Faktura är en väldigt vanlig betalningsmetod både för privatpersoner och företag, men ibland händer det att du får en faktura du inte vill betala av olika anledningar. Det kan till exempel vara så att fakturan är på fel belopp, att du inte fått den vara som skulle levereras eller att du inte har fått de rabatter som du har rätt till.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Om företaget som skickat ut fakturan inte är tillmötesgående när du påpekar felet kan du bestrida fakturan. Detta gör du genom att informera företaget skriftligen om anledningen till att du inte vill betala. Läs vidare för att få reda på hur du bestrider en faktura, vad man kan göra om man är oense med ett företag om en faktura, och vad som händer om företaget tar ärendet vidare till Kronofogden eller tingsrätten.

Bestrida faktura

Om du har en god anledning till att inte betala en faktura kan du alltså bestrida den, genom att meddela företaget om varför du inte tänker betala. Detta måste alltid ske skriftligen så att både du och företaget har ett bevis på att du bestridit fakturan. Du kan välja mellan att skicka ett mail eller ett vanligt brev. I detta måste du ange dina personuppgifter, fakturanummer och fakturans datum. Se även till att spara en kopia av ditt brev eller mail så att du kan bevisa bestridandet av fakturan. Det är också alltid smart att skicka brevet rekommenderat så att det garanterat kommer fram.

Däremot krävs det inget svar från företaget för att ditt bestridande ska gälla. Utan så fort företaget mottagit brevet eller mailet anses du ha bestridit fakturan i fråga. Företaget kan i vissa fall ha hunnit skicka ut en påminnelse på fakturan innan de mottar ditt brev eller mail, men denna behöver du inte bestrida.

Innan du bestrider fakturan är det alltid bra att kontakta företaget för att försöka reda ut problemet. Ibland blir det helt enkelt fel, och de flesta företag brukar vara tillmötesgående mot sina kunder. Men ibland kanske företaget helt enkelt bedriver sin verksamhet med oärliga metoder, eller så finns det någon annan anledning till att de inte håller med dig när du påpekar felet.

Bestrida: 3 sätt att tillbakavisa fakturaOense om faktura

Det finns många anledningar till att man kan bli oense om en faktura. Oftast handlar det om att fakturabeloppet är felaktigt, vilket både kan bero på slarv och en avsiktlig höjning av beloppet. I det senare fallet hoppas företaget förmodligen på att du ska missa höjningen och betala det högre beloppet automatiskt. Det är förstås olagligt att kräva mer pengar än värdet på det du köpt, och därför är det viktigt att du alltid ser efter så att dina fakturabelopp stämmer innan du betalar.

Andra anledningar till en konflikt mellan dig och ett företag är att de skickar ut en faktura på produkter eller tjänster som faktiskt inte levererats. Det kan också vara så att fakturan innehåller sådant du inte beställt, eller att du inte fått de rabatter du har rätt till. I alla dessa situationer kan det självklart handla om ett misstag. Men om företaget inte vill rätta till det måste du bestrida fakturan så att de får reda på att du inte tänker betala.

Det finns också blufföretag som skickar ut falska fakturor, i hopp om att du ska betala dem automatiskt utan att se efter noggrannare var de kommer ifrån. Ta därför för vana att alltid gå igenom dina fakturor så fort du får dem, för att kunna bestrida eventuella falska fakturor direkt.

Tillbakavisa faktura

Att tillbakavisa ett krav på betalning är precis det du gör när du bestrider en faktura. Förhoppningsvis kommer företaget inte att kräva dig på någon betalning efter ditt bestridande av fakturan. Men i en del fall kan de välja att kontakta Kronofogden eller ett inkassobolag för att driva in skulden. Då kan du bestrida kravet ännu en gång inom 10 dagar, vilket gör att du inte riskerar att få någon betalningsanmärkning. Detta gör du på samma sätt som du bestred fakturan första gången. Skillnaden är att du skickar ditt bestridande till inkassobolaget eller Kronofogden.

Det kan sedan hända att företaget fortfarande kräver betalt, och tar ärendet vidare till tingsrätten. Då är det upp till företaget som skickade ut fakturan att bevisa varför du ska betala den. Vid en tvist i tingsrätten är det alltid bra att ta kontakt med en advokat eller jurist som kan ge dig råd i ärendet. Det kan också vara skönt att veta att du som har hemförsäkring har rätt till rättsskydd som kan täcka upp till 80 % av dina rättegångskostnader.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt