Vad innebär egentligen AB 04 och ABT 06? När måste byggarbetare ta hänsyn till konsumentskydd? I denna artikel reder vi ut några av de viktiga beståndsdelarna inom entreprenadjuridik för byggarbetare som kan vara bra att känna till.

entreprenadjuridik for byggarbetare

Den generella ansvarsfördelningen

Beställaren av arbetet, kunden, kallas för byggherre. Byggherren har det övergripande ansvaret för att se till så att alla lagar följs. Du som entreprenör, har dock en skyldighet att se till så att du utför din del av arbetet fackmannamässigt.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Byggherren har som huvudregel ett arbetsmiljöansvar. Men om byggherren är en konsument, det vill säga att det inte är ett företag eller en förening utan en privatperson som beställt arbetet, övertar entreprenören arbetsmiljöansvaret. Det går också att avtala om att entreprenören ska överta arbetsmiljöansvaret.

Du kan läsa mer om vad arbetsmiljöansvar innebär på arbetsmiljöverkets hemsida.

Vanligen utses också en kontrollansvarig som övervakar de tekniska lösningarna som används. Den kontrollansvarige är fristående från byggfirman och ska godkännas av byggnadsnämnden.

Olika entreprenadformer och entreprenadjuridik för byggarbetare

Delad entreprenad

Om entreprenaden är delad, innebär det att arbete läggs ut på olika entreprenörer. Ni är då endast ansvarig för det arbetet som ni har fått i uppdrag att utföra och inte för det arbetet som andra tar sig an. Ibland kan en entreprenör åläggas ett samordningsansvar. Den som är samordningsansvarig ska se till att sköta logistiken och samordningen så att arbetsmiljön hålls god.

entreprenadjuridik for byggarbetare2

Generalentreprenad/utförandentreprenad

Vid en generalentreprenad är entreprenadfirman vi huvudregel endast ansvarig att utföra arbetet enligt de uppgifter och ritningar som anges. Arbetet ska dock utföras fackmannamässigt. Beställaren är då ansvarig för att sköta projekteringen.

Totalentreprenad

Vid en totalentreprenad är entreprenadfirman ansvarig för att utföra både projektering och arbetet.

Underentreprenör

Självklart kan ni som är entreprenörer ge uppdrag till andra för att utföra arbete, dvs anlita underentreprenörer. Märk dock att ni är ansvariga mot kunden för det arbete som underentreprenören utför (även om underentreprenören i sin tur blir ansvariga mot er). Välj därför alltid ut era uppdragstagare med omsorg.

Avtal och standardavtal

Det är alltid bra att skriva avtal med era kunder. Det ger dels ett seriöst intryck, men det är också bra ur er synvinkel eftersom det kan verka som bevis för vad ni har kommit överens om. Om er avtalspart är konsument är lagen dessutom skyddande för konsumenten. Konsumenttjänstlagen att vad konsumenten påstår gällande arbetets omfattning, pris m.m ska gälla om inte annat framgår av avtal eller omständigheterna i övrigt.

Det finns många standardavtal som ni kan använda er av. Om er avtalspart är konsument kan ni t.ex. använda er av ABS18 eller hantverkarformuläret. Om er avtalspart är ett företag eller en förening och det rör sig om en utförandeentreprenad kan ni använda er av AB04 medan ABT 06 ofta används för totalentreprenader.

Vasa assisterar i frågor om entreprenadjuridik för byggarbetare

Om det skulle uppstå oklarheter i hur ett avtal ska tolkas eller om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

entreprenadjuridik for byggarbetare3

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning om

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt