Faktura tvist? Bestrida fakturan och slippa betala

Faktura tvist, att bestrida fakturan och slippa betala – Det är riktigt tråkigt när du får din post hem eller till ditt företag och upptäcker att det ligger en faktura på en produkt eller en tjänst som du inte har beställt eller är missnöjd med. Kanske har företaget lurat dig in i det eller så är det en total bluff. Så hur ska du nu gå till väga för att lösa det här? Kund bestrider faktura och hur du skall göra om du är oense om fakturan. Vi berättar också om hur du kan bestrida inkassokrav. Eller rentav bestrida en felaktig faktura.

Fakturatvist – kund som bestrider fakturan

I den här artikeln kommer du få läsa om hur du som privatperson eller företagare ska gå till väga för att bestrida en faktura, lösningar på tvister mellan företag, hur du undviker bluffakturor och vad inkassolagen och avtalslagen innebär. Du kommer även få läsa om vad som händer om ditt bestridande går till domstol samt hur mycket rättegångskostnaderna ligger på.

Vad är en faktura tvist

 1.  Hur du bestrider
 2.  Om företaget stämmer dig
 3.  Rättegångskostnader
 4.  Tvist mellan företag
 5.  Hur företagare kan bestrida fakturor
 6.  Hur undviker du bluff fakturor
 7. Inkassolagen och Avtalsrätten

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är skyldig att betala de här fakturorna på något sätt och därför ska du få lära dig hur du hindrar det här idag.

Vad är en faktura tvist och att bestrida fakturan?

Det första vi ska gå igenom är faktura tvist, ett begrepp många förmodligen inte har hört speciellt mycket om.

Kund som bestrider fakturan, fakturatvist

En faktura tvist innebär att en kund inte är nöjd med sin produkt, service eller blivit en felaktig faktura. Som kund kan man då bestrida fakturan och slippa betala ifall ditt fall är genomförbart och ifall du som kund har en bra anledning. Alltså enligt konsumenträtten lag har man som kund rätten att överklaga en faktura ifall man känner sig lurad eller missnöjd med fakturan. Exempelvis ifall fakturan är dyrare än vad man kom överens om. En faktura tvist kan även vara ett företag och en leverantör som inte kommer överens om priset på en vara. Alltså är en faktura tvist egentligen alla “tvister” alltså problem som kan uppstå under olika betalningar och avtal.

Men hur ska man gå tillväga om man vill bestrida en faktura?

Att bestrida faktura om du är oense om faktura

Då man har bestämt sig att bestrida en faktura på grund av missnöje, för högt pris etc. Är det första man ska göra att kontakta företaget skriftligen för att därefter kunna bevisa att man har protesterat. Det här kan man göra på olika sätt exempelvis via mejl eller brev, det är viktigt att spara en kopia på protesten för eventuella bevis.

Ange i ditt bestridande dina kontaktuppgifter, pris och såklart anledningen till ditt bestridande. Ifall du har fått en faktura där endast en del av den anses vara felaktig kan du även bestrida just den delen.

Från punkten att du har bestridit fakturan kan det företaget välja att skicka vidare din överklagan, antingen till Inkasso eller Kronofogden.

Kommer ditt bestridande till ett inkassoföretag vilket betyder att du får ett nytt betalningskrav men då från inkassoföretaget. Därav måste du alltså bestrida fakturan en gång till, vilket föredras via mejl. Alltså behöver du inte betala bara för att ett inkassoföretag kräver pengarna för fakturan. Anledningen till att de skickar ut ett nytt betalningskrav är för att de oftast inte läser igenom kravet förrän det bestrids ytterligare en gång. Samma gäller ifall företaget skickar vidare din bestridan till kronofogden. Hamnar den då hos kronofogden kommer du att få ett brev angående fakturan även från dem. Det är viktigt att du bestrider även detta brev då om du inte gör det kan det bli en fastställd skuld istället.

