intresseorganisationer och utformade med hänsyn till konsumentlagstiftningen. Om du är konsument d.v.s. du utför inte tjänsten inom ramen för ett företag eller en förening, och du avser att uppföra ett hus eller annan entreprenad är ABS 18 ett lämpligt standardkontrakt. Hantverkarformuläret är ett avtal som är lämpligt att använda för mindre ombyggnader och reparationer.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Vanliga standardkontrakt för företag eller föreningar, t.ex. om en entreprenadfirma och en bostadsrättsförening ska ingå avtal, är AB 04 och ABT 06. AB 04 används vid utförandeentreprenader där beställaren ska sköta projektering och entreprenören endast svarar för utförandet. ABT 06 är ett standardkontrakt för totalentreprenader. Det innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande.

entreprenadavtal3

Vad är viktigt att tänka på?

Om du ska utföra en entreprenad där du själv står för projekteringen är det viktigt att det blir korrekt. Entreprenören är nämligen endast ansvarig för att utföra arbetet i enlighet med projekteringen på ett fackmannamässigt sätt. Men den som utför projekteringen blir som huvudregel ansvarig för att projektet får den önskade funktionen.

Även om det rör sig om en totalentreprenad där entreprenören är ansvarig för projekteringen är det viktigt med tydlighet. Trots att entreprenören är ansvarig för att välja de rätta tekniska lösningarna som krävs för att uppfylla den tilltänkta funktionen, så kan det bli problematiskt att visa vilken funktion entreprenören är skyldig att utföra om det inte är tydligt angivet i villkoren. Det kan vara lämpligt att till exempel ha en allmän beskrivning av vad det tilltänkta användningsområdet av entreprenaden kommer att vara. Dessutom bör funktionen också ha en beskrivning som är specificerad och anger i mätbara termer vad som ska uppnås.

entreprenadavtal2

Få juridisk vägledning

Det kan bli kostsamt att ha avtal som inte är väl utformat. För att hindra framtida tvister kan det vara väl värt att anlita en jurist för avtalsskrivning. Det kan också vara nödvändigt med en advokat om du har hamnat i en domstolstvist.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt