Så bestrider du en faktura – 6 steg

När du köper en tjänst, vara, bil, entreprenad eller vad som helst så förväntar mig sig en viss kvalité, eller i vart fall att man faktiskt får det man köper. Att så inte alltid är fallet har nog de allra flesta upptäckt oavsett om man handlar som näringsidkare eller konsument. Ibland kan det till och med hända att får en s.k. ”bluffaktura” eller ett ”nigeriabrev”; alltså en faktura eller uppmaning att betala trots att man faktiskt inte köpt något.

Men vad kan man göra åt det? Du kan bestrida fakturan!

Så bestrider du en faktura - 6 stegAvtal och prestation

Enligt juridiken innebär alla former av handelstransaktioner en form av avtal oavsett vad man betecknar det som. Varje sådant avtal har minst två parter där ena är köpare och den andra är säljare eller motsvarande. Av avtalet följer att varje part ska uppfylla en viss prestation, där säljaren normalt sett är den som ska leverera/utföra en vara eller tjänst. Även köparen är enligt avtalet bunden att utföra en prestation enligt avtalet, vilket normalt sett är att betala för den levererade varan eller tjänsten. Den faktura som skickas kan således huvudsakligen ses som en anmaning för köparen att fullfölja sin del av avtalet, att skicka en faktura har även viss annan juridisk innebörd.

Bestridandet

Att bestrida en faktura innebär således i grund och botten att man som avtalspart bestrider sin skyldighet att prestera enligt avtalet. Således följer att ett bestridande kan ske av olika skäl där felaktigt pris, rätt till prisavdrag eller fel i vara/tjänst kan nämnas som exempel. I flera fall stadgas en uttrycklig rätt för köparen att hålla inne sin betalning, vilket praktiskt sett kan ske genom att man bestrider en faktura (jfr. 42§ köplagen).

Anser du som köpare således att köpeobjektet, oavsett vad du köpt, är felaktig eller i övrigt bristfälligt utförd, kan du ha en rätt att bestrida fakturan. Se dock till att du har en laglig grund för bestridandet vilket kan vara prisnedsättning, hävning, rätt att hålla inne betalningen m.m. Det även väldigt viktigt att man faktiskt bestrider fakturan; att man inte bara struntar i den. Om man inte betalar fakturan, och heller inte bestrider den, kan det hända att den går till inkasso eller t.o.m. kronofogdemyndigheten. Man har visserligen fortfarande en chans på sig att bestrida fakturan på detta stadie, men förfarandet innebär som huvudregel mer arbete och huvudvärk än om man hade bestridit fakturan från början. Ett sätt att bestrida en faktura kan helt enkelt vara att man meddelar säljaren att man inte kommer att betala fakturan samt uppge skälet, t.ex. att man ska beviljas prisnedsättning.

Resultatet av bestridandet

Resultatet av att bestrida en faktura innebär i dess rena form att en tvist uppstår. Det normala förfarandet därifrån är att säljaren antingen skickar en påminnelse, inkassokrav, kronofogdekrav eller stämningsansökan. Gällande de första tre är dessa såklart irriterande i och med att man uttryckligen bestridit kravet. Det enda man dock kan göra är att bestrida kravet igen. Skulle en stämningsansökan komma gäller också att man måste bestrida kravet, en stämningsansökan har dock många och komplicerade formella regler i vilket denna kan vara svår att formulera. Det ställs även höga krav på den materiella juridiken (grunden för bestridandet) samt bevisningen. I många fall kan det vara bäst att rådfråga en advokat eller jurist om saken.

Avslut och sammanfattning

Anser du att du fått en faktura som du rätteligen inte ska betala bör du göra följande;

 1. Kolla vem fakturan kommer ifrån. Ibland kan det hända att det är en s.k. bluffaktura.
 2. Kolla beloppet samt ev. arbetsredogörelse. Ibland kan det vara så att man som köpare blir förvånad över beloppet. Även om man avtalat om fast pris gällande tjänst kan det hända att slutfakturan blivit högre p.g.a. ÄTA-arbeten eller tilläggsarbeten. Om det rör sig om en vara kan det hända att man även fakturerats för frakten. Har man inte fått en fakturaspecifikation bör man be om detta, som konsument är detta en rättighet i vissa fall.
 3. Identifiera vad man bestrider konkret. Om man bestrider hela fakturan p.g.a. väsentligt fel, man hävt avtalet eller man helt inte fått köpeobjektet är detta mindre viktigt men heller inte oviktigt. Om man däremot endast bestrider en del av fakturan p.g.a. prisnedsättning, bestrider frakt eller tilläggsarbete m.m. så är det viktigt att det framgår exakt vad man bestrider. Endast belopp brukar inte räcka.
 4. Hitta en grund för bestridandet. För att bestrida en skyldighet att utföra sin avtalade prestation (betala för varan/tjänsten) krävs en laglig grund. Denna kan finnas i lag som bl.a. köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen m.m. Den kan även finnas i det avtal ni ingått vilket är vanligt gällande entreprenader (jfr. AB 04 och ABT 06).
 5. Bestrid fakturan. Detta bör göras uttryckligen till säljaren direkt. Skulle säljaren trots detta skicka fakturan till inkasso eller kronofogden måste fakturan/betalningskravet bestridas igen. Se alltid till att motivera ditt bestridande.
 6. Tvist? Om säljaren fortfarande anser att denne ska få betalt sedan denne vänt sig till både inkasso och kronofogdemyndigheten, återstår alternativet att stämma köparen. Saken kommer att prövas i allmän domstol under reglerna för ett tvistemål. Att föra en process går att göra själv men brukar underlättas rejält om man har ett ombud.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med frågor gällande köprätt, konsumenträtt, entreprenadrätt och många andra områden i snart 20 år. Vi har genom denna erfarenhet förvärvat en djup kunskap om olika frågors komplexitet med särskild insikt i att alltid värna om just klientens intressen. Tveka inte att höra av dig!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om så bestrider du en faktura – 6 steg

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.