Ultimata guiden om plan- och bygglagen

Det kan kännas svårt att hålla koll på alla regler som gäller när du ska bygga hus, göra en renovering eller en tillbyggnad. Hur var det nu, behöver jag söka bygglov för att bygga ett garage? Eller när jag ska bygga staket? Hur nära får min tillbyggnad vara grannens tomt? Frågorna är många och den här artikeln kommer fungera som en guide när det gäller plan- och bygglagen. Förhoppningsvis får du svar på alla dina funderingar.

Vad är plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som reglerar hur och var vi får bygga. Lagen är viktig främst för att vi inte ska bygga hur som helst och var som helst och det finns därav ett antal krav att känna till (2 kap. PBL). Lagen innehåller bestämmelser om hur ett bygglov ges och vilka krav som ställs på det som byggs och det är kommunens detalj- och översiktsplaner som påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger alltså riktlinjer för hur mark- och vattenområden får användas. En översiktsplan är kortfattat en övergripande plan som omfattar hela eller delar av kommunen. En detaljplan är mer inriktat på hur ett specifikt område får bebyggas och användas, till exempel är de flesta tätorter detaljplanelagda. Markanvändningen i en detaljplan delas i sin tur in i tre olika områden, dessa är:

 • allmän platsmark
 • kvartersmark, och
 • vattenområde

Detaljplanen bestämmer även hur mark och byggnader ska utformas. Det innebär att detaljplanen till exempel anger byggnadsytan och byggnadshöjden. PBL anger specifikt vilka bestämmelser som måste finnas i en detaljplan, bland annat ska i detaljplanen anges vad marken ska användas till, vad som ska byggas och hur lång tid det förväntas ta. För prövningen av detaljplaner och bygglov ska man ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen och syftet ska vara att uppnå den mest lämpliga markanvändningen och god hushållning från allmän synpunkt.

Ultimata guiden om plan- och bygglagen

Vilka lov bestäms i plan- och bygglagen?

I PBL finns bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov (9 kap. PBL). Bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnadens yttre. Om du till exempel ska bygga ett garage, en balkong eller ett uterum behöver du ett bygglov. När det gäller till exempel byggnad av en öppen spis krävs det däremot inget bygglov, utan bara ett startbesked.

Rivningslov behöver du ifall du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett detaljplanelagt område. Områden som faller utanför dessa områden kräver alltså inte rivningslov, förutsatt att kommunen inte har infört en utökad lovplikt i området.

Om du skulle vilja ändra markens höjdläge i ett område inom ett detaljplanelagt område behöver du marklov. Det kan vara till exempel om du ska fälla träd eller plantera skog.

Hur många kvadratmeter får man bygga utan bygglov?

Enligt PBL så krävs det inte bygglov när man gör en tillbyggnad på högst 30 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. Dock behöver du ändå göra en anmälan och få ett startbesked. För att du ska få bygga ett attefallshus utan bygglov finns det ett antal krav som ska vara uppfyllda, dessa är:

 • attefallshuset står på en tomt där det finns ett en-eller tvåbostadshus,
 • du har gjort en anmälan och fått ett startbesked,
 • komplementsbostadshuset byggs i bostadshusets omedelbara närhet (inom 30 meter)
 • höjden från mark till taknock är inte mer än 4 meter
 • byggnadsarean är inte mer än 30 kvadratmeter.

Är BBR en lag?

BBR, som är en förkortning på Boverkets byggregler, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket. I BBR finns statens minimikrav på det som byggs. Det kan därför vara bra att känna till några av de viktigaste kraven, dessa är kravet på tillgänglighet, bostadsutformningen samt rumshöjd. Kravet på tillgänglighet innebär att bostaden måste vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ett annat viktigt krav att känna till är bostadsutformningen, det vill säga vad som ska finnas i en bostad till exempel personhygien, sömn och vila samt kök. Det finns även krav på rumshöjd som anger vilken minsta höjd som gäller för olika typer av rum. I BBR finns även ett avsnitt som anger hur en byggnad ska vara utformad för att bäst fungera vid en brand. Avsnittet ställer alltså krav på att det ska finnas utrymningsvägar, skydd mot uppkomsten av brand, brandspridning mellan byggnader och olika anordningar för brandsläckning, exempelvis att det ska finnas en brandsläckare tillgänglig.

Att tänka på

Plan- och bygglagen är omfattande och ovan artikel har enbart gett dig en övergripande syn på lagens bestämmelser. Behöver du råd eller funderar över något mer specifikt rekommenderar vi dig därför att höra av dig till oss på Vasa Advokatbyrå som kan hjälpa dig.

Läsvärt

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om plan- och bygglagen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.