Tvist om ABS 18

ABS 18 är standardavtalet som används för småhusentreprenader och är alltså det som ska skrivas när du tagit beslut om vem det är som ska sköta bygget. Kontraktet i sig reglerar hur ansvaret ska fördelas mellan olika parter som kan tänkas vara inblandade i bygget. Vi kommer i den här artikeln att berätta vad som gäller vid en eventuell tvist med entreprenören och vilka regler som tillämpas i en sådan situation.

Vad betyder ABS 18?

ABS 18 är det standardavtal som finns för dig som ska bygga nytt hus. Det är baserat på konsumenttjänstlagen (KtjL) och dess fullständiga beteckning är Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Kontraktet är framtaget av Konsumentverket tillsammans med Villaägarnas riksförbund samt representanter från byggbranschen för att du som privatperson ska få det starkaste skyddet.

För dig som konsument gäller även KtjL vid beställning av småhusentreprenad, det vill säga ett en- eller tvåfamiljshus. Dessa bestämmelser finns i 51-61 §§ KtjL. ABS 18 och KtjL gäller parallellt där ABS 18 reglerar mer specifikt eller förtydligar vad som gäller för småhusentreprenad, till exempel vad gäller utförande, fel och dröjsmål medan KtjL innehåller olika skyddsbestämmelser för dig som konsument.

Tvist om ABS 18

Vad gäller avseende garanti och ansvarstid för en konsumententreprenad?

Enligt 17 § KtjL har entreprenören en ansvarstid om 10 år. Det innebär att det är entreprenören som ansvarar för de fel som framträder och som inte var synliga och möjliga att upptäcka vid slutbesitkningen. Om entreprenaden avser en ny- eller tillbyggnation gäller en garantitid motsvarande 2 år enligt 59 § KtjL. Har det genomförts en slutbesiktning och denna har godkänts av dig som konsument får du endast åberopa sådana fel som du påtalade vid besiktningen men som då inte ansågs utgöra fel. Eftersom lagen är tvingande till konsumentens fördel kan alltså entreprenören aldrig avtala om att garanti- eller ansvarstiden ska vara kortare än vad som anges i KtjL.

Hur många olika typer av försäkringar måste entreprenören ha enligt ABS 18?

ABS 18 ställer något högre krav vad gäller försäkringar än vad KtjL gör. Entreprenören, det vill säga den eller de som utför bygget, ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden och där ska även du som beställare vara medförsäkrad. Utöver allriskförsäkringen krävs att entreprenören har en ansvarsförsäkring. Omfattningen av både allrisk- och ansvarsförsäkringen framgår av ABS 18 men dessa är endast minimiskydd, varav ytterligare försäkringar kan vara nödvändiga. Du som konsument bör alltså kontrollera vilka certifieringar som finns hos entreprenören och vilket skydd som finns om denne skulle gå i konkurs för att undvika onödiga kostnader.

Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad?

Som nämnts så gäller ABS 18 och KtjL parallellt med varandra. Det innebär att konsumenten har ett starkt skydd när det kommer till till exempel ansvarsfördelningen vid fel. Entreprenaden anses vara felaktig om det uppstår brister inom 2 år efter godkännandet av besiktningen. Dessutom anger KtjL att konsumenten kan reklamera dolda fel upp till 10 år efter godkännande. Här krävs dock att det går att bevisa att det är ett fel som entreprenören har gjort och felet inte beror på en olyckshändelse, vanvård eller något annat på konsumentens sida.

Att tänka på

För att du ska undvika att hamna i en konflikt med näringsidkaren som utför entreprenaden är det viktigt att du skriver ett tydligt och precist avtal som således anger vem som har ansvar i vilka situationer. Det är också viktigt att dubbelkolla vilka försäkringar entreprenören har för att på så vis undvika onödiga kostnader vid eventuell konkurs. Upplever du att entreprenören inte har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med ert avtal eller ABS 18, kan denne drabbas av konsekvenser. Behöver du hjälp med en eventuellt tvist har vi på Vasa Advokatbyrå jurister som är specialiserade på tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumenttjanstlagen/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om abs 18

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.