När du väl har bestritt kronofogdens brev har nu företaget två alternativ antingen att gå till tingsrätten med ärendet eller lägga ner fakturan helt.

Om företaget stämmer dig

När ditt ärende går vidare till kronofogden och du har bestridit deras brev får företaget två alternativ. Men innan dess kan de även välja att anmäla dig för en betalningsanmälan, om du nu vill fortsätta bestrida kan du göra det här annars blir det som tidigare nämnt en fastställd skuld.

Om företaget stämmer dig

Men vad händer då om företaget efter detta väljer att gå till domstolen med ärendet?

Ifall ditt ärende går vidare till domstolen är det viktigt att du har konkreta bevis med motivation till varför du känner dig bedragen av detta företag. Exempelvis kan ett skriftligt avtal mellan dig och företaget vara ett konkret bevis om det står en summa eller något i avtalet som inte stämmer med det du har blivit fakturerad för.

Det är viktigt att du kontaktar tingsrätten då du blivit meddelad om stämning. Du måste se till att meddela dem att du har bestridit företagets faktura, anledningen till varför du bestrider och även kopior på handlingarna du skickat till motpartnern.

Under rättegången kommer du alltså få ta del av material som företaget har gett in tillsammans med stämningsansökan. Under rättegången är det då upp till dig som motpartner att lämna in ett svaromål till rätten. I det svaromålet är det viktigt att du förklarar varför du inte är betalningsansvarig.

Det har tidigare hänt att vissa företag stämmer din motpartner endast för att få till en förlikning, alltså är det viktigt att du står fast i det du säger och inte tvekar.

Efter att ditt svaromål har lämnats in börjar en muntlig förberedelse som existerar för att reda ut alla frågetecken innan rättegången. Den muntliga förberedelsen består av dig, motpartnern och tingsrätten. Det här är som sagt endast en förberedelse då själva huvudförhandlingen inte döms av domstolen förrän i nästa steg.

Ordförande i domstolen har ofta som uppgift att verka för att du och din motpartner ska komma överens. Det här är för att undvika en onödig och dyr resurskrävande huvudförhandling. De försöker alltså då få till en förlikning vilket innebär att båda parterna köper sig fria från risken att förlora. Därför genomförs inte huvudförhandlingen ifall de två parter kan komma överens om ett annat förslag tillsammans.

Du vet att du har vunnit fallet när du får en återkallad stämning. Det innebär då alltså att målet kan nu avskrivas och du är fri från fakturan. Du får ett meddelande att den har återkallats och en viss tidsperiod på dig att meddela tingsrätten om du vill ha ersättning för dina kostnader till motpartnern. Det betyder att om du anmäler för ersättning är företaget tvingade till att ersätta dina rättegångskostnader så länge du har en bra anledning till varför.

Hur bestrida faktura mellan företag?

Du som näringsidkare kanske har köpt en vara av en annan näringsidkare och vill bestrida fakturan av någon anledning. Genom ett bestridande meddelar du företaget som begär pengar av dig att deras faktura är felaktig. Du bestrider fakturan till företaget, antingen via mejl eller via brev. Mejl är att rekommendera då det gör det lättare att kunna visa upp att du faktiskt bestridit fakturan. Är det så att du inte är säker på om mejlet sparas automatiskt, så se till att spara det. Ska du bestrida via brev, se till att du kopierar brevet med bestridandet och sparar den. Bestridande via brev bör göras med ett rekommenderat brev, eftersom det annars kan vara svårt att bevisa att ditt brev faktiskt har kommit fram.

När du gör bestridandet är det viktig att du är noggrann och får med alla detaljer som rör fakturan. Exempel på sådana detaljer är numret på fakturan, vilket belopp det är som bestrids och även när fakturan har utfärdats. Bättre att ha för mycket information om fakturan i bestridandet än att ha för lite information.

Hur mycket kostar rättegången?

Om du blir stämd på mindre än ca 22 000 kr anses ditt ärende som ett lättare tvist mål, även kallat FT-mål. Ett FT-mål anpassas på ett annat sätt än ett för en högre summa gör, det betyder att under ett FT-mål anpassar rätten det till att du ska ensam föra din talan utan någon form av juridisk hjälp förutom domaren som har en skyldighet att hjälpa dig att föra din talan under rättegången.

Om man förlorar den här rättegången riskerar man att förlora en begränsad kostnad pengar, oftast endast några 1000 kr. Domstolen ser även till att det endast handlar om så pass att det går att betala, alltså är den ekonomiska risken begränsad för den som tar striden. Det här betyder även att du har ansvar att anlita din egna jurist om du nu vill ha en, det kan innebära att du kanske måste betala mer till juristen än den mängd du vinner.

Skulle du förlora rättegången måste du såklart betala fakturan plus något som kallas dröjsmålsränta. Samt så måste du stå för den ansökningsavgiften som din motpartner har betalat för ca 900kr.

Tvist mellan företag

En tvist mellan två företag förekommer nästan alltid om avtalet mellan de två partner är otydligt i någon punkt eller ifall det inte har skrivits något. Alla olika avtal har stor påverkan på hur det man kommit överens om ses i juridiken. Till och med avtal via sms, telefonsamtal, muntliga och även brev är stora faktorer som spelar in. Men det går såklart att lösa med ett pa rolika sätt.

Tre sätt att lösa problemet på är:

Förlikning mellan företag

Det enklaste och bästa sätt att lösa en tvist mellan två företag utan några dyra onödig kostnader är genom en förlikning.

En förlikning innebär att man löser problemet med en mindre kostnad att betala sinsemellan. Tvisten har då ingen risk för att hamna i domstol och kan bli löst privat mellan de två företagen.

Den här förlikningen ska såklart vara väl genomarbetad och väldigt detaljerad. För det mesta bör målet med ett förlikningsavtal vara att eliminera eller minska risken för eventuella kryphål. För att vara helt säkra på att förlikningen är så säker och klargörande som möjligt är det bästa alternativet att anlita ett juridiskt ombud.

Vad är då ett förlikningsavtal?

Ett förlikningsavtal är då de två parterna i fråga gör en överenskommelse privat mellan endast de två och oftast ett juridiskt ombud. De två parterna sätter sig ner tillsammans och skriver ut de punkter de vill få fram och hur de kan göra för att ensamma lösa problemet emellan varandra. De får även reda ut vad tvisten handlar om och vad de är missnöjda med. Det nämner även vad deras originella avtal var och ska nu komma på en lösning tillsammans som gör båda parterna nöjda. Ett förlikningsavtal ger mer frihet för parterna att ensamt bestämma ett nytt avtal utan någon stor offentlighet.

Skiljeförfarande

En skiljeförfarande är en bestämmelse i ett avtal mellan två företag som löser eventuella tvister. Det här kallas även för ett skiljeklausul. Ett skiljeförfarande är som ett förlikningsavtal också en privat metod att lösa en tvist utan offentligheten.

Det är väldigt viktigt att även här vara väldigt detaljerad med hur processen ska gå till, nämn då antalet skiljemän, var det ska äga rum, vilket språk som talas och vilken landslag som ska användas. I vissa fall kan man även behöva ett förenklat skiljeförfarande ska utföras först och främst.

Vad är ett skiljeförfarande?

En skiljeklausul är också en sorts förhandling där de två företagen tillsammans kommer överens med hjälp av sina skiljemän hur tvisten ska lösas. När man väl har kommit fram till ett avtal mellan varandra går det ej att överklaga denna skiljedom utan den är fastställd.

Domstolsförfarande

Ett domstolsförfarande är mycket dyrare än ett förlikningsavtal eller skiljeförfarande. Alltså brukar man försöka lösa tvisten med något utav ovanstående innan man går vidare till ett domstolsförfarande.

Ett domstolsförfarande är även offentlighet vilket betyder att allmänheten kan ta del av företags tvisten och vilket kan påverka de båda företagen negativt i framtiden beroende på vad tvisten handlar om.

Tingsrätten är såklart där företags tvisten löses. Det påbörjas då en domstolsprocess där den ena parten har stämt den andra då de ej lyckats komma överens i de tidigare alternativa lösningarna. Se till att alltid anlita en juridisk rådgivare då du är inför en rättegång eftersom att det kan vara till stor hjälp och öka chansen att vinna.

Hur kan företagare bestrida fakturor eller inkassokrav?

När du som företagare blir lurad eller fakturerad av ett annat mindre eller oseriöst företag verkar hoppet om att ställa saker tillrätta väldigt små, vi har redan gått igenom vad man kan göra om två företag är oense om sitt avtal. Men vad kan man som företagare göra ifall en felaktig faktura eller en bluffaktura har skickats in till dig?

När företagare får en felaktig faktura är många av dem rädda för att hamna hos kronofogden och att det få en notering eller en betalningsanmärkning. Aktiebolag och handelsbolag kan snabbt orsaka även om kravet är riktigt eller ej. Men det går att skydda sig från att det här ska hända.

Då du har fått en faktura som kräver betalt för något du inte har beställt eller något du har lurats att beställa bör du alltid och direkt bestrida den som är betalningsansvarig. Du får då se till att meddela din motparter att du bestrider deras faktura och anledningen till varför. Ange även i ditt bestridande vad du vill att motpartnern ska göra för att rätta det som inte stämmer.

Det är viktigt att du gör detta så snart som möjligt efter att du har fått in fakturan och att du gör det på ett sätt som ger dig ett sorts kvitto. Ett mejl meddelande är det bästa sättet att göra det här på då du får det skriftligt bevisat att du har bestridit och deras svar. Ring därför inte upp företaget för att argumentera om fakturan. Under inga omständigheter ska du göra sönder fakturan då det gör det svårare för dig att vinna bestridandet.

Om företaget nu anser att du är den som har gjort fel och är skyldig kan de välja att skicka vidare ditt bestridande till inkasso. Det betyder att du nu kommer få ett inkassokrav där de kräver att du betalar men låt inte detta skrämma iväg dig. Nu kan du välja att antingen betala eller bestrida kravet ännu en gång. Då du bestrida inkassokrav måste du skriva varför och sammanfattar vad som har hänt och hur situationen ligger till. Enligt god inkassosed ska nu inkassobolaget inte hota om att skicka vidare till kronofogden eller göra det, de ska istället skicka tillbaka kravet till sin kund.

Inkassolagen har de tydliga punkterna till hur ett inkassobolag ska agera i de här situationerna. Det betyder att datainspektionen måste ha godkänt att de följer lagen och har god inkasso. Alltså får inte krav skickas om det inte är grundade på laglig god fordran. Om ett inkassoföretag inte följer lagen kan de riskera att bli skadeståndsskyldiga.

Om ett inkassoföretag inte följer lagen kan du anmäla det till datainspektionen. Därifrån kan de starta ett tillsynsärende, alltså en inspektion på plats. Som därifrån, om det anses allvarligt, kan dra in deras tillstånd. Om det istället rör sig om egeninkasso, alltså ett företag som valt att dra skapa en eget inkassoföretag för att hantera sina ärenden som faktura bestridande, kan datainspektionen välja att polisanmäla företaget. Det här är för att egeninkasso företag inte har något tillstånd och därav måste det gå till polisen.

Så här undviker du bluffakturor

Som företagare eller privatperson kan det ibland vara svårt att skilja en bluffaktura från en äkta. Så hur ska man då undvika dessa fakturor och se direkt att man inte ska behöva betala den?

