Ångra husköp genom hävning

Innan vi dyker in i ämnet för den här artikeln är det bra att veta för dig som är köpare av ett hus, att hävning anses vara den påföljd som är mest ingripande. Hävning kan bli aktuell när säljaren av din fastighet inte handlar i enlighet med det köpekontrakt som ni har ingått. I juridiska sammanhang kallas det för kontraktsbrott eller avtalsbrott, när en av avtalsparterna inte gör så som denne har lovat i och med avtalet. Typiskt sett är det oftast lättare att göra gällande avdrag på priset av fastigheten som huset är beläget på, eller alternativt att kräva skadestånd från säljaren. Då behöver du fortfarande köpa fastigheten. Men att häva ett köp av fastighet och i och med det helt frånträda köpet, är inte helt omöjligt även om det regelmässigt är svårt. I den här artikeln ska vi gå igenom under vilka omständigheter som du faktiskt kan ha rätt att häva ditt husköp.

Innebörden av hävning av husköp

Som vi berört lite kort innebär en hävning av köpet alltså att det inte längre behöver genomföras av vare sig säljaren eller köparen. Vidare är det så att både du och säljaren slipper undan de förpliktelser som ni lovat att uppfylla i och med köpekontraktet. Med det här menas alltså att du som köpare undgår skyldigheten att köpa fastigheten, samtidigt som säljaren inte behöver sälja fastigheten till dig. Har du redan betalat en del av fastigheten, har säljaren som huvudregel en skyldighet att betala tillbaka den summan till dig.

Väsentlighetsbedömningen, när du häver ett husköp

Som nämnt innan i artikeln är det lättare att göra gällande andra påföljder än hävning, men hävning kan vara möjlig. Kriteriet för att få häva ett köp av fastighet kan anses generellt och kanske något luddigt. Det kriteriet är att kontraktsbrottet som säljaren av din fastighet har gjort sig skyldig till, ska anses vara väsentligt. Att endast säga att kontraktsbrottet ska vara väsentligt, säger inte särskilt mycket. Huruvida det anses som väsentligt eller ej i ditt fall, krävs det ofta en juridisk utredning för att komma fram till.

Häva husköp

Syftet med kravet på väsentlighet

För att förstå vad väsentlighet innebär kan det vara bra att känna till syftet till varför lagstiftaren uttryckt sig så att kontraktsbrottet ska vara väsentligt. Huvudregeln i svensk rätt vid ingående av avtal är att avtalet ska hållas. Om någon av parterna gör något felaktigt, gäller i regel ändå den huvudregeln. Särskilt om felet är utanför partens egen kontroll. Skulle exempelvis säljaren vara sen med att ge dig tillträde till fastigheten, kan det vara ett sådant kontraktsbrott som ger dig rätt att häva köpet. Men om anledningen till att säljaren inte ger dig tillträde i tid, beror på att säljaren hyrt ut fastigheten till någon som ännu inte överlämnat nycklarna, skulle det förmodligen inte anses som väsentligt kontraktsbrott. Däremot vid medvetna kontraktsbrott utan giltig orsak, finns det en ökad möjlighet för dig att få häva köpet. Dock behöver det bedömas från fall till fall om rätt att häva köpet kan finnas.

Att tänka på:

Misstänker du att säljaren kan ha begått ett sådant kontraktsbrott som kan ge dig rätt till hävning, kan det vara bra att kontakta en jurist. Även om det visar sig att du inte har rätt att häva köpet, kan du ändå ha rätt att göra gällande exempelvis avdrag på priset för fastigheten. Därför skadar det inte att rådfråga en jurist. Juristen kan sedan hjälpa dig med att driva en tvist mot säljaren. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att driva tvister som rör fastighetsrätt. Tveka inte att höra av dig till oss för behjälplighet med din tvist.

Läsvärt

Vad är ett “väsentligt avtalsbrott”? Några synpunkter på väsentlighetskravet i det samnordiska köplagsförslaget NU 1984:5 | SvJT

Mål: T 1305-19 – Högsta domstolen

Köpeavtal och köpebrev – köpehandlingar vid fastighetsköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ny fastighetsägare – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Kontraktsbrott fastighetsköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.