Vasa Advokatbyrå tar nu officiellt sig an försäkringstvister

Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat ska du alltid börja med att kontakta handläggaren som har haft hand om ditt ärende eller dennes chef.

Är det ett beslut som du vill klaga på, ska försäkringsbolaget erbjuda en möjlighet att ompröva beslutet hos dem. Om du fortfarande inte är nöjd kan du ofta gå vidare till en nämnd eller domstol.

Det här samtalet kostnadsfritt