Det bästa sättet att göra detta på är att hålla en checklista som innehåller en lista på dina leverantörer där du inkluderar bankgiro och all information du har om din leverantör. Det här gör det lättare för dig att se vad som är vad och undvika att betala en onödig faktura. Om du nu skulle upptäcka en bluffaktura, följ de steg som står ovan i artikeln. Om det dock är en falsk faktura är det bra att anmäla ärendet till polisen då det är istället ett försök till bedrägeri.

Hur anmäler man ett bedrägeri?

Det första du ska göra är att informera företagets juridiska rådgivare vad du har utsatts för. Du ska även skriva en anmälan där du förklarar händelsen och anger vilka paragrafer i marknadsföringslagen som har överskridits. Efter det skickar du in din anmälan till konsumentombudsmannen. Och om konsumentombudsmannen bestämmer sig för att inte gå vidare med ditt ärende kan du anmäla det till tingsrätten.

Olika tecken på bedrägeri

När man utsätts för bedrägeri finns det några kännetecken att leta efter. Majoriteten av gångerna rör det sig om en annons eller ett erbjudande som bedragaren hoppas att du ska skriva på men även om du inte har gjort det kan de ändå komma en anklagelse att du har beställt något från dem.

Bedragare använder sig alltså av erbjudanden, produkter och annonseringar.

Det kan vara svårt att skilja på en bluffaktura och en riktigt. Läser man bluffakturor en gång kanske man bara ser ett erbjudande på en kostnadsfri annons eller produkt men om man läser det finstilta kan man lättare se det riktiga målet med fakturan.

En annan vanlig form av bluffaktura är att en journalist erbjuder sig att intervjua dig och ditt företag kostnadsfritt men när den väl är i publikation kräver de en betalning.

Den vanligaste tiden på året då de flesta bluffar tar sig fram är under semestersäsongen och årsskifte. Därför är det viktigt att ha ett bra betalningssystem inom företaget så ingen kommande personal råkar betala en bluffaktura.

Avtalslagen

Avtalslagen är en lag som består utav de olika regler för hur olika avtal ingår men även upphöra. Den här lagen har bestämmelser för när två någon utav de som ingått i ett avtal kan förklara det ogiltigt alltså vid tvång eller svek.

Den här lagen ger även ett viktigt erbjudande till jämkning samt borttagande av orimliga avtalsvillkor. De olika paragraferna inom avtalslagen har olika betydelse, exempelvis paragraf 36 som innebär att ett avtal kan anses orimligt beroende på omständigheterna när avtalet tillkom. Det kan alltså då hända att ett kontrakt mellan två parter anses oanvändbart på grund av ändrade situationer mellan de två parter så pass mycket att den ena parten helt tappar intresset i kontraktet.

Inkassolagen

Inkassolagen är datainspektionens tillstånd- och tills myndighet för inkassoverksamheten som ägnas av andra än advokater eller företagen som står under finansinspektionen, exempelvis banker. Denna lag är riktade mot de som bedriver en inkassoverksamhet. Den enda som kan hantera inkassoärenden på godartat sätt är de som har kunskapen om de regler som gäller och även datainspektionens undantag vid tolkning av begreppet god inkasso.

God inkasso innehåller då rekommendationer gällande användning av inkassolagen. De här rekommendationerna är ej bindande utan de anger istället hur den som sköter en inkassoverksamhet bör handla i ett visst aspekt.

Varför är de lagarna viktiga?

Inkassolagen och avtalslagen är viktiga då man antingen som privatperson eller företag ska bestrida en faktura eftersom att beroende på om någon av dess lagar har bestridits kan det vara till stor fördel. Exempelvis ifall två företag har kommit överens om ett avtal angående leverantör och mottagare och den ena bryter det här ger det en stor fördel till att antingen övertyga den ena att låta en inte betala fakturan eller så har man istället ett större övertag i domstolen över den andra ifall att det skulle få så pass långt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om faktura tvist? bestrida fakturan och slippa betala

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.